తెనాలి రామకృష్ణ మరియు బంగారు మామిడి | నీతి కథ

విజయనగర సంపన్న రాజ్యంలో కృష్ణదేవరాయలు అనే తెలివైన రాజు ఉండేవాడు మరియు అతని ఆస్థానంలో తెనాలి రామకృష్ణ అనే గొప్ప తెలివి మరియు తెలివిగలవాడు. తెనాలి తెలివితేటలే కాకుండా నీతి నిజాయితీలకు కూడా పేరుగాంచాడు.

ఒకరోజు, రాజు కృష్ణదేవరాయలు పొరుగు రాజ్యం నుండి ఒక విలువైన బహుమతిని అందుకున్నారు – ఒక బంగారు మామిడి, ప్రపంచంలోనే అత్యంత రుచికరమైనది. రాజు సంతోషించాడు మరియు తన రాజ్యంలో అత్యంత నిజాయితీగల మరియు యోగ్యమైన వ్యక్తికి ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.

అతను తన సభికులను పిలిచి, “విజయనగరంలో అత్యంత నిజాయితీపరుడైన వ్యక్తికి నేను ఈ బంగారు మామిడిని ఇస్తాను. అయితే ముందుగా మీ నిజాయితీని పరీక్షించాలనుకుంటున్నాను” అని ప్రకటించాడు.

తెనాలి రామకృష్ణుడు, ఇతర సభికులతో కలిసి రాజు ఒక పనిని అప్పగించాడు. ప్రతి ఒక్కరూ రాజ్యాన్ని చుట్టుముట్టాలి మరియు మరెవరికీ తెలియని సత్యంతో తిరిగి రావాలి.

సభికులు తమ అన్వేషణలో బయలుదేరారు, ప్రతి ఒక్కరూ బంగారు మామిడిని గెలవడానికి అత్యంత ప్రత్యేకమైన సత్యాన్ని కనుగొనాలని నిర్ణయించుకున్నారు. తెనాలి రామకృష్ణుడు కూడా రాజ్యమంతా తిరుగుతూ ప్రజలతో మాట్లాడుతూ వారి జీవితాలను గమనిస్తూ ఉండేవాడు.

ఒక వారం తర్వాత, అందరూ తమ నిజాలను సమర్పించడానికి కోర్టుకు తిరిగి వచ్చారు. సభికులు రాజ్యం, దాని ప్రజలు మరియు వారి జీవితాల గురించి వివిధ కథలతో ముందుకు వచ్చారు. కొన్ని ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి, కొన్ని ఆశ్చర్యకరంగా ఉన్నాయి, కానీ ఏవీ తగినంత ప్రత్యేకమైనవి కావు.

చివరకు తెనాలి రామకృష్ణ వంతు వచ్చింది. అతను ఒక అడుగు ముందుకేసి, “నా రాజా, నేను కనుగొన్న నిజం ఏమిటంటే, పేద, ధనిక అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికీ సమస్యలు ఉంటాయి. ఎవరి జీవితం పరిపూర్ణంగా ఉండదు.”

రాజు విని నవ్వాడు. “తెనాలి, మీ నిజం చాలా సరళమైనది, ఇంకా చాలా లోతైనది. ఇది మాకు గుర్తుచేస్తుంది, మా హోదా లేదా సంపద ఉన్నప్పటికీ, మనమందరం ఉమ్మడి పోరాటాలను పంచుకుంటాము. మీరు నిజాయితీని మాత్రమే కాకుండా వివేకాన్ని కూడా చూపించారు.”

తెనాలి రామకృష్ణుని నిజాయితీ మరియు తెలివైన మాటలకు కృష్ణదేవరాయలు బంగారు మామిడిని ప్రదానం చేశారు.

కథ యొక్క నైతికత: జీవితంలోని సాధారణ సత్యాలను అర్థం చేసుకోవడం మరియు అంగీకరించడంలోనే నిజమైన నిజాయితీ ఉంటుంది, ఇది తరచుగా అత్యంత లోతైన జ్ఞానాన్ని వెల్లడిస్తుంది.

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment