Skip to content
Home » అనిత మరియు ప్రియా ఆత్మ కథ Telugu Horror story | Telugu Kathalu

అనిత మరియు ప్రియా ఆత్మ కథ Telugu Horror story | Telugu Kathalu

  • by

Telugu Kathalu For Kids | Horror Stories For kids | Telugu Stories

అనిత మరియు ప్రియా ఆత్మ  కథ Telugu Horror story

ఢిల్లీ లో ఒక పెద్ద సొసైటీ లో అయితే మరియు తన కురు ప్రియా అనే వాలు ఉండేవారు 
అనిత : అమ్మ ప్రియా నువ్వు నే టిఫిన్ ,అర్చిపోయావ్ 
ప్రియా : న ఫ్రండ్స్ నాకోసం ఎదురు చుస్తునారు నేను కాంటీన్ లో ఏదో ఒకటి తినేస్తాను లే 
అనిత : ఓహో ఏ కలం పిలల్ అయితే ఎపుడు చుసిన బైట తిండి తింటారు ఇంటితింది అసలు తినరు 
అపుడే తన ఇంటి పాకాన ఉన్న ఆవిడా బైటికి ఇలా అంటుంది 
పాకింటావిడ : మీరు అనాది అక్షరాలా సత్యం అనిత గారు మా యాభై కూడా ఆచం ఇలానే అనడు 
అనిత :  చుడండి మరి పోదునే లేచి తన కోసం వంట చేశాను తాను ఏమో టిఫిన్ తీసుకోకుండా వెళ్పోయింది 
పాకింటావిడ : మీకు ఎలా అన్పిస్తుందా నాకు చాల బాగా తెల్సు ఈ కలం పిల్లలు ఇలాగె ఉన్నారు లెండి 
అనిత ఇంకా శుశుల రోజు ఇలా మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాడు సమాచారాలు గడిచిపోయావ్ కానీ విల ముచ్చట్లు మాత్రం అసలు మారలేడు . విల్లా ఇళులు ఎంత దెగరగా ఉండేవి అంటే బైటికే రావాల్సిన అవసరం కూడా లేదు కానీ ఒకరోజు రాత్రి ఆ సొసైటీ కి ఒక దొంగ ఒచ్చాడు తాను చూసేసరికి అందరి ఇంట్లో లైట్లు వెలుగుని ఉన్నాయి

Telugu Horror kathalu Dayam stories

దొంగ : చూస్తుంటే విల్లు అందరు ఇంకా పడుకోలేదు ఏమొ నేను తర్వాత వస్తే మంచిది 
కానీ అపుడే అతని ద్రుష్టి అనిత ఇంటి మీద పడింది 
దొంగ : ఏ ఇంట్లో బహుశా ఎవరు లేరు ఏమో ఇంత కన్నా మంచి అవకాశం మల్లి దొరికాడు 
దొంగ ఫై సహాయమ తో పైప్ ఎక్కడ మొదలు పెటి పైకి ఎక్కి ఒక దిగ సహాయం తో కిడికి తెరిచాడు 
కానీ తాను లోపలికి వెళ్లే సరికి తన కాలనీ అతనే న్మలేదు ఆ ఇంట్లో అక్కడ అనిత ఇంకా ప్రియా శవాలు ఉన్నాయి దొంగ కి బాగా భయం వేసింది తనకి ఎం చేయాలో అర్థ్మ్ అవట్లేదు దొంగ మల్లి పైప్ పట్టుకొని దిగి పారిపోవడం మొదలు పెట్టాడు తాను తినగా పోలీస్ స్టేషన్ కి వేలి ఇన్స్పెక్టర్ కి మొత్తం చెప్పేసాడు 
పోలీస్ : దొంగతనము చేయడానికి ఏకాకి వెళ్లి నువ్వే వాలని చంపేశావ్ ఏమో ఇపుడు మా దెగార్కి వోచి నాటకాలు అడ్టునవా 
దొంగ :  లేదు సార్ అలాటిది ఏమి లేదు ఆ శవాల్ని చూసి నేను బయపడి పారిపోయి వోచాను ఇక తిన్న గ యెక్కడికే వోచాను నేను దొంగను సార్ హంతకుడని కాను 
పోలీస్ : వీడిని అరెస్ట్ చేయండి కానిస్టేబులే 
దోణాగ్ని జైలు లో బాధించి ఇన్స్పెక్టయిర్ ఇంకా కానిస్ట్బాల్ అనిత ఇంటికి బయలుదేరారు ఇన్స్పెక్టర్ తన తనిఖీ ని మొదలుపెట్టాడు మరో రోజు ఇంస్పెక్ట్రో తన ఫారిన్సీక్ ఆఫీసర్ ని కాల్వదనకి వేలాడు 

డాక్టర్ : సార్ విల్లు చనిపోయి ఇప్పటికి 3 నెలలు ఐతున్నాయి 
ఇన్స్పెక్టర్ : వాట్ వీలు ఇద్దరు 3 నెలల క్రితమే చనిపోయారా? కానీ శవాల్ని నుండి ఎటువంటి కంపు రావట్లేదు 

Telugu Horror stories in Telugu

డాక్టర్ : అదే నాకు అర్థ్మ్ కావట్లేదు ఈ పాటి కాళ్ళ సవాలు కుళ్ళి పోయి ఉండాలి కదా 
ఇన్స్పెక్టర్ : మరి చనిపోయిన కారణమ్ 
డాక్టర్ : ప్రియా ను ఇవ్వరో కత్తి తో పొడిచారు ఇంకా అంత దానిని తాను పూడ్చు కుంది 
ఇన్స్పెక్టర్ : ఇలా కూడా అయ్యిందొక కదా అనిత ముందు ప్రియా ని చంపి తనను తాను చంపుకుంది ఏమి 
డాక్టర్ : ఆ ఆలా అయి ఛాన్సెస్ కూడా చాల ఉన్నాయి 
ఇన్స్పెక్టయిర్ : అలాగే డాక్టర్ 
అక్కడ నుండి బయల్దేరి ఇన్స్పెక్టర్ సుశీల ఇంటికి చేరుకున్నాడు 
సుశీల : సార్ వాలా ఇద్దర్ని ఎవరు చంపేశారు 
పోలీస్ : అదే కదా కనుకోవాల్సింది అయితే ఒకటి చెప్పండి 3 నెలల నుండి మీ రాఖీలు మూస్ ఉంది మరి మీకు అనుమానం రాలేదా 
సుశీల : లేదు సార్ నిన్నటి దాక అంత  బాగానే ఉంది 

పోలీస్ : అంత బాగానే ఉండ?
సుశీల : నిన్ననే కదా నేను అనిత తో కబుర్లు చెప్పాను 
పోలీస్ :  ఏంటి అది ఎలా సాధ్యం ? వాలు ఇద్దరు చనిపోయి 3 నెలలు అవుతుంది 
సుశీల : ఏంటి లేదు సార్ మీరు కావాలి అంటే ఎవర్ని ఐన అడగండి వాలు ఇద్దరు నిన్నటి వరకు బ్రాత్కే ఉన్నారు నిన్న నేను ప్రియా ను కూడా చుసాను 
అది విన్న పోలీస్ కి మథు పోయిది అసలు ఎలా సాధ్యమో అతనికి అర్థ్మ్ అవట్లేదు ఆ పోలీస్ మరి కొంత మంది ని అడిగారు అందరు చెపండి ఒకటే ఆ తల్లి కూతుర్లు నిన్నటి వరకు బ్రాత్కే ఉన్నారు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇన్స్పెక్టర్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఉండగా అపుడే సుశీల అక్కడి వొచింది 

Horror Kathalu in Telugu

సుశీల : సార్ ఏదో గందర గోల్మ్ ఉణ్టు ఉంది 
ఇన్స్పెక్ట : అందుకు ఎం ఐంది 
సుశీల : ఇప్పటికి ఆ ఇంట్లో లైట్లు ఒంలోనే ఉన్నాయి రోజు యూదువుతుల వాసనా వస్తుంది ఎవరో అక్కడ ఉంటూ అన్పిస్తుంది కానీ ఎవరు తెల్వడం లేదు 
ఇన్స్పెక్షర్ ; కానీ మేము ఆ ఇంటిని సీల్ చేశామే 
సుశీల : సార్ మీరు వోచి తనకి చేసి చుడండి సార్ 
ఇన్స్పెక్టయిర్ : అలాగే ఇవాళ రాత్రి నేనే అక్డకి స్వయంగా వస్తాను 
సుశీల అక్కడ నుంచి వెళ్పోయింది ఇంకా ఇన్స్పెక్టర్ ఆలోచనలో పడిపోయాడు ఆ రాత్రి ఇన్స్పెక్టర్ ఇనాక్ కానిస్టేబుల్ ఆ ఇంటికి దూరంగా జీప్ పెట్టి కూర్చున్నారు 
కానిస్టేబులే : సార్ ఇప్పటికి దాక అంత బాగానే ఉంది గ ఐన మనం ఇంటిని సీల్ చేశా, గ ఎవరు ఐన ఎలా లోపలికి వేళ్ళ గలరు 
ఇన్స్పెక్టర్ : ఏ కేసు చాల వింత గ ఉంది చనిపోయి 3 నెలలు గడిచాయి కానీ చుట్టూ పాకాని వాలు వీలు అంత బ్రాత్కే ఉన్నారు అని అన్నారు ఏదో తేడా కొడ్తుంది 
కానిస్టేబులే : అలాగే సర్ మీరు కావాలి అంటే నిద్ర పొంది నేను ఇంటి వైపే చూస్తాను 
ఇన్స్పెక్టర్ : లేదు సంజయ్ ఈ కేసు వాళ్ళ నాకు అసలు నిద్ర పట్టట్లేదు ఇంకా నాకు ఎక్కడ నిద్ర వస్తుంది అయితే పదండి సార్ మనం ఫ్న్ లో గేమ్ ఆడుదాం 
ఇన్స్పెక్టర్ : అలాగే మనకి నిద్ర కూడా పట్టాడు మనం షార్ప్ గాను ఉంటాము 
పోలికలు గేమ్ అడ్టుడగా సడన్ గ అనిత వాలా ఇంట్లో లైట్లు ఆన్ ఐపోయాయి  
ఇన్స్పెక్టర్ : ఆలా చూడ సంజయ్ 
సంజయ్ : లైట్ ఎలా వెలిగింది అసలు

Horror Kathlau in Telugu Horror stories

ఇద్దరు జీప్ నుండి బైటికి దిగి వోచి నిలపడ్డారు అపుడే అనిత తన ఇంటి నుండి బైటికే వోచి నిలబడయింది అది చూసి పోలిసుల బుర్రా తిరిగిపోయిని కానిస్టేబుల్ అక్కడే స్పృహ తప్పి పడిపోయూడు 
ఇన్స్పెక్టర్ : సంజయ సంజయ్ …. లే సంజయ్ లే లే 
సంజయ్ :  దాయం… దాయం.. ఉంది సర్ 
ఇన్స్పెక్టర్ సంజయ్ ని జీప్ లో కూర్చోపెట్టి తాను మాత్రమ్ అనిత వాలా ఇంటి వైపు వేలాది ఇన్స్పెక్టర్ ఇంటి తాళం తీసాడు ఠిస్ లోపలికి వేలాడు. వెలగనే అతనికి గట్టి గట్టిగ ఏదో గొడవ పడ్తున్నారు విన్పించిందని 
అనిత : నేను చెప్పాను గ నీకు ఆ యాభై నీకు సరి ఐన వాడు కాదు అని 
ప్రియా : అమ్మ నేను అతనిని ప్రేమిస్తున్నాను ఇంకా అతనే పెళ్లి చేకుంటాను 
అనిత : నిను ఈరోజు కోసమే న కస్టపడి కానీ పెంచింది 
ప్రియా : అదంతా నాకు తేలేదు 
అనిత : ఆ బి కి 3 పెళ్లిళ్లు అయిపోయాయి అలాగే 3 సార్లు విడాకులు కూడా 
ప్రియ : ఇప్పటి దాక అతనికి అర్థ్మ్ చేస్కునే వాలే దొరకలేదు అందుకే . కానీ అమ్మ మేము ఇద్దరం ఒకరి కోసం ఒకరం పుట్టాం 
అనిత : వాడు నీతో కూడా అలానే ప్రవర్తిస్తాడు అచ్చు తన 3 భార్యలు తో చేసి నాటు గానే 
ప్రియా : అమ్మ నీకు తాను తెలీదు ఐన సరే నేను తన బిడ్డ కి తాళిని కాబోతున్నాను 
అనిత : ఒఱ్ఱి భగవంతుడా !!!!!! అసలు నువ్ ఎం చేసావ్ ఇపుడు నేను ఈ లోకానికి న హ ఎలా చూపించాను తండ్రి లేని బిడ్డ కి నేను మంచి బదులు నేర్పించలేదు అని ఈ సమాజం నను వెక్కిరిస్తుంది 
ప్రియా : అమ్మ మీరు ఇంకా సమాజం కోసం ఆలోచిస్తున్నారా న కోసం కాదా 
అనిత : ని కోసమే న ఆలోచన కానీ నువ్ ఈ సమాజం లో బ్రతకాలి అందుకే మనం రేపే బర్టీన్ చేయిస్తున్నం 
ప్రియా : నేను బర్టీన్ చేయించుకొని 
అనిత : నువ్ చేయించుకోవాల్సిందే 
ప్రియా  :చేయించుకొని 
అనిత : ప్రియ నువ్ చేయాల్సిందే లేదనెను 
ప్రియా :  లేకపోతే ఏంటి మీరు నను చంపేస్తారా 
అనిత : అవునా అని చేపి అనిత ప్రియా ని పొడిచేస్తుంది 
పొడిచేసి తాను ఏడుస్తూ కూర్చుంటుంది అపుడు అనిత కూడా తన్ను తాను కూడా చంపుకుంటుంది 
అదంతా ఇన్స్పెక్టర్ అదంతా తన కల్లతి=ఓ చూస్తాడు ఆ తరువాత ఇన్స్పెక్టర్ కళ్ళు తిరిగి అక్కడే పడిపోతాడు మరుసటి రోజు ఇన్స్పెక్టర్ కి మెలకువ రాగానే అతఁకి ఎం జరిగింది ఏంటి ఎం అర్థ్మ్ కాలేదు తనకి హత్య ఎలా జరిగింది తెల్సిపోయింది కానీ తన ఫైల్ లో మ్రయాలి అనిత ఇంకా ప్రియా తన బూతులు తనకి చెప్పాయి అణా ఇప్పటికి ఇంకా ఆ ఇంట్లో అనిత ఇనాక్ ప్రియా గొడవ పాడు ఉంటారు చుట్టూ పాకాల వాలు రాత్రులు బాయ, తో బైటికి రారు ఇక ఆ ఇల్లు ఢిల్లీ లో డ్యాల ఇల్లు లో ఒకటి గ మారిపోయింది