అతి ఆశ పెట్రోల్ దొంగ | Greedy Petrol Theif | Telugu kathalu | stories in telugu

అతి ఆశ పెట్రోల్ దొంగ  | Greedy Petrol Theif | Telugu kathalu | stories in telugu  విశాలాక్షి అనే ఒక గ్రామం లో కిట్టు అనే ఒక కుర్రాడు ఉండేవాడు చదివింది బి-టెక్ ఏ కానీ ఉద్యోగం లేక ఇంట్లోనే ఉండేవాడు అమ్మ నన ఆలా కాళీ గ ఉండాడు అని కిట్టు కి ఎపుడు చెప్తే ఉండేవాళ్లు కానీ కిట్టు అస్సలు విన్పించుకునే వాడు కడు కానీ ఒక రోజు కిట్టు … Read more

close