Latest Posts

గుండు గ్రామం Neethi kathalu in Telugu short Moral Story

By జూన్ 12, 2020 ,

గుండు గ్రామం Neethi kathalu in Telugu short Moral Story

Telugu Short Moral Stories

Neethi kathalu in Telugu short Moral Story, neethi kathalu in telugu with moral  neethi kathalu in telugu matter wikipedia  short moral stories in telugu language to write  telugu moral stories on friendship  telugu moral stories pdf  neethi kathalu | telugu movie  good stories in telugu  monkey stories in telugu wikipedia

అనగనగ ఒక ఊరు ఉండేది ఆ ఉరి పేరు బిలాస్పూర్ ఆ ఊరులో ఎక్కువ ఆశాతం మనది చుడవుకున్న వాలు లేరు

లఖన్ అనే ఒక కురాదు మాత్రమే ఆ ఊర్లో చదువుకున వాడు అతడు తమ ఊర్లో ఉన్న ప్రభుత్వా పనుల్లో సహాయ  చేసేవాడు 

ఊర్లో వాలు అందరు లంకని పొగుడుతూ ఉండే వాలు అయితే ఒకరోజు ఊర్లోకి ఒక కంపెనీ వాలు మోస్తరు 

వాళ్లకి కంపెనీ కి కావాల్సిన భూమిని బాగా పరిశీలిస్తారు ఆ తర్వాత సర్పంచ్ దేగార్కి వెళ్లారు వళ్లి వాళ్లకి కావాల్సిన భూమి కోసం మాట్లాడతారు 

తర్వాత రోజు సర్పంచ్ వాలా ఊర్లోవాలకి రమణి కబురు పెడతాడు వాళ్లతో పటు ఒక సభని పెడతాడు ఆ సభలో సర్ఫఞ్చ ఇలా మాట్లాడతాడు 

Neethi kathalu in Telugu short


సర్పంచ్ : మన ఊర్లో ఒక పెద్ద ఫ్యాక్టరీ రాబోతుంది దాంతో పటు మీ అందరికి మంచి ఉద్యోగాల్లో దంత పటు మీ భూములకు చాల మంచి డబులు కూడా వస్తాయి. ఈ కంపెనీ పెట్టడం ఎవరికి ఐన ఇష్టం లేకపోతే ఇక్కడికి వోచి ఈ కాగితాల మీద సంతకం లేదా వేలు ముద్ర వేసి వేలండి 

ఒకోకరు చొప్పున అందరు ఆ కాగితాల మీద సంతకం చేయడం మొదలు పెట్టారు కాసేపటి తర్వాత ఏకాకి లఖన్ ఒచ్చాడు 

లఖన్ ఆ కాగితాలని తీస్కొని చక్కగా చదవటం మొదలు పెట్టాడు 

లఖన్ : లాగండి ఈ కాగితాల పైన ఎవరు సంతకం పెట్టకండి, అందుకు అంటే ఇది ఒక పెద్ద కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ పెడ్తున్నరు 

సర్పంచ్ : కానీ దీని వాళ్ళ అందరికి మంచే జరుగుతుంది అందరికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి డబులు కూడా వస్తాయి 

లఖన్ : దీని వాళ్ళ మన పర్యావరణం కలుషితం అయిపోతుంది 

సర్పంచ్ : ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి జరుగుతూనే ఉంటాయి గ లఖన్, కానీ నువ్వు దీని వాలా ఒకే మంచి పరిణామాల్ని చూడాలి 

లఖన్ అందర్నీ నచ చెపటంకి చాల ప్రయత్నించారు కానీ సర్పంచ్ ఇంకా ఊర్లో వాలు ఎవరు లఖన్ మాట వినలేదు 

వాళ్లకి కేవలం కంపెనీ వాలు ఇచ్చే డబులు మాత్రమే కన్పించాయి, లఖన్ వాటిపైన సంతకం చేయకుండా అక్కడ్నుంచి వెళ్పోయాడు 

Neethi kathalu in Telugu short


కొద్దీ రోజుల తర్వాత లఖన్ ఇంటికి ఒక ఉత్తరం వొచింది 

లఖన్ ; అమ్మ అమ్మ నాకు పట్నం లో ఉన్న మెడికల్ స్లగ్ లో సీట్ వొచింది 

అమ్మ : ఏంటి నిజమా ఇది చాల సంతోషం ఐన వార్త 

వరం రోజుల తర్వాత లఖన్ బస్సు ఎక్కి తన మెడికల్ చదువుల కోసం పట్నం వెళ్పోయాడు,ఇటు వైపు ఉర్లో ఫ్యాక్టరీ పన్లు బాగా చక చక జరుగుతునై 

2 నెలలు లో ఆ ఫ్యాక్టరీ పూర్తిగా అయింది ఇంకా వాలు దాని మొదలు కూడా పెటేసార, ఒరలో వాళ్లకి ఆ కెమికల్ ఫ్యాక్టరీలో ఉద్యోగాలు వచాయి 

మొదట్లో ఊర్లో వాలు అందరు బాగానే ఉన్నారు కానీ కొద్దీ రోజుల ఐఏయక ఊర్లో వాళ్లకి అండాకృ జుట్టు వుడటం మొదలు ఐంది 

ఊర్లో వాలు అందరు సర్పంచ్ దెగార్కి వెలారు వెళ్లి తమ తమ బదులు గురించి చెప్పుకున్నారు కానీ సర్పంచ్ మాత్రం వీలని ఏదో మాయ మెటల్ పూజలు అవని చేయాలి అని  చేపి అక్కడ నుంచి పంపించేస్తాడు 

ఊర్లో పూజలు చేయడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు సిద్ధం చేసుకున్నారు పూజ చేయడానికి ఒక మండపాన్ని సిద్ధం చేసాడు 

గోడలు వాలు పూజ కోసం కాటెల్ని సైఫన్ చేస్తున్నారు, ఇంకా ఆడవాళ్లు పూజ కోసం పూలని అలుతున్నారు 

Neethi kathalu in Telugu short


మొత్తానికి అందరూ కల్సి పూజకి కావాల్సిన సుమాలు అని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు, ఇంకా అందరు కల్సి పూజ చేయడానికి సిద్ధంగ ఉన్నారు 

అపుడే లఖన్ బస్సు లో నించి దిగాడు తన ద్రుష్టి ఊర్లో వాలా మీద పడింది, అతడు రాగానే తన మిత్రులకి అడిగాడు ఏంటి అందరు గుండు చేయించుకునారు ఏంటి విషయం అని 

అయితే అపుడు లఖన్ మిత్రులు అతనికి ఊర్లో జరిగిన విషయం మొత్తం చెప్పారు, లఖన్ పూజ స్థలానికి చేరుకున్నాడు 

సర్పంచ్ : ఓయ్ బాబు లఖన్ కూడా ఒచ్చేసావా ర పూజ లో ఉండు చూడు అందరి పరిస్థితి ఎలా ఐపోయిందో జుట్టు రాలిపోయి గుండు కోటీనటు తయారు ఐఐరు 

కానీ నే జుట్టు అంత బలంగా ఎలా ఉంది 

లఖన్ : అందుకు అంటే నెం ఊర్లో లేను కాబట్టి ఇదంతా ఎవరో మాయలు చేసింది కాదు, నిజానికి ఆ కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి ఒకే కలుషితం ఐన గాలి వాళ్ళ జరుగుతుంది 

Neethi kathalu in Telugu short


ఇప్పటికి ఇంకా జుట్టే ఊడింది ఇక ఈ ఫ్యాక్టరీ మూసేయకపోతే అందరి ఎముకలు మెత్తబడిపోతాయి, అందరికి చాల తెలియని రోగాలై కూడా వస్తాయి, ఇదంతా క్లూషయం వాళ్ళ జరుగుతుంది 

లఖన్ చూపిన మాటలు అన్ని ఊర్లోవాలకి చాల బాగా నేతిలోకి ఏకై ఊర్లో వాలు అందరు ఎలా ఐన ఆ ఫ్యాక్టరీని మూసేయాలి అని ఒకటి అయ్యారు 

అందరు కల్సి ఆ ఫ్యాక్టరీ వాలని బైయటికి లాగి ఆ ఫ్యాక్టరీని పగలకొట్టడం మొదలు పెట్టారు, ఆలా చేసుతూ ఉండగానే ఊర్లో వాలు అందరు కల్సి ఫ్యాక్టరోయ్ జాడలు కూడా లేకుండ కులకొట్టేసారు 

లఖన్ : ఇప్పటి వారికి ఏ ఫ్యాక్టరీ వాలా జరిగిన నష్టాన్ని ప్రకృతియే బాగా చేస్తుంది అందుకే మనం మొక్కల్ని నాటాలి 

ఊర్లో వాలు అందరు కల్సి మోకాలు నాటడం మొదలు పెట్టారు, కొద్దీ రోజులోనే ఊర్లో వాళ్లకి అందరికి జుట్టు కిడా  తిరిగి ఓచేసింది 

నీతి neethi kathalu in telugu with moral


కెమికల్స్ వాలన మన ప్రకృతి కాలుష్యం అవుతుంది దాని కోసం మనం చేతుల్ని నాటాలి వాటిని బాగా చుస్కోవాలి చెట్లని నరికివేయాడు   neethi kathalu in telugu matter wikipedia short moral stories in telugu language to write telugu moral stories on friendship telugu moral stories pdf neethi kathalu | telugu movie good stories in telugu monkey stories in telugu wikipedia

You Might Also Like

0 comments