Skip to content
Home » 30 Best Moral Stories in telugu for Kids | Telugu Neethi Kathalu

30 Best Moral Stories in telugu for Kids | Telugu Neethi Kathalu

  • by

30 Best Moral Stories in telugu for Kids | Telugu Neethi Kathalu In PDF Download

1. మూడు కాళ్ళ ఆవు Telugu Neethi Kathalu 

Telugu Neethi Kathalu: ఒక ఊర్లో రామనాథం అనే ఒక రైతు ఉండేవాడు అతని తో పాటు తన భార్య ఇంకా తన కుమారుడు చోటు తో ఉండే వాళ్ళు

చోటు పుట్టుకతోనే వికలాంగుడు సరిగా నడవలేక పోయేవాడు కానీ రామ సీత ఎంతో ప్రేమగా చూసుకునే వాళ్ళు చోటుని మూడేళ్ళ నుంచి వర్షాలు లేకపోవడంతో వ్యవసాయం లేక కరువు ఏర్పడింది వేరే పన్లు చేయడం తప్ప లేదు రంలాల్ కి తనవారిని పోషించుకోవడానికి

కానీ తక్కువ డబ్బులు రావడంతో ఆ డబ్బులు తన ఇంటిని నడపడానికి సరిపోయేవి కావు

సీత : వింటున్నారా ఇంట్లో వంటకి సరిపడే సామాన్లు లేవు ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి

రంలల్ : భగవంతుడా నాకు తెలుసు కానీ నేను ఏం చేయగలను

సీత : ఏమి అనుకోను అంటే మీకు ఒక సలహా చెప్తాను వింటారా

రములల్ : అవునా ఏంటో చెప్పు ఏం చెప్తాం అనుకుంటున్నావు

సీత : మనం దాచుకున్న కొద్దిపాటి సొమ్ముతో ఒక ఆవు ని కొనుకుందాం దాని పాలు అమ్ముకొని దాన్ని దానితోపాటు నీఇ కూడా తయారు చేద్దాం

రంలల్ : అరే ఇది చాలా మంచి సలహా మనం రేపు పట్నం వెళ్లి అవుని కొనుకుందాం

మరుసటి రోజు రాముల తన భార్య సీత మరియు వల కోడ్కు చోటు నీ తీసుకొని పట్టణంలో పశువుల సంత కి వెళ్లారు చోటు వాళ్ళ నాన్న భుజం పైన కూర్చున్నాడు ఒక వ్యాపార దగ్గరికి వెళ్లి రామ్ నన్ను ఇలా అన్నాడు

రంలల్ : మీరు ఆవుని ఎంతకు అమ్ముతారు

సేటు : మొత్తంగా 20,000 యాహు చాలా పాలిస్తుంది అందుకే దీని రేటు 20000

రంలల్ : మా దగ్గర అంత డబ్బులు ఇవ్వండి మీరు దీనిని 5000 కి ఇవ్వగలర

ఇది విన్న సేటు కోపంతో

సెట్టు : సిగ్గులేదా 20000 ఆవుని 5,000 అడుగుతున్నావు కొన్ని సామెతలు లేనప్పుడు ఎందుకు వచ్చినప్పుడు వెలు ఇకడ్ నుంచి

అది విని రామ్ లాల్ చాలా బాధపడ్డాడు ఆ తర్వాత అతను ఎక్కువ దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఎవరు కూడా ఐదు వేల కి ఆవుని అమ్మడానికి ఒప్పుకోలేదు గమనించిన ఇంకో వ్యాపారి

ఇంకో వ్యాపారి : ఓ బాబు ఓ బాబు ఇక్కడికి రండి నా దగ్గర ఆవు ఒకటి ఉంది అది పాలు చాలా ఇస్తుంది కానీ అది అవిటిది మీకు కావాలంటే నేను దాన్ని 5000 కి మీకు ఇస్తాను

అది విన్న రామ్ లాల్ ఆలోచిస్తూ ఉంటే సీతారామరాజు ఇలా అంటుంది

సీత : ఆవితిది అయితే ఏంటిది అది చాలా బాగా పాలు ఇస్తుంది అంట కదా మనం దిని కొనడం చాలా మంచిది అనుకుంటాను

రామ్ లల తన దెగర్ ఉన్న డబ్బులు ఇచ్చేసి ఆ సేటు దగ్గర్నుంచి ఆవుని కొనుక్కొని దాన్ని తీసుకొని చోటు నీ భుజం పైన కూర్చోబెట్టుకొని సీతతో కలిసి తన గ్రామానికి వెళ్లే దారిలో ఒక వ్యక్తి ఏదిరిపడి ఇలా అన్నాడు

ఓయ్ రామ్ ఈ మూడు కాళ్ళ ఆవు ని ఎందుకున్నావు

రంలల్ : ఈ ఆవు నీ మేము చాలా ఇష్టపడి కొన్నాము దిని పాలు అమ్మి మేము మా కుటుంబాన్ని పోషిస్తోంది

వ్యక్తి : ఏంటి దీనివల్ల అమ్ముతావా నువ్వు దీన్ని మూడే కాళ్లు ఉన్నాయి అని సమాజం నుంచి ఆవుని ఎవరు కొనలేదు ఆ వ్యాపారి మిమ్మల్ని మోసం చేశాడు నా మాట విని మీరు దీన్ని తిరిగి ఈచేసేయండి

సీత : లేదండి మేము దీన్ని తిరిగి ఇవ్వము మూడు కాళ్ళు అయితే ఏంటి నా కుమారుడికి కూడా ఒకటే కాలు ఆయన మీము ప్రేమ గా చూస్కుంటునం. మా తలరాత ఎలా ఉంటే అలా జరుగుతుంది ఏం జరగాలో అది జరుగుతుంది పక్కాగా

ఆవును తీసుకొని ముగ్గురు ఇంటికి వచ్చేశారు అప్పుడు చోటు ఆ ఆవుని ఎంతో ప్రేమతో మీద వేస్తూ నీళ్లు నీళ్లు పోస్తూ నీళ్లు తాగితే ఎంతో ప్రేమగా చూసుకుంటారు అప్పుడే చాలా బాధపడుతూ అంటాడు

రంలల్ : అయ్యో మనం ఎంత దురదృష్టవంతులు మంచోడు మనకు కొడ్కు కూడా అవిటి వాడు మన అవు కూడా అవితిడి దొరికింది

సీత : మీరు బాధపడకండి ఏదో ఒక దారి తప్పకుండా దొరుకుతుంది మీరు మీ పని చేయండి

ఒకరోజు చోటు ఒక గిన్నెలో నీళ్ళు తీసుకువచ్చిఆవుకి తాగిస్తూ దాన్ని ప్రేమతో నిమురుతూ ఉన్నాడు ఆవు నీళ్లు తాగిన వెంటనే బంగారం తో నిండి పోయింది వెంటనే తన అమ్మ నాన్నను పిలిచి పాత్రను చూపించి జరిగింది మొత్తం చెప్పాడు.

సీతారాం ఎంతో సంతోషించారు కొన్ని బంగారు నాణాలతో పట్నం వెళ్లి మరి కొన్ని అవుల్ని కొనీ వాటి పాలను అమ్మ సాగాడు పేదవారికి అవసరానికి డబ్బులు దానం చేసేవాడు.

కొన్ని రోజులకి ఈ విషయం గ్రామ పెద్ద కి తెలిసింది వెంటనే ఇద్దరిని పంపి ఆ ఆవుని తన దగ్గరికి తప్పించుకున్నాడు రోజు నీరు తాగిస్తున్న కానీ బంగారం వచ్చేది కాదు ఇలా ఎన్ని సార్లు ప్రయత్నం చేసినా ఫలితం రాలేదు

ఆ తర్వాత ఆశించిన జరగనే లేదు ఆఖరికి అతనికి అర్థమయింది ఈ ఆవు రామ్ లాల్ కుటుంబం మాట వింటుందని ఆవుని తిరిగి రాంలల్ కు ఇస్తు గ్రామ పెద్ద ఇలా అనడు

గ్రామ పెద్ద : నన్ను క్షమించు నీ కుమారుడు అయినా దాన్ని ప్రేమతో సేవ చేశాడు అందుకే మీకు బంగారం ఇచ్చింది నేను కేవలం దీని బంగారం కోసం మాత్రమే దీన్ని తీసుకొని వెళ్ళాను ఒకరి శ్రమ ఫలితాన్ని ఎవ్వరు తీసుకోలేరు
Telugu moral stories

నీతి Telugu Neethi Kathalu lo Neethi

మనం నిస్వార్ధంగా సేవ చేస్తే మనకి తప్పక ఫలితాన్నిస్తుంది

Moral stories in Telugu

2. సుజాత మరియు మరి సురేష్ కథ Telugu Neethi Kathalu

ఒకానొక ఊరిలో సుజాత మరియు తన భర్త సురేష్ ఉండేవాళ్ళు సుజాత భర్త కూలి పనికి వెళ్తే డబ్బు సంపాదించి కుటుంబాన్ని పోషించేవాడు

వాళ్ళకి ఒక కొడుకు కూడా ఉన్నాడు తన పేరు రాజేష్

రాజేష్ చాలా బాగా చదివేవాడు కొడుకుని చూసి సుజాత ఇంకా సురేష్ చాలా సంతోషించి వల కొడ్కూ బాగా చదివి వాళ్ళ కష్టాలు

పోగోడ్తడు అని అనుకునే వాళ్ళు కానీ హఠాత్తుగా సురేష్ జబ్బు పడ్డాడు మంచం మీద నుండి కూడా లేవలేని పరిస్థితి

సుజాతకి ఇప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కావడంలేదు కుటుంబం బాధ్యత తన మీద పడిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలా అని ఆలోచించుకుంటూ

సుజాత ఏదైనా పని కోసం అని వెతుకుతూ ఉండగా దారిలో ఒక ప్రసాద్ అనే వ్యక్తి కనిపిస్తాడు తను చాలా మంచివాడు

ఎదుటి వారికి సహాయం చేసే గుణం కలిగిన వాడు తన సుజాత తనకు తన భర్త గురించి మొత్తం చెప్పింది

ప్రసాద్ : ఏం అమ్మ మీ ఆయన ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది

సుజాత : ఆ పర్లేదు బాబు కానీ వైద్యం చేయించడానికి చాలా ఖర్చు అవుతుంది మీకు తెలుసు కదా బాబు మా పరిస్థితి

ప్రసాద్ : అవును కదా నేను నీకు ఒక పని ఇప్పిస్తాను చేస్తావ

సుజాత : ఏం పని చేయాలి బాబు

ప్రసాద్ : నీకు తెలుసు కదా నేను చెరువులో చేపలు పట్టి బజార్ కి తీసుకెళ్లి అమ్ముతాను కానీ ఇప్పుడు నాకు బజార్ కి వెళ్లి అమ్మడానికి సమయం కుదరట్లేదు నువ్వు వెళ్లి బజార్ కి వెళ్లి చాపల అముటవ నేను చేపలు పట్టి ఇస్తాను నువ్వు బజార్ కి వెళ్లి చాపల్ని అమ్మేసి వస్తే ఆ డబ్బులు ఇద్దరం పంచుకుందాం ఎం సుజాత చేపు చేస్తావ

సుజాత : తప్పకుండా చేస్తాను నేను రేపటి నుండి పనిలోకి వచ్చేస్తాను

మరుసటి రోజు ఉదయమే ప్రసాద్ చెరువు దగ్గర చేపలు పట్టే గాని సుజాత వాటిని బుట్టలోకి పెట్టి బజార్ కి తీసుకువెళ్లి అమ్మడం మొదలు పెట్టింది

సీత : చాపల్ అమ్మ చాపలు చెరువులో పట్టిన చేపలు తాజా చేపలు తీసుకుందామా తీసుకోండి

సుజాత ఇలా చాపల అవ్వడంతో ఊర్లో వాళ్లు చాలా సంతోషించేవారు ఎందుకంటే బజార్ కు వెళ్లే అవసరం లేకుండానే తాజాగా చేపలు ఇంటికి తెచ్చి ఇస్తుంది గా

చూస్తూ చూస్తూ బుట్టలో చేపలన్నీ అన్నీ అమ్మే స్తుంది సుజాతఇలాగే రోజు గడిచేది ప్రసాద్ చేపలు పట్టడం సుజాత వాడిని తీసుకెళ్లి బజార్లో అమ్మడం

ఇలా జరిగేది సుజాత ఇంకా ప్రసాద్ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్లకు మంచి లాభం వచ్చేది

ఇద్దరూ సమానంగా పంచుకునేవారు సుజాత వచ్చిన డబ్బులు తన భారత వైద్యానికి ఇచ్చేది ఇంకా తన కొడుకు స్కూల్ వేసు లోకి ఇచ్చేదీ

వచ్చేసింది అలా కొన్ని నెలలు గడిచాక ఊరిలోకి చేపల అమ్మడానికి బయలుదేరింది సుజాతకి దారిలో వెళ్తూ వెళ్తూ ఒక ఆలోచన వచ్చింది

సుజాత : అసలు నా వల్లే ఊర్లో చాపల్యాన్ని అమ్మబడి పోతున్నాయి నేను ఎంతో కష్టపడి ఆమ్ముతున్నాను అందుకే అందరు నా దగ్గరకు వచ్చి తిస్కున్టున్నారు అసలు నేను ప్రసాద్ కంటే చాలా ఎక్కువ కష్టపడుతున్నాను

ప్రసాద్ చేపలు మాత్రమే పడతాడు నాకు లాభం మాత్రమ ఏకువ రావాలి కదా అని అనుకొని సాయంత్రం ప్రసాద్ తో ఇలా అంటుంది బాబు నేను ఊరంతా చాపల వస్తాను నీ కంటే ఎక్కువ కష్టపడుతున్నాం మరి డబ్బులు కూడా నాకు కాస్త ఎక్కువ అని అడిగింది సుజాత

సుజాత మాటలు విన్న ప్రసాదు ఇలా అంటాడు

ప్రసాద్ : ఏం మాట్లాడుతున్నావ్ అమ్మ నువ్వు కష్టపడుతున్నావ్ కాదు అనట్లేదు నేను కూడా అంతే కష్టపడుతున్నాను కదా చాపలు పట్టాలంటే ఏమైనా చిన్న పిల్లల ఆట అనుకున్నావా

సుజాత : ఏమో నాకు అదంతా తెలుదు సగం కంటే ఎక్కువ డబుల్ ఈస్తే వస్తాను లేదంటే రేపట్నుంచి నేను రాను

ప్రసాద్ : నీ ఇష్టం మరి

ఇలా చెప్పాక సుజాత అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే లేచి చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళింది ఇంకా చేపలు పట్టేందుకు వల వేయడం మొదలు పెట్టింది రెండు మూడు సార్లు ప్రయత్నించి అప్పుడు పడ్డాయి వాటిని బుట్టలో పెట్టుకుని ఊర్లో అమ్మడానికి బయలుదేరింది సుజాత

కానీ ఎవ్వరు సుజాత దగ్గర చేపలు కొనలేదు ఎందుకంటే ప్రసాదు ఆ చేపలు అమ్మడానికి వేరే అమ్మాయిని పెట్టుకున్నాడు

అందులోనూ చాలా తక్కువ జీతానికి ఆ అమ్మాయి సుజాత కంటే ఉదయాన్నే వచ్చి చాపలు అమ్మి వెళ్ళిపోయింది

ఇప్పుడు సుజాత కి ఏం చేయాలో తెలియలేదు రోజులాగే చెరువు చేపలు పట్టడం వాటిని ఊర్లోకి తీసుకెళ్ళి అమ్మడం

కానీ సుజాత దగ్గర చాలా తక్కువ మంది కొనుక్కునేవాళ్లు ఎందుకంటే తన చేపలు పట్టుకుని వచ్చేసరికి సరిపోయేది కాదు చాపల ఎవరూ లేకపోవడంతో అసలు డబ్బులు ఇంకా ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వచ్చేది

ఇప్పుడు సుజాత పశ్చాత్తాప పడటం మొదలు పెట్టింది అయ్యో నేను ఎందుకు ఇలా చేశాను చాపలు పట్టడం చాలా తేలిక అని అనుకున్నాను

కాని చేపలు పట్టడం కూడా కష్టమే అసలు ప్రసాద్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మంచి లాభం వచ్చేది ఇప్పుడు లేదు ఇంకా పని కూడా ఎక్కువ అయిపోయింది నేను అతిగా ఆశపడే చాలా తప్పు చేశాను అని ఏడవటం మొదలు పెట్టింది

నీతి Telugu Neethi kathlau lo Neethi

అత్యాశ అంతానికి సమీపం

3. బంగారపు పేడ ఇచ్చే ఆవు Telugu Neethi Kathalu 

ఒక ఊరిలో రాధా అనే ఒక అమ్మాయి వుండేది తనకి ఎవరూ లేరు తనతో పాటు ఒక ఆవు మాత్రమే ఉండేది ఆవు ని బాగా చూసుకుంటూ అది ఇచ్చే పాల తో జీవనం సాగించేది

అన్నట్టు రాధ కి భక్తి చాలా ఎక్కువ ఖాళీ సమయం దొరికితే చాలు దేవుని పూజ సమయం గడుపుతూ ఉండేది రోజుల్లో శుభ్రం చేసుకుని దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టి ఆ తర్వాత భోజనం చేసేది

ఇలాగా గడుస్తుండగా రాధా అవుక్కి జబోచేసి కొన్ని రోజులకే అది చనిపోతుంది

రాధ : అయ్యో ఇప్పుడు నా జీవనాధారం పోయింది ఏం చేయాలి ఎలా బతకాలి భగవంతుడా అనుకుంటూ బాధపడటం మొదలుపెట్టు

అలాగే దురద ఇంటికి ఎదురుగా సీత అనే ఒక ఆవిడ ఉండేది వాళ్ళకి కూడా ఒక ఆవు ఉండేది రాధ ప్రతిరోజు సీత వాళ్ళ పేరు తెచ్చుకుని పిడకలు వేసుకుని అమ్ముకోవడం ప్రారంభించింది ఈ విషయాన్ని గమనించిన సీత ఇలా అనుకున్నది

సీత : ఆవిడ రోజున ఆవు పాడని తీసుకెళ్లి వాటిని పిడకలు చేసి వాటిని అమ్మి ఇల్లు గడుపుతూ ఉంటుంది అసలు తనకు ఎందుకు ఇవ్వాలి అనుకొని ఆ రోజు నుండి సీత తన ఆవుని వెనక పెర్తలో కట్టి ఉంచింది అది చూసిన రాధా చాలా బాధపడింది

మరుసటి రోజు నుంచి రాధా ఆడ కోసం ఒకసారి ఇంటికి వెళ్ళేది అయితే ఒకరోజు సౌకారి రాదని చూసి ఇలా అంటాడు

సౌకరు : పాపం ఈవిడ పేద కోసం రోజు మా ఇంటికి వస్తుంది ఈ ఆవుని ఈవిడకి ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది కదా ఎలాగో దానికి జబ్బుచేసింది ఎన్నాళ్ళు బతుకుతుందో తెలియదు ఆయన దీనికి జబోచూసిందని విషయం తెలుస్తుంది ఏమిటి ఇంకా ఆవుని ఇచ్చి తనను ఆదుకునేవాడు అని మంచి పేరు కూడా మిగులుతుంది

ఇదిగో అమ్మ రాధా నువ్వు ఒక పని చెయ్ ఈ ఆవును తీసుకొని వెళ్ళు ఈ రోజూ వాడే కోసం ఇక్కడికి రావాల్సిన అవసరం కూడా లేదు

ఈ మాటలు విన్న రాధ చాలా సంతోషించి ఆ సౌకర్యం కి చాలా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకునే ఆవు ని తీసుకుని అక్కడి నుంచి ఎంతో ఆనందంతో ఇంటికి వెళ్లి ఆ అవన్నీ ఇంటి బయట కట్టేస్తుంది

ఆవు పేడతో పిడకలు చేస్తూ ఎప్పటిలాగానే ఉంటూ ఉండేది ఇంకా ఆ అనారోగ్యంతో ఉండడం వల్ల ఎక్కువ పాలు ఇవ్వలేక పోయింది అది

ఒకసారి ఒక సాడు బాబా రాధ ఇంటికి వస్తాడు అతనికి నమస్కరించి స్వామి నేను మీకు ఏం చేయాలో చెప్పండి అని అడిగింది రాధ

సదు బాబా : నాకు చాలా ఆకలిగా ఉంది తినడానికి ఏదైనా దొరికితే పెట్టమ్మా

రాధా దగ్గర కొంచెం భోజనం మాత్రమే ఉంది అది కూడా తన కోసమే చేసుకున్నది

స్వామి మీరు భోజనం చేస్తూ ఉండండి నేను మీకోసం నిలు తీసుకు వస్తాను అని వెళ్తుంది

ఆ సాధువు తన దివ్యదృష్టితో చూడగా రాధ తన కోసం ఉంచకున భోజననీ సాధు భోజన కోసం ఇచ్చినట్టు తెలిసింది ఇంతలో రాద నిలు తీసుకొని వచ్చింది అపుడు సాదు ఇలా అంటాడు

సాదు బాబా : నీకు చాలా కృతజ్ఞతలు మీ దగ్గర తినడానికి ఏమీ లేకపోయినా కానీ నీ దగ్గర ఉన్నంత నాకు తినడానికి చేసావు నువ్వు ఇకపైన ఎలాంటి కష్టాలు అనుభవించిన కూడదు అని ఆవుని రాదని ఆశీర్వదించి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయడు

సాదు వెళ్లిన మరుసటి రోజు ఉదయమే రాధా ఆవు బంగారు పేడా వేసింది రాధా పక్కింటావిడ సీత దీన్ని చూసి చాలా ఆశ్చర్య పోయింది వెంటనే వెళ్లి ఆ బంగారు పీడ ను తీసుకొని ఆ వేసిన మామూలు పేడ అక్కడ పెట్టింది

పాపం ఈ విషయాన్ని రాధ గమనించలేదు అలా చాలా రోజులు గడిచిపోయాయి ఒకరోజు వర్షం రావడం మొదలయింది దానితో రాధ తన అవును తీసుకొని ఇంటి లోపల పెట్టేసింది మొదటి రోజు ఆవు బంగారు పడవేయడం రాధా చూసింది

రాధ అరే బలే ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఆవు బంగారు పేడ వేయడమ్ ఏంటి వింతగా ఉంది బహుశా ఇదంతా ఆ సద్బు మహిమ ఉంటుందేమో

కానీ ఆయన ఇక్కడికి వచ్చి చాలా రోజులు అవుతుంది కదా అంటే అప్పటి నుండి బంగారు పేడ వేస్తుంటే మరి మౌతున్నాయి

ఓహో మన పక్కింటి సీత ఈ మధ్య నాతో చాలా ప్రేమగా మాట్లాడుతుంది ఇదే దాని కరం ఉంటుందేమో అనుకుంటూ

ఆవుని ఇంట్లోనే కట్టి పేటడం మొదలు పెటింది రాధ

పక్కింటి సీతకి బంగారపు పేడ దక్కకపోవడం తో చాలా కోపం వచ్చి ఇలా అనుకుంటుంది

నేను వెళ్లి ఆ సావు గారికి బంగారపు పేడ గురించి చెప్పేస్తా

బంగారం ఆవిడకి మాత్రం ఎందుకు దకలి దగ్గర ఇస్తాను అని అనుకుంటూ సీతా షావుకారి ఇంటికి వెళ్తుంది

షావుకారు తో ఆవు బంగారు పేడ గురించి చెప్పింది ఇదంతా విన్న ఆశ్చర్యంతో

సౌకారు : అవునా నిజంగానా అసలు ఇది ఎలా సాధ్యం అవుతుంది ఆయన ఆవు నా దగ్గర ఉన్నంత కాలం ఇలాంటివి ఏమీ జరగలేదు ఇప్పుడు బంగారం పేడ ఇవడం ఇంటి ఇది ఏదో తెలుసుకుందామని రాధా ఇంటికి బయలుదేరుతాడు సౌకర్

యమ్మా యమ్మ బంగారం పేడ ఎలా వేస్తుంది అసలేం జరిగిందో చెప్పు రాధా రావు గారికి జరిగిందంతా చెప్పింది ఈ మాటలు విన్న సౌకర్యం కలిగింది ఆవును తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు పాప ఏడుస్తూ తన దగ్గరకు చేర్చమని దేవుని ప్రార్ధించింది ఉదయాన్నే లేచి చూసేసరికి మతిపోయింది ఎంత సొంత శుభ్రం చేసినా ఆ వీళ్లంతా భరించలేనంత విడిపోయింది ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు

శౌకర్ : చి చి ఈ వాసన ఎలా పోతుంది దేవుడా ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి

అలా అనుకుంటుండగా ఆ సార్ గారికి ఒక విచిత్రమైన వాణి వినిపిస్తుంది అది ఏమిటంటే నువ్వు చాలా బలవంతంగా ఆవుని ఆవిడ దగ్గర నుంచి తీసుకొని వచ్చావు నువ్వు ఇప్పుడు అవన్నీ అతనికి చేసేయ్ లేదంటే నీ ఇల్లు మొత్తం కరబ్ అయిపోతుంది అని చెప్పి వెల్పోతుంది

వెంటనే సౌకరూ రాధకి ఆవుని తిరిగి ఇచ్చేస్తాడు అలా ఇవ్వగానే ఇంట్లో దుర్గంధం మాయమైపోతుంది ఆవు తిరిగి తన దగ్గరికి వచ్చిందని రాధా చాలా సంతోషించి ఆ దేవుడికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను

నీతి Telugu Neethi Kathalu lo Neethi

ఎప్పుడైనా కానీ ఇతరులకు సహాయ పడాలి ఇంకా వేరే వాళ్ళని చూసి మనం అసూయ పడొద్దు

Moral stories in Telugu

4. అతి ఆశ కమల Telugu Neethi Kathalu

Telugu Moral Stories for kids

ఒక ఊరిలో కూరగాయలు అమ్మే కమల ఉండేది తనకి సొంత పొలం కూడా ఉండేది ఆ పొలం లోనే కమలా కూరగాయలు పండించేది ఎలాంటి రసాయనాలు వాడకుండా కేవలం సేంద్రీయ పద్ధతిలో ఎక్కువగా పండించేది అందువల్ల ఎవ్వరికీ ఎం ప్రమాదం కల్గెడి కాదు

నీ విషయం ఊర్లో వాళ్లు ఉన్న అందరికీ తెలుసు అందుకే అందరూ తన దగ్గర కూరగాయలు కొనేవాళ్ళు ఇలా కమల రోజు ఊరంతా తిరుగుతూ కూరగాయలు అమ్మే ది

కమల : కూరగాయల అమ్మ కూరగాయలు తాజా కూరగాయలు

ఇలా అరుస్తూ కమల రోజు కూరగాయలు అమ్మితే ఇంతలో ఒక వ్యక్తి అక్కడికి వచ్చి

వ్యక్తి : కమల అరకిలో వంకాయలు ఇస్తావా

కమల : ఏం బాబూ అరకిలో ఎవరికి సరిపోతాయి ఒక పని చేయండి మీరు ఒక కిలో తీసుకోండి

వ్యక్తి : సరేలే ఒక కిలో ఇచ్చేసేయ్

కమల : ఇదిగోండి బాబు లేత వంకాయలు

అన్యదా కమలం నా దగ్గర ఉన్న వంకాయల్ని దూకి ఆ వ్యక్తికి ఇచ్చేస్తుంది ఇలా దాని తర్వాత కమలా కూరగాయలు అని అందరితో ఒళ్ళు కుంటూ తన దగ్గరున్న ఒక్కొక్కటిగా ఊరు మొత్తం తిరిగి అందిస్తోంది

ఇంతలో ఒక వ్యక్తి పిలిచి కూరగాయల అమ్మాయి ఏమైనా తాజా కూరగాయలు ఉంటే ఇవ్వు అని అనగానే కమలా ఇలా అంది

కమల : అయ్యో కూరగాయలన్నీ అయిపోయే బాబు

సరేలే రేపు కొన్ని ఇంకా ఎక్కువగా తీసుకఓని రా అని కమల తన ఇంటికి వెళ్లి పోయింది ఇంటికి వెళ్లగానే కమల డబ్బు లెక్క పెట్టుకోవటం మొదలుపెట్టింది

అన్ని డబ్బులు చూసి చాలా చాలా సంతోషించింది వలన వ్యాపారం చాలా బాగా సాగింది కానీ పాపం ఒక వ్యక్తిని మాత్రం ఖాళీ చేతులతో పంపాను

రేపటి నుండి నేను ఇంకా ఎక్కువ కూరగాయలు తీస్కొని వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఎవరు కలి గ వెళ్ళకూడదు అనుకొని మరుసటి రోజు కమలా పోలమ్ వెళ్ళింది

అక్కడ కూరగాయలు పడటానికి నేచురల్ పదార్థాలకు బదులు కెమికల్స్ యూస్ చేయడం మొదలుపెట్టింది కెమికల్ చేయడం వలన అక్కడ ఉన్న కూరగాయలు చాలా త్వరగా చేతికొచ్చింది

కమల ఆ కుర్ర గాని తీసుకొని రోజులాగే అమ్మడానికి బజార్ కి వెళ్ళింది

అలా వెళ్ళినప్పుడు దారిలో ఒక వ్యక్తి కలిసి ఏమ్మా కూరగాయలు ఉంటే ఇవ్వండి అని కమలని పిలిచాడు

తప్పకుండా బాబు తీసుకోండి నా దగ్గర చాలా తాజా కూరగాయలు ఉన్నాయి అని చెప్పి అతనికి ఇచ్చి కమల అక్కడి నుంచి వెళ్లి పోతుంది

ప్రతి రోజులాగే ఈ రోజు కూడా కమలా తనదగ్గర ఉన్న కూరగాయలు అన్ని అమ్మేసి తన ఇంటికి వెళ్లి పోతుంది

ఈసారి లాభం కూడా చాలా బాగా వచ్చింది ఇంకా కమల ఏం చేస్తుందంటే రోజులకే నాచురల్ వదిలేసి కెమికల్ చేయడం మొదలు పెట్టేసింది

అందుకే కూరగాయలు చాలా ఫాస్ట్గా పెరగడం మొదలయ్యాయి కమల బాగా డబుల్ సంపాదించింది

కానీ మెల్లమెల్లగా ఊరిలో ఒక్కొక్క లు జబ్బుప్పడం మొదలయ్యింది

చివరికి హాస్పిటల్ లో కూడా అడ్మిట్ అవ్వడం మొదలయ్యింది

ఉర్దూ అసలు ఏం జరుగుతుందో ఎవరికి అర్థమయ్యేది కాదు ఇలా కాదు అని చెప్పి ఓ రోజు ఆ ఊరి పెద్దమనిషి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లి ఇలా అడిగాడు

పెద్ద మన్షి : డాక్టర్ గారు మన ఊర్లో అందరూ ఎందుకు ఇలా జబ్బు పడ్తునారు

డాక్టర్ : నాకు తెలిసి ఆహారంలో ఏదో కల్తీ జరుగుతోంది ఫుడ్ పాయిజన్ వల్ల ఇలా జరుగుతుంది అని డాక్టర్ చెప్పాడు

అప్పుడు పెద్ద మనిషి చాలా తెలివైన వాడు ఒక రోజు ఒక కమల వెనకాలే వెళ్లి చూసాడ

నాచురల్ వలన కెమికల్ వాడటం చేయడం గమనించాడు ఆ పెద్దమనిషికి చాలా కోపం వచ్చింది వెంటనే కమల దగ్గరికి వెళ్లి ఇలా అన్నాడు

పెద్ద మాన్షి : ఇంత మోసం చేస్తావని అనుకోలేదు నను నమ్మించి కెమికల్స్ వడుతవ నువ్వు చాలా నమ్మక ద్రోహం చేశావు నీ వల్ల ఎంతమంది పిల్లలు ముసలి వాళ్లు అందరూ మన్చన పడుతున్నారో తెలుసా నీకు ఆగు నీ పని ఊర్లో అందరికీ ఇప్పుడు చెప్తాను

అని అలా చెప్పి ఆ పెద్దమనిషి అక్కడనుంచి వెళ్ళి పోతాడు

కమల ఆ పెద్దమనిషి ఆపడానికి చాలా ప్రయత్నిస్తుంది కాని ఆ పెద్దమనిషి ఏది వినకుండా అక్కడనుంచి వెళ్ళి పోతాడు

ఇంకా ఆ పెద్దమనిషి ఊర్లో వాళ్లందరికీ ఆ విషయం వెళ్లి చెప్పేసాడు

ఇంకా కమల కూరగాయల బుట్ట తీసుకుని రోజులాగే బయలుదేరింది

అప్పుడు ఊర్లో వాళ్ళు కమలను చూసి నీ కురాగాయలు మాకు అక్కర్లేదు నువ్వు పెద్ద మోసం వెళ్ళిపో ఇక్కడినుంచి

ఇంకా ఇది చూసి కమల కి తన పని తానే కోపం వచ్చేసి బాధపడుతూ కూర్చుంటే

నీతి Telugu Neethi kathalu lo Neeti

దురాశ దుఃఖానికి చేటు ఒకరికి చెడు చేయాలని చూస్తే మనకి ఆ చెడు జరుగుతుంది అందరికీ మంచి చేయాలి

Moral stories in Telugu

5. పేద రామయ్య మాయ దీపం Telugu Neethi kathalu

Telugu Moral Stories for kids

అనగనగా ఒక ఊరిలో ఒక పేద కుటుంబం ఉండేది అతని భార్య కొడుకు మాత్రం కలిసి ఉండేది అడవికి వెళ్ళి కట్టెలు కొట్టి

వాటిని తన కుటుంబాన్ని పోషించేవాడు తాను పేదవాడు అయినప్పటికీ మనసు మాత్రం చాలా మంచిది

కటెలు కొడ్తూ ఇది చాలా పచ్చిగానే ఉందిగా మనకి కావాల్సినవి ఎండు కట్టెలు కదా అనుకొని కట్టెలు కొట్టడం మొదలు పెట్టాడు ఇంతలో అక్కడికి ఒకసాదువు వచ్చి ఇలా అన్నాడు

సాదు బాబా : నేను దారి మర్చిపోయా ఎటు వెళ్ళాలో తెలియక తిరుగుతున్నాను నా కొంచెం మంచినీళ్లు తగ్గించగలవా నీకు కొంచెం పుణ్యం ఉంటుంది

రామాయ : అయ్యో తప్పకుండా స్వామీజీ ఇది కూడా తీసుకొని కుండీలో చల్లండి నీళ్లు తాగండి

అప్పుడు ఆ సాధువు కడుపునిండా నీళ్లు తాగి కృతజ్ఞతలు చెప్పాడు

అ సాధువు రామయ్య వైపు చూశాడు చూసి చూడగానే చాలా బాధతో ఉన్నాడు అని ఆ సాదు బావకి అనిపించింది కనిపించి ఇలా అడుగుతున్నాడు రామయ్యతో ఏమైంది నాయన ఇంత విచారంగా ఎందుకున్నావు

రామాయ : స్వామి నేను చాలా పేదవాన్ని రోజు అడవిలో రోజు ఇలా కట్టెలు కొట్టి ఆ డబ్బులతో మా కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నారు కానీ ఏం లాభం దీనితో వాళ్ళకి కడుపునిండా అన్నం కూడా పెట్టలేక పోతున్నాను

ఈ మాటలు విన్న సాధువు కి అంత అర్థమైపోయింది రామయ్య కి ఏదో ఒకటి మంచి చేయాలి అనుకున్నాడు అనుకోగానే సాధువు చేతిలో ఒక దీపం ప్రకటించింది ఇలా అన్నాడు

సాదు బాబా : ఇదిగో నాయనా తీసుకో నీకే దాన్ని చూసిన రామయ్య ఇలా అంటాడు

రామాయ : కానీ ఇది ఒక దీపం కదా దీన్ని నేను ఏం చేసుకోవాలి స్వామి

సాదు బాబా : అయ్యో అమాయకుడా ఇది మామూలు దీపం కాదు మాయ దీపం

రామాయ : అవునా మాయ దీపం మా

సాదు బాబా : అవును నాయనా ఇది ఒక మాయ దీపం దీన్ని వెలిగించి నువ్వు ఏది కోరుకుంటే అది దొరుకుతుంది అని చెప్పాడు సాధువు

సాధువు కి ధన్యవాదాలు చెప్పి దాన్ని తీసుకుని ఇంటికి వస్తాడు

రామాయ : సీతా చూడు నాకేం దొరికిందో అంటూ సంతోషంగా తన భార్యని పిలిచి దీపని చూపిస్తాడు

సీత : ఎందుకు అలా అరుస్తున్నావ్

రామాయ : ఇదిగో చూడు మాయ దీపం

సీత : ఏంటి మాయ దీపం మా నువ్వు బాగానే ఉన్నావు కదా నీకు ఏం కాలేదు కదా

రామాయ : అయ్యో ఇది మాయ దీపం సీతా చూస్తావా దీని మామ

సీత : అవునా సరే అయితే చూద్దాం నాకు చాలా ఆకలిగా ఉంది నాకోసం తినడానికి ఏమైనా తప్పించు

వెంటనే రామయ్య దీపాన్ని వెలిగించి భోజనాన్ని కోరుకుంటాడు అంతే అక్కడ భోజనం ప్రత్యక్షమై పోతుంది

రామాయ : ఆ చూశావా దీనిపై మామ నీకు నీకు ఏది కావాలి అనుకున్న ఈ మాయ దీపం నేను కోరవచ్చు

ఇది ఇలా ఉండగా ఎప్పటిలాగానే అడవికి వెళ్తాడు రామయ్య

సీత ఇంకా వాళ్ళ అబ్బాయి కలిసి ఆ దీపాన్ని వెలిగించి కావాలని కోరుకుంటారు పెద్ద ఇల్లు ఇంట్లో ఉండే వస్తువులు

వీటన్నిటితో మారిపోతుంది సాయంత్రం అవగానే రాము అడవినుంచి ఇంటికి తిరిగివస్తున్న ఇలా అనుకుంటాడు

రామాయ : అరేయ్ ఇదే సరైన ఇల్లు లాగా లేదు నా ఇల్లు చాలా చిన్నది కదా

ఇంతలో రామయ్య భార్య సీత గుమం ముందు నిల్చొని ఇలాంటిది

సీత : ఏవండోయ్ ఇది మన ఇల్లు అంతా మాయ దీపం మహిమ అండి

ఇంతలో మాయ దీపం వలన వాళ్లకు అవసరం ఉండేవాణ్ణి సమకూర్చుకున్నారు కొన్ని రోజుల తర్వాత మాయదీపం ఇచ్చిన సాధువు ఆ ఇంటి వైపుగా వచ్చి ఇలా అంటాడు

సాదు బాబా : అమ్మ తాగడానికి కొన్ని నీళ్ళు ఉంటే ఇవ్వమ్మా నాకు చాలా దాహంగా ఉంది

రామయ్య లోపల్నుంచి ఇదంతా విని ఇలా అంటాడు

రామాయ : ఎవరక్కడ మన ఇంటి ముందుకు వచ్చి నీళ్లు అడుగుతున్నారు

సీత : తెలియదండి చూడడానికి ఎవరో ముష్టివాడు లాగా అనిపిస్తున్నాడు

రామాయ : బొమ్మను వాడికి మన ఇంటి ముందు నుంచి దరిద్రపు ఎక్కడున్నావ్

రామయ్య లోపల్నుండి అరుస్తాడు

సీత : నీళ్లు లేవు ఏమి లేవు వెళ్ళు ఎక్కడి నుంచి అంటూ కోపంగా తలుపు వేసేసింది సీత

సాధువుకూడా అక్కడనుంచి వెళ్ళి పోతాడు ఇంతలో ఆ రామయ్య కొడుకు చాలా ఆకలేస్తుంది

కొడుకు : మా నాకు చాలా ఆకలేస్తుంది తినడానికి ఏమైనా ఉంటే పెట్టావా అని అడుగుతాడు

సీత ఆ మాయ దీపం వెలిగించి భోజనాన్ని కోరుకుంటుంది కానీ భోజనం దొరకదు అప్పుడు ఇలా ఉంటుంది

సీత : అరే ఇది పనికి ఏమైంది ఎందుకు పనిచేయట్లేదు అబ్బా

రామయ్య కూడా వెళ్లి ఆ దీపాన్ని వెలిగించి అడగడానికి చాలా అయినా కూడా అది పనిచేయదు అప్పుడు రామే గుర్తొస్తుంది ఇందాక వచ్చిన నాకు దీపం అని అనుకుంటూ వైపు పరిగెత్తుకుంటూ కంగారుగా వెళ్తాడు

రామాయ : స్వామి స్వామి ఆగండి స్వామి స్వామి ఆగండి

చదువు రామాయణం చూసి ఆగుతాడు రామయ్య చేతులు జోడించి ఇలా అంటారు

రామాయ : అయ్యో నన్ను క్షమించు స్వామి నేను చాలా పెద్ద తప్పు చేశాను నా భార్య మిమ్మల్ని గుర్తు పట్టలేకపోయింది పిచ్చిది స్వామి నడవండి ఇంటికి వెళ్దాం పదండి నేను మీకు మంచినీళ్లు ఇచ్చి మీ దాహం తీరుస్తాను అని అంటాడు రామయ్య ఆ సాధువు ఇలా అంటాడు

సాదు బాబా : వద్దు నాయన ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేసినా లాభం లేదు నిలి ఎప్పుడైతే మానవత్వం ఉందో అప్పుడు దీపం ఉపయోగపడింది డబ్బు నీ దగ్గర వచ్చినప్పుడే మానవత్వం నశించింది ఇక అది పనిచేయదు అనుకుంటూ సాధువు అక్కడనుంచి వెళ్ళి పోతాడు

పాపం రామయ్య బాధగా ఏడుస్తూ ఉండిపోతాడు

నీతి Telugu Neethi kathalu lo Neethi

ఇతరులకు సహాయం చేసే గుణం,డబ్బు ఉన్నా లేకపోయినా ఎప్పుడు మనలో మానవత్వం ఒకే లాగా ఉండాలి

Moral stories in Telugu

6. అత్యాశ నౌకరీ రాము Telugu Neethi Kathalu

Telugu Moral Stories for kids

ఒక ఊరిలో శాంతారావు ఇంకా శాంతాబాయి అని ఇద్దరు భార్యాభర్తలు ఉండేవాళ్ళు వాళ్లకి ఒక కొడుకు ఉన్నాడు అతను సిటీ లో ఉద్యోగం చేస్తుండటం వలన తన తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఉండేవాడు కాదు ఒక రోజు కొడుకు రమేష్ ఇలా అన్నాడు

రమేష్ : మీరు కూడా నాతో పాటు సిటీ కి రండి అందరం కలిసి అక్కడే ఉండొచ్చు

అందుకు శాంతారావు ఇలా అన్నాడు

శంతరవు : వద్దు నాయనా నేను అక్కడ ఉండలేము మాకు ఈ అందమైన పల్లెటూరు వదిలేసి ఎక్కడికి వెళ్లాలని లేదు నాయనా ఇక్కడే మన చుట్టాలు కూడా ఉన్నారు ఇంకా ఇక్కడే ఉందాం

రాము : నాతో వస్తే బావుంటుంది

శంటారవు : నాయనా నువ్వు మా గురించి బెంగ పెట్టుకోకు ఇక్కడ చాలా బాగా ఉన్నాము జాగ్రత్తగా ఉంటాను ఇక్కడ మాకు తోడు గ రాము కూడా ఉన్నాడు నువ్వు టెన్షన్ పడకు నువ్వు నీ జాబ్ గురించి ఆలోచించని నీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త మా ఆశీర్వాదాలు ఎప్పుడూ నీతోనే ఉంటాయి

అని అలా అనగానే రమేష్ తిరిగి నగరానికి బయల్దేరాడు

ఇప్పుడు ఇంట్లో శాంతారావు శాంతాబాయి ఒంటరిగా ఉంటున్నారు మరియు వాళ్లకు తోడుగా వాళ్ళ పని వాడు రాము

రాము ఇంట్లో అన్ని పనులు చేసే వాళ్ళు నీళ్లు నింపడం వంట చేయడం రాము చాలా సంవత్సరాలుగా పని చేస్తూ ఉండటం వలన వారికి అతని మీద పూర్తిగా నమ్మకం ఉండేది

అలా వారిద్దరికీ చాలా సేవ చేసేవాడు పనంత అయిపోయే వరకు ఇంటికి వెళ్లే వాడు కాదు

ఇంటికి వెళ్ళగానే రాము భార్య ఇలా అడిగింది

రాము భార్య : ఏమైందండీ ఈమధ్య ఇంటికి రావడానికి చాలా సమయం పడుతుంది

రాము : ఏం చేయాలి మధ్య ఇంటి పని అంతా నేనే చేయాల్సి వచ్చింది వాళ్ళ కొడుకు ఉద్యోగం కోసం నగరానికి వెళ్ళిపోయాడు పాపం ఆ ఇద్దరు ఇక్కడ ఒంటరిగా ఉంటున్నారు

రాము భార్య : ఒంటరిగానా

రాము : అవును

రాము భార్య : వాళ్లు నిజంగా ఒంటరిగా ఉంటే ఎన్నో మంచి మంచి వంటలు చేసుకుని తీసుకురా వాళ్లకు ఎలా తెలుస్తుంది తెలియకుండా తీసుకరా మంచి భోజనం తినక చాలారోజులైంది

రాము : అలాగే రేపు తప్పకుండా తీసుకొస్తాను

మరుసటి రోజు పనికి వెళ్ళాడు ఇంట్లో మొత్తం పనిచేశాడు చివరిలో తన భార్య కోసం దొంగతనం మంచి భోజనం తయారు చేసి ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళడం మొదలుపెట్టాడు

అలా సాగుతూ వచ్చింది చాలా రోజులు ఇది ఇలా చూస్తూనే రాము భార్య కి దురాశ పెరిగింది ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులు కూడా దొంగతనము చేయమని చెప్పింది

మళ్ళీ ఒకరోజు రాముని సొంతంగా ఒక చెంచాడు దొంగలించాడు రెండోరోజు చంబుని దొంగలించాడు మూడోరోజు గినేని దొంగలించాడు

ఇలా ఒక్కొక్క అన్ని దొంగతనం చేస్తూ ఉన్నాడు ఒక రోజు శాంతారావు రోజువారి పని తర్వాత ఇంటికి వచ్చి తన గినెని వెతుకుతున్నాడు

శాంత రావు : న చంబు ఎక్కడ పెట్టావ్

రాము : అయ్యా ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది

శాంతారావు చాలా వేతికాడు కని అతనికి ఎక్కడా దొరకలేదు

ఆ తర్వాత రోజూ శాంతాబాయి చాంచ కోసం వెతకడం మొదలు పెట్టింది కానీ ఆవిడ కూడా అవి దొరకలేదు

అప్పుడు శాంతాబాయి అనుకుంది ఏదో నడుస్తుంది అన్ని వస్తువులు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి అనుకొని శాంతాబాయి భర్తతో ఇలా అంటుంది

శాంత బై : ఏవండోయ్ ఇలా వింటారా మన ఇంటి వస్తువులు ఒకటిగా ఎక్కడికో మాయమవుతున్నాయి నాకు ఏదో తేడా కొడుతుంది

శాంత రావు : అవును నా చెంబు కూడా కొన్ని రోజులుగా కనిపించకుండా మాయమైపోయింది నిజంగా ఏదో జరుగుతుంది

మరుసటి రోజు శాంతారావు బయటికి వెళ్లి మూడు నాలుగు తెలని పట్టుకొని ఒక డబ్బాలో పెట్టి ఇంట్లోకి తీసుకు వస్తాడు రాముని చూసి ఇలా అంటాడు

శాంత రావు : రాము ఈ డబ్బా ని అలా మంచం పక్కన పెట్టు ఇందులో బంగారపు వస్తువులు ఉన్నాయి రేపు డబ్బా ని తీసుకువెళ్లి బ్యాంకు లో పెట్టాలి

రాము ఆ డబ్బాని శాంతారావు మంచం పక్కన పెట్టాడు అలా పెట్టి వెళ్లి తన రోజువారి పని చేస్తూ ఉంటాడు

ఎప్పటిలాగానే మధ్యాహ్నం భోజనం తర్వాత శాంతారామ్ అతని భార్య పడుకున్న తర్వాత అత్యాశతో డబ్బా దగ్గరికి వెళ్లి దాన్ని తెరిచాడు

దానిలో నుంచి తెనలు బయటకు వచ్చాయి అది చూసి రాము భయపడ్డాడు అక్కడ ఇక్కడ పరిగెత్తాడు

అ తెలను చూసి రాము ఇలా అరుస్తాడు అమ్మబాబోయ్ నన్ను కాపాడండి నన్ను కొట్టి నన్ను కాపాడండి అని ఆరుస్తుండగా శాంతారావు మరియు అతని భార్య నిద్ర లోనుంచి లేచినట్టు కల ని పట్టుకుని డబ్బా లోపలికి పెట్టిస్తారు

అప్పుడు శాంతారావు ఇలా అంటాడు నాకు పూర్తిగా తెలుసు నువ్వు దొంగతనం చేసినావ్ అని నేను నీకు గుణపాఠం చెప్పాలని ఇలా చేసాను నీవు అనుకుంటున్నావా

ముసలి వాళ్ళ ఏం చేస్తారు ఏమైనా అనుకుంటున్నావా నేను మొదలు రోజే కానీపెట్టాను నువ్వు భోజనం తీసుకెళ్తే అనమే కదా అని అనుకున్నాను కాని రోజురోజుకు

నీ అతి ఆశ పెరుగుతూ ఇంటి వస్తువులు కూడా దొంగ చేస్తున్నావు నీకు సిగ్గు ఉండాలి ఈ కంచంలో తింటాఓ దాంట్లోనే ఉమేస్కుంటవ ఛి ఛి

అప్పుడు రాముకి తన తప్పు తెలుస్తుంది ఎడవటం ప్రారంభించాడు

నీతి Telugu Neethi kathalu neeti

అత్యాశ చెడ్డ దారిని చూపిస్తుంది

Moral stories in Telugu

7.జిత్తుల మారి నక్కTelugu Neethi Kathalu

అనగనగా ఒక అడవిలో ఒక జిత్తులమారి నక్క ఉండేది అది అడవిలో తిరుగుతూ ఉండగా ఒక చచ్చిన ఏనుగు నీ చూసింది మాంసం తినాలి అనే ఆతులతో ఆ నక్క తన దగ్గరికి వెళ్లి తన పళ్ళ తో మాంసాన్ని కోరడానికి ప్రయత్నించింది

కానీ ఏనుగు మాంసం చాలా గట్టిగా ఉండటం వలన అది కొరకు లేక పోయింది నక్క ఎంతగానో ప్రయత్నించింది కానీ ఏం చేసినా ఫలితం లేకపోయింది 

ఆ నక్క ఆ ఇంటి దగ్గరే కూర్చుని ఈ సమస్యకి పరిష్కారం ఏంటిది అని ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నాఅనుకోకుండా ఒక సింహం అతని వైపు రావడం నక్క గమనించింది అప్పుడది ఎంతో వినయంగా

నక్క : నేను ఈ చచ్చిన ఏనుగుని నీకోసమే కాపలా కాస్తున్నాను దయ చేసి తినండి

అప్పుడు సింహం చాలా గట్టిగా గమనించి ఇలా అన్నది

సింహం : ఏ ఇతర జంతువులు చంపింది నేను తినను నీకు ఈ విషయం తెలుసా అనుకుంటాను

కానీ అలా చెప్పి ఆ సింహం అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయిందికానీ ఆ నక్క ఆ సినిమా మొక్క నుంచి వెళ్లిపోయిన అందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది 

ఎందుకంటే తను అనుకొని తినలేదు కాబట్టి కానీ అవి మాంసాన్ని ఎలా తినాలో అనే సమస్య మనకి ఇంకా దొరకలేదు కొంతసేపటి తర్వాత ఆటో వైపు ఒక పులి వచ్చిందిఆ 

చచ్చిన ఏనుగు మాంసం తినడానికి పులి ఆసక్తి చూపిస్తుంది అని అనుకున్నది పులి దగ్గరికి రాగానే భయపడిన స్వరంతో ఇలా అన్నది

Moral stories in Telugu

నక్క : దయచేసి ఇక నుంచి వెళ్ళిపో నేను సింహం మహారాజు వేటాడిన ఏనుగుని కాపలా కాస్తున్నాను ఏదైనా పులి వస్తే నాకు చెప్పమని ఆయన స్నానం చేయడానికి వెళ్లారు ఎందుకంటే అడవిలోనే పిల్లలందరినీ చంపాలని ఆయన శపథం చేశారు అంట 

ప్రాణాల మీద ఆశ లేకపోతే ఉండు ఈ మాట విని నుంచి పారిపోయింది పులి వెళ్ళిపోగానే ఒక చిరుత అక్కడికి వచ్చింది జిత్తులమారి నక్క కి తెలుసు ఉంటాయి తన సమస్యను తీర్చగలను అని చూసి చిరునవ్వు నవ్వి ఇలా అన్నది

నక్క : రా నేస్తమా రా చాలా కాలం తర్వాత కనిపించావు నువ్వు అలసిపోయి ఆకలితో ఉన్నట్టున్నావ్ ఈ చర్చిని కొంచెం తిని ఆకలి తీర్చుకో ఆ సింహం స్నానానికి వెళ్ళింది 

చిరుత పులి : సింహం చంపిన దాన్ని నేను ఎలా తింటాను నిన్ను చూడంగానే అది చూసిన అనుకో అది కచ్చితంగా నన్ను చంపేస్తుంది నాకు ఎందుకు వచ్చిన గొడవ

నక్క : నువ్వు అవన్నీ ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నావ్ నువ్వు నేను నగదు మొత్తం చూసుకుంటాను జాగ్రత్తగా సింహం వచ్చినప్పుడు నేను నీకు చెప్తాను అప్పుడు వరకు నువ్వు చనిపోయిన ఎద్దు మాంసాన్ని తిను

ఈ అవకాశాన్ని చాలా సువర్ణవకాశంగా అనుకొని చిరుతపులి ఇచ్చిన ఆ మాంసాన్ని తినడం ప్రారంభించింది

ఎలాగో అలాగా ఆ చిరుతపులి ఆ చనిపోయిన ఆ ఏనుగు నీ చిరదంతో ఆ నక్క గమనించింది అప్పుడే ఆ నక్క ఏం చేసిందంటే కూు అని చెప్పి గట్టిగా అరిచింది చిరుత పులి వెళ్ళిపో సినిమా వచ్చేస్తుంది ఇక్కడికి

వెంటనే ఆ చిరుతపులి చిరు వేగంతో అక్కడినుంచి మాయమైపోయింది జిత్తులమారి నక్క గట్టిగా నవ్వుకొని a ఏనుగుని ఒక్కటిగా ఆనందిస్తూ తింటూ కూర్చుంది

Telugu Neethi Kathalu lo Neethi

ఏ సమస్య అయినా తెలివిగా పరిష్కరించుకోవచ్చు

8. కాకి మరియు పాము Telugu Neethi kathalu

ఒక అడవిలోని ఒక చెట్టు చిటారు కొమ్మ మీద ఒక కాకి నివసిస్తుండేది అదే చెట్టు కింద ఒక ఒక పాము ఉండేది ఒకరోజు కాకికి బాగా ఆకలి అయింది అప్పుడది తినడానికి ఏమైనా దొరుకుతుందేమో అని బయటికి వెళ్ళింది అప్పుడే నుంచి బయటికి వచ్చి 

నెమ్మదిగా పాకుతూ చెట్టు చిటారు కొమ్మ మీద ఉన్న ఆ కాకి కాకి గుడ్లు పాము నోట్లో నీళ్ళు వచ్చాయి కొన్ని గంటల తర్వాత తిరిగి తన ఊరుకు చేరుకుని తన గుడ్లను ఇచ్చింది ఎంత పడింది ఎవరు తిన్నారా అని ఆలోచించసాగింది 

తర్వాత ఎలాగైనా పట్టుకోవాలని ఒక పథకం వేసింది రెండవ సారి మళ్ళీ గుడ్లను పొదిగి ఈసారి బయటికి వెళ్లలేదు తన గుడ్లను పట్టుకోవాలని మధ్యాహ్నం చెట్టు తొర్రలో ఉన్న పాము బయటకు వచ్చింది ఆ కాకి గుడ్లను తినే సాగింది కాకి ఆశ్చర్యపోయి దాక్కున్న చోటు నుంచి బయటికి వచ్చి ఇలా అన్నది

కాకి : రేయ్ నీకు ఎంత ధైర్యం

పాము : ఎవరిది ఓ పువ్వా నువ్వు ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నావా

కాకి : నాకొద్దులే తిన్నంత ధైర్యమే నీకు నీకు అసలు సిగ్గు అనేది లేదా

పాము : నేను ఎందుకు సిగ్గుపడాలి నాకు ఆకలి వేసింది అందుకే నీ గుడ్లు తిని నాకలి తీర్చుకున్నాను

కాకి : ఇంకోసారి నువ్వు ఇలా చేసావు అంటే నేను నిన్ను చంపేస్తాను

పాము : నువ్వు నీ ఇష్టం వచ్చింది చేసుకో నాకేం భయం లేదు

అప్పుడే కాకి తన మిత్రుడు నక్క రావడం చూసింది అది చెట్టు మీద నుంచి కిందికి వచ్చి తన స్నేహితుని చూసి ఏడ్చింది

నక్క : ఏమైంది మిత్రమా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావ్

కాకి : ఒక దొంగ నా గుడ్లను తినేసింది దానికి శిక్ష విధించాలి కానీ నేను ని సహరాలుని 

నక్క : నేను ఉండగా నేను నీకు సహాయం చేయడానికి నా దగ్గర ఒక పథకం ఉంది చెప్పేది విను నువ్వు ఏడవకు

కాకి : ఎలాగా ఏంటో చెప్పు

నక్క : చూడు మిత్రమా ఈ దేశపు మహారాణి స్నానం చేయడానికి చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళాలి స్నానం చేసేముందు ఆమె తన మెడలో ఉన్న ఆహారాన్ని తీసి గట్టు మీద పడుతుంది అప్పుడు నువ్వు తీసుకో వచ్చి ఆ పాము ఉన్న కొర్రలు వేసేయ్

కాకి : పాము త్వరలో వేస్తే ఏమవుతుంది

నక్క : ముందు నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి తర్వాత చూడు ఏమవుతుందో

Telugu Moral stories for kids

కాకి ఎగురుకుంటూ రాకుమారి స్నానం చేసే చెరువు దగ్గరికి వెళ్లి తన హారాన్ని తీసుకొని అక్కడినుంచి వెల్ల సాగింది ఆయు రాణి తన రక్షక

 భటులను వెనకాల వెళ్ళమని ఆదేశించింది నడుస్తుండగా ఆ కాకి ఆహారాన్ని త్వరలో వేసింది అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది ఏం జరుగుతుందో తెలియని ఆ హారాన్ని మెడలో వేసుకుని బయటకు తొంగి చూసింది అప్పుడే అది చూసిన 

ఆ పాముని చచ్చేంత వరకు కొట్టారు తర్వాత ఆహారాన్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు అది చూసి కాకి సంతోషంగా అనుకుంది ఇంకా నా కష్టాలన్నీ తీరిపోయాయి సమయానికి సమయం చేసినందుకు తన మిత్రులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపింది ఆతరువాత గుడ్లను పొదిగి సంతోషంగా జీవించింది

నీతి Telugu Neethi Kathalu lo Neethi

కష్టమైన సమయంలో స్నేహం నిరూపించబడుతుంది

9. బుర్ర లేని గాడిద లు Telugu Neethi Kathalu

ఒకసారి ఆ అడవికి రాజైన సింహం ఏనుగు తో పోరాడుతూ గాయపడింది సింహానికి మంత్రి జిత్తులమారి నక్క సింహం వేటాడడానికి వెళ్ళలేక పోవడంతో నా కుక్క కూడా ఆకలితో ఉండిపోవాల్సివచ్చింది ఒక రోజు నక్క ఇలా అన్నది

నక్క : మహారాజా ఇద్దరము ఆకలితో ఉన్న మీకేమో పెట్టడానికి శక్తి రాదు ఇలాగే ఇంకో రోజులు ఉంటే మనం చచ్చి పోవడం ఖాయం

సింహం : చూడు మంత్రి నీకు తెలుసుగా గాయపడిన నా కళ్ళతో నేను వెయిట్ చేయలేను ఎలా ఒక పని చేయాలి ఎలాగో నా దగ్గరికి ఒక జంతువు వచ్చేలాగా చూడు అప్పుడు నేను వాటిని సులభంగా చంపగలను ఆనందంగా వాటిని తినొచ్చు

నక్క : సరే మహారాజా నేను నాకు తోచింది

అప్పుడు ఆ నక్క ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరింది దారిలో అది ఒక లావుపాటి దాడిని చూసింది నా కళ్ళలో కాంతి వచ్చింది 

నక్క : మిత్రమా ఎలా ఉన్నావు చాలా కాలం అయింది నిన్ను చూసి ఏంటి చాలా నీరసంగా కనిపిస్తున్నావు

గాడిద : అవును మిత్రమా నా యజమానుని నాతో పగలు రాత్రి పని చేయించుకుని తినడానికి ఏమి పెట్టడం లేదు

నక్క : చూడు మిత్రమా నీ పరిస్థితి నిజంగా నాకు చాలా జాలి వేస్తుంది నాతో కలిసి అడవికి రారాదు

గాడిద : నిజంగానా కానీ నేను గ్రామంలో టెంపుల్ జంతువులు అడవిలో ఉన్న జంతువులు ఎలా బ్రతక గలను

నక్క : నువ్వు ఆ విషయం గురించిన వదిలేసేయ్ అదంతా నేను చూసుకుంటాను కదా మా రాజు ఎంతో దయగలవాడు marajuvani సభలో ఒక ఉద్యోగం ఖాళీగా ఉంది ఉద్యోగానికి సరిగ్గా సరిపోతాయి

ఆ జిత్తులమారి నక్క తన మాయమాటలతో ఆ గాడిద మోసం చేసి తనతో పాటు అడవిలోకి సింహం దగ్గరికి తీసుకు వెళ్ళింది అప్పుడు ఆకలితో అప్పుడు ఆ సింహం లావుగా ఉన్న గాడిని చూసి తనను తాను తట్టుకోలేక గాడిద మీద పడింది 

అలా తప్పింది ఇది అక్కడి నుంచి పారిపోయింది తొందరపాటు వలన మంచి ఆహారాన్ని పోగొట్టుకున్నారు దాని వలన నీవలన సింహం మరియు నక్క చాలా ప్రచారంలో పెట్టారు దాని తర్వాత ఆ సింహం నక్క ఆ గాడిదను తీసుకురమ్మని మళ్లీ అక్కడి నుంచి పంపించింది అయితే

 అప్పుడు ఆ నక్క వెతుక్కుంటూ ఆ గారి దగ్గరికి వెళ్లి అతను ఆ గాడిద ఆశ్చర్యపడి లాగా ఇలా అన్నది

నక్క : ఏమైంది మిత్రమా ఎందుకు అలా పారిపోయి వచ్చేసావు సినిమా మహారాజు నిన్ను చూసి ఎంతో సంతోష పడిన స్వాగతం పలకడానికి ఆగలేక నీ మీద దూకారు

గాడిద మళ్ళీ మూసుకుపోయింది మళ్లీ నీతో కలిసి మన దగ్గరికి వెళ్ళింది ఈసారి సింహం చాలా జాగ్రత్తగా ఉంది గాడిద దానికి చాలా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు సింహం పంజా విసిరి 

ఎలాంటి తొందరపాటు లేకుండా సులభంగా చంపేసింది సింహం నక్క చాలా సంతోషం కలిగింది సింహం గాడిదను తింటున్నప్పుడు నక్క ఇలా అన్నది

నక్క : మహారాజ నాకు తెలుసు మీరు ఆకలి మీద ఉన్నారని కానీ భోజనానికి ముందు మీరు స్నానం చేయాలి 

సింహానికి అది చాలా నచ్చింది అది విని సింహం  నది వైపు స్నానం చేయడానికి వెళ్ళగానే వెంటనే ఆ నక్క ఆ గాడిద ఒక మెదడుని తినేసింది 

సింహం స్నానం చేసి వచ్చాక ఆ గడ్డిని తినడం మొదలు పెట్టింది ఆ సింహానికి మెదడు అంటే చాలా ఇష్టం కాబట్టి ఆ గాడిద ఒక మెదడుని వెతక సాగింది

సింహం : మెదడు ఎక్కడ నువ్వు గాని తిన్నావా ఏంటి

నక్క : లేదు మహారాజా నేను ఎందుకు తింటాను ఆమెకి ఇష్టమైన మెదడు తినే అంత ధైర్యం నాకు గాడిదలకు మెదడు ఉండదు తెలుసా ఒకవేళ ఉండి ఉంటే అది ఇక్కడ వచ్చి ఉండేదే కాదు

నక్క చెప్పిన మాటలు సింహానికి సాగవు గా అనిపించి ఆ గాడిద ని తినడం మొదలుపెట్టింది

నీతి  Telugu neethi kathalu lo neethi

తెలిసి తెలిసి మోసపోవడం ప్రమాదం 

10. కుందేలు తాబేలు Telugu Neethi Kthalu

Stories for kids in Telugu

అనగనగా ఒక అడవిలో ముగ్గురు స్నేహితులు ఉండేవాళ్ళు కుందేలు తోడేలు తాబేలు అయితే ఆ ముగ్గురు కలిసి ఒక రోజు కలుద్దామని పథకం వేసుకున్నారు కానీ తాబేలు కుందేలు మరియు తోడేలు వచ్చి కూర్చున్నారు అయితే అప్పుడే నెమ్మదిగా ఆ తాబేలు వచ్చినప్పుడు కుందేలు ఇలా అంటుంది

కుందేలు : అబ్బా ఎంత సోమరితనం నీకు నా లాగా వేగంగా పరిగెత్తే రాలేవా

కుందేలు తాబేలు తో మాట్లాడే విధానం తోడేలు కి నచ్చలేదు

తోడేలు : ఇప్పుడు అలా మాట్లాడకు నిజం చెప్పాలంటే నువ్వు దాన్ని పోటీ చేస్తే గెలవ లేవు  తెలుసా

కుందేలు : అవునా ఎలాంటి పోటీ 

తోడేలు : నేను మీ ఇద్దరి మధ్య ఒక పరుగు పంద్యాలు పెడతాను చూద్దాం ఎవరు గెలుస్తారు చూద్దాం

తాబేలు కుందేలు ఒప్పుకోని ఆరంభించి చోటుని ముగించే చోటుని పెట్టుకొని పరుగు మొదలైంది మొదలు వేగంగా పరుగెత్తింది తాబేలు నిమ్మదిగా వెళ్ళింది

కుందేలు తొందర్లో వేగంగా పరిగెత్తుతూ ఉంది అయితే తాబేలు వెనకాల నెమ్మదిగా ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా వెళ్లడం కొనసాగింది

కొంత దూరం వెళ్లాక ఆ కుందేలు అలసిపోయి వెనక చూడడం కొనసాగించింది కను చూపు మెరులులో అది కనబడంత్మో ఇలా అంకునది అహ అది ఇంకా నేను ఎప్పటికీ ఒడించలేదు అది వచ్చి లేపు కో సేపు విశ్రాంతి తీసుకుందాం

కాసేపటి తర్వాత ఆ కుందేలు చాలా గాఢనిద్రలోకి వెల్పోయింది అయితే అపుడు ఆ తాబేలు ఆకడ నుంచి మెలగ ఏమి బాయం లేకుండా ఆకడ్ నుంచి వెలసగుంది 

ఎవరికి ఆ తాబేలు ముగ్గు వచ్చిన చోటికి మొదటిసారిగా రావడంతో జంతువులు అందరూ తాబేలు ని చాలా అభినందించారు

తోడేలు : అవును నువ్వైతే వచ్చేసావ్ కానీ కుందేలు ఎక్కడ ఉంది రావట్లేదు ఇంకా

అప్పుడే గాఢనిద్రలో నుంచి లేచిన ఆ కుందేలు ఇలా అంటుంది

కుందేలు : ఆహా ఆహా సోమరి తాబేలు ఇంకా అక్కడికి చేరుకోలేదు నిస్సందేహంగా గెలుపు నాకు వస్తుంది అని ముగింపు చోటుకి పరిగెత్తింది

కానీ అక్కడ వెళ్ళిన ఆ తాబేలు నీ చూసి ఆ కుందేలు చాలా ఆశ్చర్య పోయింది నాకు మందు తాగి తాబేలు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చేసింది నిన్ను చూసి ఆ కుందేలు చాలా సిగ్గు పడింది చూసి తోడేలు ఇలా అన్నది

తోడేలు : చూసావా ని గర్వం నీ లక్ష్యానికి ఎలా ఆదుగా వచ్చింది నీ కన్నా మెల్లగా వెళ్లి ఈ తాబేలు స్థిరంగా ఉండి నీ కన్నా మొదటిగా వెళ్లి వచ్చేసి ఇక్కడ విజయం సాధించింది అందుకనే ఇంకెప్పుడు ఎవరిని గురించి తక్కువ అంచనా వేయకు

నీతి Telugu Neethi kathalu lo Neethi

స్థిరంగా నెమ్మదిగా ఉన్న వారిదే గెలుపు

11. బలమైన ఏనుగు కి గుణపాఠం

Neethi kathalu in telugu with moral

ఒక నల్ల నేరేడు చెట్టు మీద పిచ్చి పిల్ల జంట ఉండేది గూడు సౌకర్యం ముందుగా అది ఎంతో సంతోషంగా జీవిస్తున్నట్టు కొంతకాలం తర్వాత గుడ్లు పెట్టింది ఆ జంటకి ఎంతో సంతోషం కలిగింది ఎంతో ఆత్రుతగా అవి వాడి బిడ్డల కోసం ఎదురుచూడసాగాను 

ఒకరోజు ఒక బలమైన ఏనుగు దానికి ఆ చెట్టు ఆకులు ఎంతో నచ్చాయి అందుకని తన తొండాన్ని ఎత్తి ఆ చెట్టు కొమ్మ ని కిన్దకి లాగి పోయింది ఆ పిచ్చి చూసి గట్టిగా అరిచై 

పిచ్చుకలు : ఆగు ఓ బలమైన ఏనుగు దయచేసి ఆ కొమ్మల్ని నాకు మా గోడు ఈ చిట్టి మీదనే ఉంది అందులో గుడ్లు ఉన్నాయి మేము మా పిల్లల కోసం ఎదురు చూస్తున్నాము నువ్వు ఈ చెట్టు కొమ్మని లగుతే మా గోడు పాడైపోతుంది మా గుడ్లు పగిలిపోతాయి

కానీ ఆ పొగరుబోతు వెనక్కు వాళ్ళ మాటల్ని అసలు వినలేదు అది అన్నది

ఏనుగు : నీకు ఏమైతే నాకేంటి నేను ఆకు తినాలి నేను తింటాను నువ్వు ఏం చేసుకుంటావో చేసుకో

అది ఒక కొమ్ము ని లాగింది ఆ పిచ్చుకలు భయపడినట్టు ఆ గూడు జారి కింద పడి ఆ గుడ్లు అన్ని పగిలిపోయాయి

పిచ్చుకలు బాధతో చాలా ఏడ్చాను జాలి లేని సంతోషంగా ఆకులు తిని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది మనసు లో కోపం తో పాటు తన మిత్రుడు సహాయాన్ని కోరడానికి వెళ్ళింది

పిచ్చుకలు : పొగరుబోతు వినోద్ మా గుడ్లన్నీ పగుల కొట్టేసింది

ఆ పిచ్చుకల స్నేహితులు కాకుల జంట కప్పలు చీమలు అందరూ కలిసి ఆ జంటను ఓదార్చే గుణపాఠం నేర్పాలని అందరూ కూర్చుని ఒక పథకాన్ని తయారు చేసేవి రెండవ రోజు మిత్రులు కలిసి వెతకడానికి వెళ్ళాయి

అవి ఏనుగు ని చూడగానే దాని మీద దాడి చేశాయి చీమ నెమ్మదిగా ఏనుగు చెవి లోపలికి దూరి రాగం మొదలుపెట్టింది లోపలి వెళ్ళిన చీమ తన రాగం తో ఆ ఏనుగుని కళ్ళు తిరిగి పడిపోయెలగ చేసింది అప్పుడు కొమ్మ మీద ఉన్న కూర్చున్న ఆకుల జంటలు కిందికి వచ్చి ఆయనను ఒక కళ్ళల్లో పలికి పొడవడం మొదలుపెట్టాయి

అలా పొడవడంతో ఏనుగు రెండు కళ్ళు పేలిపోయే అది గుడిది అయిపోయింది ఏనుగు కి బాధ తట్టుకోలేక అరిచింది అందుకు పూర్తిగా ఎండిపోయింది చెరువు దెగర్క్ నీకు tagadanki బయల్దేరింది 

ఇపుడు దాడి చేసి ఛాన్స్ కాప్పా ది అపుడు అయితే ఒక పెద్ద గుంత దెగర్కు వెళ్లి అరవడం మొదలు పెటింది అది విని ఏనుగు చెరువు వచ్చేసింది ఏమో అని కప్ప అరుపు నీ విని గుంత దెగర్కి వచ్చి దాంట్లో పడి తన ప్రాణాలు కోల్పోయింది 

పిచ్చకల  జంట ఇంకా మరియు తన స్నేహితులు కలిసి బలమైన ఏనుగుని చాలా మంచి గుణపాఠం నేర్పించారు

నీతి Telugu Neethi kathalo Neethi

తెలివి బలం కంటే గొప్పది

12. గొప్ప త్యాగం Telugu Neethi Kathalu

Short moral stories in Telugu language

అనగనగా ఒక సారి ఒక చిట్టడవి లో కొన్ని కూతురు ఉండేవి అడవిలో అది ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉండేవి తన రాజుతో ఎంతో సంతోషంగా ఉండేవాళ్ళు ఒకరోజు కొద్ది మిగతా కోతులు అందని రమ్మని కబురు పెట్టింది

రాజు కోతి : మిత్రులారా ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి మన మీ మామిడి చెట్టు మీద చాలా సంతోషంగా జీవిస్తున్నారు కానీ త్వరలోనే సమస్య రాబోతుందని నాకు అనిపిస్తుంది

కోతులు : ఎందుకని మహారాజా

రాజు కోతి : గతంలో గతంలో ఎప్పుడైనా కానీ మనుషులు ఈ మామిడిపండ్ల రోజులుగా చూడలేదు వాళ్ళు ఒక్కసారి గనక ఈ మామిడి పండు చూసాడనుకోండి సమస్యల్లోకి పడిపోయినట్టే

కోతులు : అలాగా అయితే మహారాజా మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం

రాజు కోతి : దాని కోసం నా దగ్గర ఒక పరిష్కారం ఉంది ఒక్క పండు కూడా నదిలో పడకుండా జాగ్రత్తపడండి

అది విన్న కోతులు ఒక పండు నదిలో పడకుండా జాగ్రత్తగా తీయడం మొదలు పెట్టారు కానీ ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా కానీ పొరపాటున బాగా పండిన మామిడి పండు ఒకటి నది లోపలికి పడింది ఒక చేపలవడు వల లో  చేపలతో పాటు ఆ మామిడి పండు పడింది

చేపల వడు : అయ్ బాబోయ్ ఏంటి ఏంటి ఎర్రగా ఉంది నాకు ఇది ఏంటో తెలవట్లేదు బహుశా నా మిత్రుడికి దీని గురించి తెలిసే ఉంటుంది ఒకవేళ వీటిని అడిగి చూద్దాం

ఆ పదాన్ని ఆ చేపల వాడు తన మిత్రుని చూపించాడు చూడు చాపలు చాలా విచిత్రంగా ఉంది

మిత్రుడు : రుచిగా ఉంటుంది అనుకుంటా నేను ఇప్పుడు వరకు ఎప్పుడూ దానిని చూడలేదు పద దీనిని రాజు గారి దేగర్కి తిస్కెల్డం 

ఆ పండును తీసుకొని వాళ్ళు రాజుగారి దగ్గరికి బయల్దేరారు

చేపల వాడు : దండం మహారాజా చూడండి చేపలతో పాటు నాకు వలలో ఇది కూడా పడింది

రాజు : మంత్రి ఏమిటిది

మంత్రి : ఇది అన్ని చోట్లా దొరకదు మహారాజా ఇది మామిడిపండు ఎంతో రుచిగా కూడా ఉంటుంది

రాజు : అలాగా అయితే ఇది ఎక్కడ కాస్తుంది

మంత్రి : దట్టమైన అడవి మధ్యలో మహారాజా

రాజు : అవునా అయితే దానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేయించండి రేపు మనం అడవి కి వెళ్తున్నాము

మంత్రి : చిత్తం మహారాజా

రెండో రోజు ఉదయాన్నే రాజు మంత్రి మరియు తన సైనికులు ని వేసుకొని అడవికి ప్రయాణమయ్యారు వాళ్లను చూసి నిద్ర లో ఉన్న కోతులు భయపది లేచి అరుపులు వేయడం మొదలు పెట్టాయి

రాజు : ఏమిటి ఏమిటి మంత్రి అవి ఎందుకు అలా అరుస్తున్నాయి

మంత్రి : అవ్వ అవి కోతులు మహారాజా

రాజు : అవునా అయితే ఈ రోజు కోతుల మాంసం నీకు కూడా బుకిస్ధం 

సైనికులు కోతుల్ని వేటాడటం ప్రారంభించారు

కోతులు : అయ్యో మహారాజా మనం ఇక్కడ చిక్కుకుపోయారు ఏం చేద్దాం

కోతుల రాజు ; భయపడకండి ఏదో ఒక మార్గం చూస్తాను నేను చెప్పినట్టు చేయండి అందరూ నది దగ్గర ఉన్న చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళండి మనం సురక్షితంగా ఉండాలంటే ఈ నది అవతలి వైపు ఉన్న అంజూరపు చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి 

ఒకవైపు పొడిని వేసి ఇంకో వైపు నాకు ఇవ్వండి ఇప్పుడు అందరూ నేను చెప్పినట్టు చేయండి నేను ఇప్పుడు అవతలివైపు ఉన్న చెట్టు ఏ దిక్కున వెళ్తాను ఒకరి తర్వాత ఒకరు మీరు నదికి అవతల వైపు వచ్చేసేయండి

అది తీగ కట్టుకొని ఆ నది అవతలి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తుంది కానీ అవతల వైపు వెళ్లే వారికి తిగా చిన్నగా అవుతుంది దానికి సరిపోదు 

కష్టం మీద అది చెట్టు మీద అందుకోగలిగింది దానితో కూతుర్లు ఒకరు ఒకరి తర్వాత ఒకరు వెళ్లగా ఆటో నుంచి ఇటు రావడం మొదలు పెట్టి ఆ నదిని దాతెస్తారు 

రాజు కోతి : త్వరగా త్వరగా అందరూ రావాలి నేను అలసిపోయాను ఎక్కువసేపు నిలబెట్టుకోలేని

చివరికి ఒక కోతి మిగిలిపోతుంది దానికి రాజ్ అంటే ఎప్పుడు ఇష్టం లేదు

చెడ్డ కోతి : ఇప్పుడు నేను రాజు అవ్వడానికి చాలా మంచి అవకాశం దొరికింది నేను అటువైపు వెళ్లి అక్కడి నుంచి ఆ కోతిని తోసివేస్తాను 

ఆ చెడ్డ కోతి తనకున్న బలాన్ని మొత్తాన్ని ఉపయోగించి ఆ రాజు కోతిని తోసి వేస్తోంది దానితో ఆ రాజు కోట ఎక్కడ ఉన్నది లో కింద పడిపోతుంది అది ఒక రాయి మీద పడటం వల్ల దాని తల పగిలిపోతుంది మిగతా కూతురు అని బాధతో చూశాయి సహాయం చేసే వారు ఎవ్వరు లేరు

నదికి అవతలి వైపు ఉన్న రాజు అదంతా గమనిస్తున్నాడు 

రాజు : పదండి ఆ కోతిని మనం సహాయం చేద్దాం నీ ప్రాణాన్ని పణంగా పెట్టి వాళ్లనే రక్షించావు

రాజు కోతి : అది నా కర్తవ్యం వాళ్లని రక్షించడం నా బాధ్యత

రాజు : నేను నేను తీసుకుని వెళ్ళి నీకు వైద్యం చేయిస్తాను

రాజు కోతి : వద్దు దయచేసి నన్ను ఇక్కడే ఉండనివ్వండి నా ప్రాణం పోతుంది మా వాళ్లను కాపాడి నందుకు సంతోషంగా ఉంది అందుకు ఏ బాధా లేదు

పని అలా అంటూ ఆ రాజు కోతి సంతోషంగా తన ప్రాణాలను వదిలేస్తుంది

నీతి Telugu Neethi kathalu lo Neethi

స్వయం త్యాగం అత్యంత గొప్ప వరం

13. మాట్లాడే గుహ Telugu Neethi Kathalu

Neethi kathalu in Telugu short

ఒకసారి ఒక సింహం భోజనం కొరకు అటూ ఇటూ తిరుగుతోంది వేటాడడానికి ఒక జంతువు కూడ కనబడలేదు తర్వాత అది ఒక ఎద్దు ని వెంటాడింది కానీ అది దాని నుంచి తప్పించుకుంది సింహం అలసిపోయింది ఒక జంతువు దొరకనందున నిరాశతో సింహం అడవి వైపు నెమ్మదిగా నడుస్తూ వెళ్తుంది

దారిలో దానికి ఒక గుహ కనిపించింది సింహం విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి లోపలికి వెళ్ళింది ఒకవేళ ఏదైనా జంతువును వేటాడాలని అనుకుంటూ సింహం లోపలికి వెళ్ళింది అక్కడ దానికి ఏమీ దొరకలేదు అది లోపలే ఉండి ఏదైనా వస్తుందేమోనని ఆతృతతో ఎదురు చూడసాగింది

కొద్దిసేపటి తర్వాత ఆగుహలో ఉండే నక్క అక్కడికి వచ్చింది అక్కడ గృహ దగ్గర ఉన్న కాలి నడక చూసి ఎక్కువ లోపల ఎవరో ఉన్నారు అని ఆ నక్క పసిగట్టింది

నక్క : ఓహో ఈ కాళీ గుర్తులు ఎవరివి బహుశా సింహాన్ని అనుకుంటాను నేను లోపలికి వెళ్తే అది నన్ను చంపేస్తుంది

అందుకని లోపల ఎవరున్నారో తెలుసుకోవడానికి నాకు ఒక పథకం వేసింది అప్పుడది ఊహతో ఇలా అన్నది

నక్క : ఓ గుహ మిత్రమా

గుహలో నుంచి ఎలాంటి జవాబు రాలేదు

నక్క : మిత్రమా గువ్వా ఓ మిత్రమా

ఈసారి కూడా ఓహో లో నుంచి ఏ జవాబు రాలేదు

నక్క : గువ్వా నీకేమైంది నాతో ఎందుకని మాట్లాడటం లేదు అసలు అయితే నేను పిలిచినప్పుడు నాతో మాట్లాడే దానివి గా

అయినా గోవాలో నుంచి ఎలాంటి జవాబు రాలేదు

నక్క : ఏంటి ఎవరైనా లోపాలు ఉన్నారా అందుకని నాతో మాట్లాడటం లేదా నీకు తెలుసుగా నువ్వు నాతో మాట్లాడకపోతే నేను తిరిగి వెళ్ళిపోతాను అని

తెలివి తక్కువ సింహం ఈ మాట విని గుహ నక్కతో మాట్లాడుతుంది అని అనుకొనేది కనుక మనం మాట్లాడితే నాకు లోపలికి వస్తే అప్పుడు దానిని చంపి తినవచ్చని సింహం నక్క తో ఇలా అన్నది

నింహం : నా ప్రియమైన అక్క నేను అదే అనుకున్నాను లోపల ఎవ్వరు లేరు నువ్వు నిర్భయంగా రావచ్చు

నక్కకు అర్థమైపోయింది ఆ స్వరం సినిమా ఉండేది అని నక్క జాగ్రత్తగా పడి ఇలా జవాబిచ్చింది

నక్క : ఏమోయ్ సింహం లోపలికి రావడానికి నాకు బుద్ధి లేదు అనుకున్నావా నేను లోపల కోసం నన్ను చంపే తినేస్తా వెళ్ళిపో

అలా అని నక్క  అక్కడ నుంచి పారిపోయింది తెలివితక్కువ సింహానికి ఏమీ దొరకలేదు 

Telugu Neethi Kathalu lo Neethi

తెలివి ఉంటె మనం ఎంతటి పేద కష్టం ఐన చాల సులువుగా ఎదురుకుంటాం 

14. జాక్ మారియో మాజికల్ బీన్స్ Telugu Neethi Kathalu

Moral stories in Telugu for students

ఒక్క అని ఒక పట్టి విషయం ఇది ఒక పేద విదవ తన కొడుకుతో కలిసి ఉండేది ఆమె కొడుకు జాక్ ఏ పని చేసేవాడు కాదు ఎందుకంటే తను చాలా బద్ధకస్తుడు అందువల్ల ఆమె వద్ద డబ్బు ఉండేది కాదు

జాక్ : అమ్మ ఏమైనా తినడానికి ఉందా నాకు చాలా ఆకలేస్తుంది

రోజులు గడుస్తున్నాయి కానీ వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు ఆ రోజు రానే వచ్చింది తన మొబైల్కి ఇచ్చే ఆవు ని అమ్మ చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే దానిని మేపడానికి కూడా వాళ్ల దగ్గర డబ్బులు లేవు జాగ్రత్తల్ని అతనితో చెప్పి ఆవు ని తీసుకువెళ్లి మంచి ధరకు అమ్మ ఏమని

బహుశా దాని అమ్మిన తరువాత అయినా వాళ్ళకి తినడానికి కొన్ని డబ్బులు వస్తాయి ఏమో అని అయితే ఆవును తీసుకొని బజారుకి వెళ్తుండగా మధ్యలో అతనికి ఒక విచిత్రమైన ముసలాయన కనిపించాడు ఆ ముసలాయన జాక్ తో కలిసి ఇలా అన్నాడు

ముసలాయన : హలో అబ్బాయి నువ్వు నీ గనక నాకు ఇస్తే నేను ఈ ఆవు కి బదులుగా నీకు బోలెడు అయిన వస్తువులు ఇస్తాను

జాక్ ఇది విని ఎంతో సంతోషించాడు ముసలాయన తన్  జేబులోంచి తీసి బీన్స్ ఇచ్చాడు

జాక్ : బీన్స్!!!!

ముసలాయన : అవును ఇవి మాజిక్ బీన్స్ 

జాక్ కి ముందు ఈ విషయం పైన నమ్మకం కలగలేదు

ముసలాయన : చూడు బాబు నువ్వు చాలా మంచి పిల్లాడివి లాగా కనిపిస్తున్నావు భయపడకుండా నా మీద నమ్మి నువ్వు తీసుకో నాపై నమ్మకం ఉంచుకో

జాక్ ఆ ముసలి వ్యక్తి నమ్మాడు ఇంకా ఆ బీసీలు బదులుగా అతనికి ఇచ్చేశాడు తన పనితో  సంతోషించి జాక ఇంటి వైపుకి  వెళ్ళాడు

జాక్ : అమ్మ ఇటు చూడు నేను ఏం తెచ్చాను

జాక్ ఇంత సంతోషంగా రావడంతో తన అమ్మ ఏమనుకుంటారంటే జాక్ ఆవుని చాలా మంచి ధర పలికే ఉంటుందని 

ఏపుడ్ అయితే జాక్ తన మేజిక్ బీన్స్ చూపించాడు తన తల్లికి చాలా కోపం ఇచ్చింది. ఆమె బీన్స్ నీ బైట గార్డెన్ లోకి విసిరేసింది 

జాక్ నీ అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపొమ్మని చెప్పింది

అమ్మ : నువ్వు నీకు అది లోపలికి వెళ్ళు నేను బయటికి రమ్మని పిలిచి వరకు నువ్వు బయటకు రావద్దు నీకు ఈ రోజు భోజనం లేదు

ఉదయ్యం జాక్ కిటికీలో నుంచి బయటకి చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు అతని ఇంటి పక్కన ఉన్న కిటికీ దగ్గర మొక్కలు ఎంతో వేగంగా చాలా ఫాస్ట్ గా పెరిగిపోతున్నాయి

అవి సాధనమైన మొక్కలు కావు అది అవసరమైన ఇచ్చిన మ్యాజిక్ బీన్స్ చాలా వేగంగా పెరిగి పోతున్నాయి అవి వంకరటింకరగా పెరుగుతూ చాలా పైకి ఆకాంక్ష లోకి వెళ్ళిపోయి అది చూసిన జాక్ వంకర టింకర ముక్కల్ని ఒక్కొక్కటిగా ఎక్కడ మొదలు పెట్టాడు ఆ వ్యక్తి అతను పైకి వెళ్ళి పోగానే అక్కడ ఒక విచిత్రమైన చోటికి వెళ్ళి పోయాడు

అక్కడ ప్రతి ఒక్కటి చాలా పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయి అతను ఒక పూల తో నిండిన మార్గాన్ని చూశాడు దాని పక్కన ఒక చాలా పెద్ద ఇల్లు ఉండేది

అక్కడ ఇంటికి వెళ్లి ఆ తలుపు తట్టాడు ఉన్న మహిళ లోపం నుండి జవాబు ఇచ్చింది

జాక్ : ఆ ఏమీ లేదు నేను మీ దగ్గర తినడానికి ఉందేమో అని అడగడానికి వచ్చాను

పొడువైన మహిళ : ఆ అంతే కానీ ఇప్పుడు మా భర్త వచ్చే సమయం అయ్యింది నువ్వు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపో ఎందుకంటే నా బర్త్ డే కి చిన్న పిల్లలంటే చాలా ఇష్టం అతను నేను తినేస్తాడు

జాక్ భయపడ్డాడు కానీ ఆకలితో ఉన్నాడు తినడానికి టేబుల్ పైన కూర్చోబెట్టాడు అని అతనికి ఏదో గంభీరమైన గొంతు బయట నున్డి వినిపించింది

పోడవైన మనిషి : నాకు పిల్లల వాసన వస్తుంది అతను ఎక్కడున్నా కానీ నేను అతని తప్పకుండా వెతికి తినేస్తాను

అప్పుడే ఆ పొడవైన మహిళ జాతి ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా ఉంటది

నువ్వు త్వరగా వెళ్లి అక్కడ ఓవెన్ దాకో 

అక్కడ ఉన ఒవెన్లో వెళ్లి దాక్కుంటాడు 

ఆ రాక్షసుడు కిచెన్ లోకి వెళ్లి వాసన చూస్తున్నాడు

రాక్షసుడు : నాకు చిన్న పిల్లల వాసన వస్తుంది

పోడువైన మహిళ : మీరు ఏమంటున్నారు అండి బహుశా మీకు టివి వాసన వస్తుందేమో

భోజనం అయ్యాక ఆ రాక్షసుడు తన బంగారాన్ని లెక్కించే సాగాడు కొంతసేపటి తర్వాత కలిసిపోయాడు నిద్రపోయాడు

ఏ కవి నుండి బయటికి వచ్చాడు అతను బంగారం ఉన్నా బాగానే తీసుకున్నాడు ఆ బ్యాగ్ నీ మొక్కలకి విసిరేశాడు నెమ్మదిగా చెట్టు ని పట్టుకొని కిందకు వచ్చేసాడు

బంగారం తో నీడిన బాగా తీసుకొని ఇంటి లోపలికి పరిగెత్తాడు

జాక్ తల్లి బంగారాన్ని చూసి చాలా సంతోషించింది ఆ తర్వాత వాళ్లు ఎప్పుడూ పేదరికాన్ని చూడలేదు అయితే కొన్ని నెలల తరువాత తెచ్చినా బంగారం అంత అయిపోయింది

ఇంకో దారి లేనట్టు జాక్ మళ్లీ బీన్ మొకల్ని ఎక్క సగడు మళ్లీ a రాక్షసుడి ఇంటికి వెళ్ళాడు 

పోదువైన మహిళ : ఇంతకు ముందు నువ్వు వచ్చినప్పుడు బంగారం బాగా ఒకటి దింగలించబడింది 

అయినా కూడా ఆమె జాక్ నీ లోపలికి రాణించింది కొద్దిసేపటికి రాక్షసుడు వచ్చాడు

రాక్షసుడు : నాకు పిల్లల వాసన వస్తుంది పచ్చివాసన పండినవా ఏదైనా పర్లేదు నేను తప్పక తినేస్తాను

రాక్షసుడు గొంతు వినగానే ఓమిని లోపలికి వెళ్లి దాక్కున్నాడు భోజనంఅయ్యాక రాక్షసుడు తన భార్యని కోడిని తెమ్మని అడిగాడు

ఆవిడ కోడి ని తీసుకుని రాగానే ఆ రాక్షసులు ఆ కోడిని గుడ్డు పెట్టమని అడిగాడు జాకిర్ అంతా చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది ఆ కోడి బంగారు గుడ్డు పెడుతుంది

ఇంకా ఆ రాక్షసుడు నిద్ర లోపలికి వెళ్ళి పోగానే జాక్ ఓవెన్  నుంచి బయటికి వచ్చి ఆ కోడిని తీసుకొని పరిగెత్తాడు

ఆ బంగారం గుడ్డు ఇచ్చే కోడిని వల్ల జాక్ ఇంకా వాళ్ళ అమ్మ మళ్లీ ధనవంతులు అయిపోయారు 

కానీ కొంత కాలం తర్వాత మళ్ళీ తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి జాక్ బీన్ మొకల్ పైకి ఎక్కాడు

కానీ ఈసారి అతను డోర్ లో నుంచి వెళ్ళకుండా రాక్షసులు ఇంటి లోపలికి వెళ్ళి దాక్కున్నాడు ఆమె భార్యకి కూడా కనిపించలేదు ఒక పెద్ద కోపర్ పాట లోకి వెళ్లి దాక్కున్నాడు

కొద్దిసేపటి తరువాత రాక్షసులు వచ్చాడు వచ్చి నాకు పిల్లల వాసన వస్తుంది అని అరుస్తున్నాడు

అప్పుడు ఆ పొడవైన ఆవిడ వచ్చింది ఆ రాక్షసుల తో ఇలా అంటుంది ఒకవేళ ఆ పిల్ల ఉంటే అవి లో దాక్కున్నాడు ఏమో చూడు అక్కడ అని అంటుంది

కానీ జాగ్ ఈసారి అవెన్లో దక్కలేదు

రాక్షసుడు మరి ఇంకా అతని భార్య ఇల్లు మొత్తం వెతుకుతారు కానీ వాళ్ళ కి వెళ్ళాడు దొరకలేదు

భోజనం అయిపోయాక రాక్షసుడు బంగారు వీణ అని పైకి పెట్టి దానిని మోగమనడు 

అ వినా మోగుతూనే ఉంది రాక్షసుడు నిద్రపోయాడు ఈసారి ఈ బంగారపు వినను జాక్ ఎలా అయినా తీసుకొని వెళ్ళాలి అని అనుకున్నాడు అతను రాక్షసుడు మోకాళ్లపైకి టేబుల్ వద్దకు చేరుకున్నాడు

అయితే అప్పుడే ఉంహిన్చకూడదు ఒకటి జరిగింది వీణ అరిచింది నడుముకి బిగించి జాక్ అకడ్ నుంచి పరిగేగుతునడు  రాక్షసుడు కూడా వెనకాల వస్తున్నాడు అతను బియన్ మొక్క నుంచి కిందకి ఓస్తున్నాడు అతను తో పాటు అ రాక్షసుడు కూడా వెనకాలే ఓస్తున్నాడు

జాక్ : అమ్మ అమ్మ త్వరగా రా గోడల తీస్కొని ర 

వాళ్లు ఐదర్ కల్సి ఆ బీన్ చెట్టు నీ నర్కుతురు దానితో ఆ రాక్షసుడు కిందకి పడిపోతాడు ఎలా వాలు ఇద్దరు రాక్షసుడు నుంచి తపిపోటరు 

అపుడు జాక్ ఇలా అంటాడు 

జాక్ : హమాయ తపిపోయమి లేదా ఆ రాక్షసుడు చేతిలో లో చంపోయే వలన

జాక్ కి తన అతి ఆశ వల్ల మంచి గుణపాఠం దొరికింది అ త్టర్వత అతను అతను తల్లి తో పాటు చాలా సంతోషం గ జీవితాన్ని గడిపాడు 

Telugu Neethi Kathalu lo Neethi

అతి ఆశ అంతానికి సమీపం 

15. దేవత – బంగారు గాడ్దలి

Neethi kathalu in Telugu matter

అనగనగా ఒక ఊరిలో రామయ్య, సోమయ్య అనే ఇద్దరు స్నేహితులు కట్టెలు కొట్టుకుంటూ జీవనం సాగిస్తుందే వారు. ఒక రోజు ఆ ఊరికి సమీపంలో ఉన్న నది ఒడ్డున కట్టెలు కొడుతున్న రామయ్య గొడ్డలి పట్టు తప్పి నదిలో పడిపోయింది. దీంతో దిగాలుగా తన జీవనాధారమైన గొడ్డలి నదిలో పడిపోయుందని భాదపడుతూ నది ఒద్దున కూర్చుని విచారిస్తున్నాడు.

దీంతో రామయ్య భాదపడటం చూసిన నదీదేవత రామయ్య ఎదుట ప్రత్యక్షమయ్యు ఏంటి రామయ్య అలా దిగాలుగా ఉన్నావు అని ప్రశ్నించింది. తల్లీ నేనూ రోజూ కట్టెలు కొట్టి వాటీని అమ్మితే గానీ నాకు పూట గడవదు. ఇప్పుడు నాకన్నం పెట్టే గొడ్డలి నీ నదిలో పడిపోయిందని దిగాలుగా సమాధానం చెప్పాడు. దీంతో నదీ దేవత న్నదెలో న్లుంద్ల

అదీ నాది కాదని సమాధానం భా మూడోసారి రామయ్య పోగొట్టుకున్న ఇనుప  గోడలని చూపించాడు. తన గోడలని చూసి సంతోషించిన రామయ్య ఇది న గోడలు తల్లి అని నది దేవతతో చూపించాడు.

బంగారు, వెండి గొడ్లను ఇచ్చిన ఆశపడని నది దేవత మెచ్చి రామయ్యకు ఆ మూడు గుద్దల్ని ఇచ్చి అక్కడ నుంచి మాయం అయిపోయింది.

16. నక్క – కోడిపుంజు

Moral stories in Telugu to write

ఒకరోజున ఒక నక్క ఆకలితో మలమలమాడి పోతూ, ఎక్కడేనా ఏదైనా తిండి దొరకవచ్చునని అంతటా వెతకుతోంది. అప్పుడు దానికొక కోడిపుంజు.

కన్పించింది. కాని అది ఒక చెట్టుకొమ్మమీద కూర్చొని ఉంది. దాన్ని చూడగానే నక్కకు ఆకలి రెట్టింపైంది. ఏదో విధంగా ఆ పుంజును చంపి ఆకలి తీర్చుకోవాలనుకొంది. మెల్లగా ఆ చెట్టువద్దకు వచ్చి “మిత్రమా! ఆకాశవాణి,

నుండి నిన్న ఒక వార్త విన్పించింది. ఇకమీదట జంతువులన్నీ కలిసిమెలిసి ‘స్నేహితుల్లాగ జీవించాలట. అందుచేత క్రిందకురా! మనమిద్దరం స్నేహితుల్లాగ మసులుకొందాం!” అంది.

ఆ జిత్తులమారి నక్క చెప్పేదాంట్లో నిజమెంతో ఆ కోడిపుంజుకుతెల్సు. అందుచేత అది “అవును ఆ వార్త నేనుగూడా విన్నాను.” అంది.

లోలోపల కోడిపుంజు నక్కబారినుండి ఎలాతప్పించుకోవాలో ఆలోచిస్తోంది. చివరకు యిలా అంది.. “అదిగో! నీ స్నేహితులెవరో యిటేవస్తున్నారు. వాళ్ళని గూడా రానీ! అందరమూ కలిసి అప్పుడు పండుగ చేసుకొందాం!”

“ఈదారిన వచ్చే నా స్నేహితులెవరూలేరే! ఇంతకూ ఎవరొస్తున్నారు?” అని అడిగింది నక్క

“వేటకుక్కలూ, వాటి స్నేహితులూ” జవాబిచ్చింది పుంజు,

వేటకుక్కలపేరు వినగానే నక్క హడలెత్తిపోయి వణకడం. మొదలెట్టింది. “వాటి కంటబడితే చావడం ఖాయం” అనుకొన్నది నక్క

“అలా భయంతో వణకిపోతున్నావెందుకు?” అని అడిగింది కోడిపుంజు

అందుకు నక్క “వాళ్ళు బహుశా నిన్నటివార్త వినలేదేమో అనుకొంటా” అంటూ పరుగెత్తి పారిపోయింది.

నీతి:- మోసాన్ని మోసంతోనే జయించాలి

17. పరిధి

Neethi kathalu neethi kathalu

డి(గీ వూ ర్రకాకముందే (పసాద్‌కి రైల్వేలో ఉద్యోగం వచ్చింది. హౌరా వెళ్ళి జాయిన్‌ అయిపోయాడు. ,

డి గీ పస్ట్‌ క్లాస్‌లో పావై సంవత్సరం కావసున్నా నాకెటువంటి జొబూ దొరకలేదు” ఇంటర్‌ వ్యూల పేరుతో ఇంకా ఊళ్ళ చుట్టూ తిరుగు. తూనే వున్నాను.

“శల తాకట్టు పెట్టుకున్న తర్వాత ఆటు ఇటు తిరగడానికి ఎలానూ కుదరదు. “కలకత్తాలో విక్షోం యా మెమోరియల్‌ జూబిలీ వోల్‌, వర్దా ప్టానిటోరయమ్‌, కాశగుడి,.

బేలూరు రామకృష్ణా మఠ్‌ మొదలయిన కొడద్‌గ్గ (వదేశాలెన్నో వున్నాయి, ఓ వదిరోజులపొటు ఇక్క…డీకీ న్‌ర్బా కంటే “నాకూ కాస్త రిలీఫ్‌ గా వుంటుంది.

నీకూ ఛేంజ్‌ ఆఫ్‌ “ే పేస్‌గా ఫింటుంది, శవ్పకుండా రా” అంటూ _వసాద్‌ వదేవదే రాయడంతో ఎ యళ్టేరాను,

ముందే నేను ఏ బండీలో వస్తున్నానో ఇెల్మిగామ్‌ ఇవుడంతో’ వసాద్‌ బండి దగ్గరకు వచ్చాడు నన్న రిసీవ్‌ చేసుకోవటానికి.

(టామ్‌లు, బస్సులు, టాక్సీలు మొదలయిన వాహనాలలో వూడా’ విడిగా వున్న ఆ నగరాన్ని చూడగానే కొద్దిగా కంగారుగా అనిపించింది..

పసాద్‌ వెంట లేకపోలే ఈ నగరంలో తిరగగలనా అన్న అనుమాన౦* వచ్చింది. “ఇక్కడ నుంచీ మనం మా రూమ్‌ వున్న (పదేళాన్ని చేరుకోవ

డానికి (టామ్‌లో వెళ్ళినా ముపష్నావుగంట వడుళుంది.”’ చిన్నగా నవ్వాడు. ప్రసాద్‌,

18. ఏనుగు గర్వభంగం

Telugu stories for children

ఒకసారి ఒక ఏనుగు అడవిలోంచి పోతూ ఒక చీమల పుట్టమీదకాలు వేసింది. వెంటనే ఆ చీమలన్నీ ఒక్కసారిగా “ఎవతెవే నీవు?

పెద్దశరీరం ఉన్నంత మాత్రాన బుద్ధి ఉండకృళ్లేదా? మాపుట్టను ఎందుకిలా నాశనం చేశావు” అని అరిచాయి.

దానికి ఆ ఏనుగు నవ్వుతూ “ఎవరే ఆ మాట్లాడేది? నాకు కన్చించడమేలేదుగాని మాటలు మాత్రం విన్పిస్తున్నాయి-అంత చిన్న ప్రాణులు మీరు.

‘ప్రాగరుబోతుల్లారా! మీరు నన్ను ఎదిరిస్తారా?” అంది. తర్వాత చీమలన్నీ కూడబలుక్కుని “ఎలాగైనా ఆ ఏనుగు పొగరు అణచాలి” అని

ఒక ఆలోచనచేశాయి. వెంటనే అవి ఏనుగు కాళ్ళపైకి ఎక్కికుట్ట సాగాయి. ‘ఏనుగుచర్మం దళసరిగా ఉంటుంది కదా! దానికేమీ బాధకలగలేదు.

అప్పుడొక తెలివైన ఎజ్జనీమ “ఏనుగుకళ్ళు చాలసున్నితంగా ఉంటాయి. అక్కడ కుడితే దానికి బాధ తెలుస్తుంది. మీరు కళ్ళవద్దకు వెళ్ళండి. నేను దాని చెవిలోకి వెళ్తాను” అంది.

వెంటనే చీమలన్నీ దాని కళ్ళవద్దకు వెళ్ళి కుట్టసాగాయి. బాధతో కళ్ళుమూసుకొని, ఏనుగు గుడ్డిదానిలాగ గంతులు వేయడం మొదలుపెట్టింది.

ఏడుస్తోంది. అరుస్తోంది. చెవిలోనున్న చీమ దాన్ని ఒక్కసారికుట్టి” ఏం, ఇప్పుడు తెలిసిందా చిన్న ప్రాణులతదాఖా! ఇప్పుడుచెప్పు మాశక్తిగొప్పదా నీశక్తి గొప్పదా!” అంది.

చీమలు కుట్టి కుట్టీ ఏనుగును గుడ్డిదాన్ని చేశాయి. దారితెలియక ‘ఒకచెట్టును ఢీకొట్టి క్రిందపడి మూర్చబోయింది.

“అల్పులమని మమ్మల్ని యీసడించిన ఆ ఏనుగు గతి ఏమైందో చూడండి” అని చీమలన్నీ సంతోషంతో గంతులువేశాయి.

నీతి; శక్తికన్నాయుక్తే గొప్పది

19. గొప్ప త్యాగం

Bangaru Guddu

శివానందుడు. అనే వ్యక్తి ఒకనాడు అరణ్య మార్గంలో పస్తుండగా ఒక రాక్షసుడు అతనికీ ఎదురొచ్చి

 “ఓయి మానవుడా! నేను మిక్కిలి నిన్ను తినేస్తాను” ఆకలిగొని ఉన్నాను. అన్నాడు.

శివానందుడు చేతులు జోడించి “రాక్షసో త్తమా! నేనునా కుషారై వివాహం కోసం అభ రణాలు శీసుకుని వెళుతున్నాను. ఇవి ఇంటిలో ఇచ్చి మరల వచ్చి నీకు ఆహారం కాగలను” అన్నాడు,

“వెళ్లి త్వరగా ఠా” అన్నాడు రాక్ష సుడు. శివానందుడు వేగిరంగా ఇంటికివెళ్లీ నగలు తన భార్య చేతికిన్చి “అమ్మాయి వివాహం చక్కగా జరిపించు. నెను రాక్షస్తునికి ఆహారంగా వెళుతున్నాను.”

అని వషయం వివరించాడు. చాటునుండి ఇది విన్న శివానందుడి తన యుడు తండ్రీ కంటే ముందుగానే పరుగుపరు గున రాక్షసుడి వద్దకు వచ్చి “నా తండ్రికి బదులుగా నన్ను ఆహారంగా స్వీకరించు” అన్నాడు.

అంతలో శివానందుడు పచ్చి కువూరుడీని వదిలివేసి, తనను తినమని అన్నాడు. వీరిద్దరూ వాదులాడుకుంటూ ఉండగానే దూరం నుంచి కర సాయంతో ఒక వృద్ధుడు వచ్చి “నేను శివానందుడి తండ్రిని. నన్ను తిని వాళ్లను వదిలేయి” అన్నాడు.

అంతలో ఒక ముత్తయిదువ వచ్చి “భర్తనో, కొడుకునో కోల్పోయి నేను జీవించ లేను, నన్ను తిను” అన్నది.

ఈ లోగానే ఒక నవపజవ్వని వచ్చి “ఈ అనర్జాలకీ మూలం నేను. నాకు నగలు తేపడానికి వెళ్లిన తండ్రి నీ కంట పడినాడు. నన్ను తిను” అన్నది.

నాతి అనురాగబంథధాలు చూసి రాక్షసుని కంట జలజల కన్నీరు వచ్చింది. అంతలో అతను గంధ ర్వుడుగా మారిపోయి.

“నేనొక గంధర్వుడను. శాపంవల్ల రాక్షసు డిగా మారాను. మీవల్ల శాపవిమోచనం జరిగింది కాబట్టి మీకు సకల సీరిసంపదలు ఇస్తున్నాను. తీసుకోండి” అని వారికీ కానుకలు ఇచ్చి అదృశ్యమయ్యాడు.

20. అతి ఆశ ఫలం

Telugu short stories with moral

వ! ఊళ్లో గోవిందునే యువకుడు ఉండేవాడు; ‘అతను. ఆవులు, గేదెల మందను కొండ ప్రాంతానికి తీసి కెజతూండేవాడు.

అయితే అవి గడ్డి మేస్తూ చుట్టుపక్కల ఎటు పడితే. అటు వెళిపోతూండేవి. తప్పిపోతే దొరకవని’ గోవిందుడు వాటికి చిన్న చిన్న గంటలు మెడకు కట్టాడు.

వాటిని మేతకు పదిలేసి తాను కట్టెలు కొడుతూండేవాడు. సాయంత్రం. అన్నింటిని ఇంటికి మళ్లించే వాడు. గంటలు కట్టడంతో ఎంత దూరంలో ఉన్నా వాటిని గుర్తించే వాడు. ముఖ్యంగా  తనకు ఎంతో ఇష్టమైన ఆవుకి మంచి ఖదీ దైన గంట కట్టాడు. అందువల్ల అది తప్పి పోకుండా ఉండేది.

ఒకరోజు ఆ గేదెలు మేస్తున్న వైపు ఒక వ్యక్తి వెశతూ ఆ ఖరీదైన గంట ఉన్న ఆవును చూశాడు. ఆ ఆవును ఎలాగ్జెనా తస్కరించా అనుకున్నాడు. వెంటనే గోవిందుడి దగ్గరికి వెళ్లి, “అవు మెడలో గంట ఎంతో బావుంది. నాకు అమ్ముతావా, నీకు కావాల్సినంత సొమ్ము ఇస్తాను” అని అడిగాడు.

“వీడెవడో వెర్రివాడులా ఉన్నాడు. ఇత్తి గంటకి ఎంతో డబ్బులిస్తున్నాడు’ అని మను సులో నవ్వుకుని సరెన్నాడు గోవిందుడు.

ఆ వ్యక్తి ఆ గంటను తీసుకుని డబ్బు లిచ్చి వెళ్లాడు. ఆ మరునాడు ఆ గంట కొన్న వ్యక్జి గోవిందుడు ఉన్న చోటికి వచ్చాడు: నెమ్మదిగా మెడలో గంటలేని ఆవును ఇంటికి.

తీసికల్లిపోయాడు. సాయంత్రం కాగానే ఆ ఆవు తప్పు అన్నీ కనిపించాయి. గంట లేకపోవడంతో ఆ ‘ఆవ్స ఎక్కడున్నదో తెలియలేదు;

అవు పోయిందని బాధ పడ్డాడు. ఆ గంట కొన్న వాడే ఆపును దొంగి లింబి ఉంటాడని (గ్రహించలేక పోయాడు. అయ్యో, గంట ఉంటే. బాగుండేదే. అని చింతించాడు.

నీతి; అత్యాశకు పోతే మన దగ్గర

ఉన్నది కూడా పోతుంది.

21. ఎత్తుకి పైఎత్తు

moral stories in Telugu to read

అడవిలో కుందేళ్లన్నీ ఒకచోట ఆడుకుంటున్నాయి. అటుగా వచ్చిన నక్క ఏదో ఒక ఉపాయంతో భీజుకో కుందేల్ని ఆహారంగా ఠీసుకెళ్లి కాలం గడపాలని అనుకుంది. 

‘ఏమర్రా, అసలు మీకు ఈ సంగతి తెలుసొ? మనరాజు సింహానికి జబ్బు చేసింది. నేనిప్పుడు అక్కడినుంచే వస్తున్నా ను’అని చెప్పింది నక్క.

‘తీయ్యో అలానా అని విచారం వ్యక్తంచేశాయి కుందేళ్లు. “అతగారికీ పెద్ద కోతి వైద్యం ) చేస్తోంది. నెలరోహిల పాటు రోజుకో కుందేల్ని తింటే తప్పజబ్భునయం అందుకే మీలో ఒకర్ని పట్టుకు | రమ్మని రాజాజ్జి’

అని నమ్మబలి కింది నక్క, ఆ మాటలు నమ్మి రాజంటే ఉన్న భయంతోనూ ‘ భక్తితోనూ రోజుకో కుందేలు నక్క వెంటవెళ్లసాగింది.

నక్క దాన్ని చంపి రాజు పేరుమీద మాంసాన్ని లారా లాగిస్తుండేది. నాలుగు సలేకా తర్యొత రాజవైద్యుడు కోతి కుందేళ్ల దగ్గరకు వచ్చింది. కుందేళ్లు రాజుగారి ఆరోగ్యం గురించి అడిగాయి.

వాటి మాటలు విని కోతి పెద్దగా నవ్వి, “రాజుగారికి ఏ అనారోగ్య మూ లేదు. జిత్తులమారి

నక్క మిమ్మల్ని మోసంచేసి దాని ఆకలి తీర్చు కుంటోంది’ ఏ చెప్పింది.

దాంతో కుందేళ్లు నక్కకు తగిన బుద్ది చెప్పా లనుకున్నా యి. మర్నాడు నక్క బక కుందేలును

తీసుకెళ్లడానికి వచ్చింది.

నక్క హ్క అపీవు తాదును లాగే ఆట ఆడుకుందామా? మేమంతా ఒకవైపు ఉంటాం. నువ్వొక్కడివీ మరోవైపు ఉండాలి, ఎవరు గట్టిగా లాగితే వారే విజేత’ అని చెప్పాయి కుందేళ్లు, ‘ఓన్‌ ఇంతేనా!’ అంది నక్క

కుందేళ్లన్నీ ఒజకవైపూ నక్క సెక్కటీ బకవైపూ ఉండి తాడును పట్టుకున్‌ బలంగా లాగడం మొదలుపెట్టాయి.

నక్క పూర్తి బలం ఉపయోగించడం చూసి కుందేశ్తనీ కూదబలుకొ ్కని తాడును కదలు నక్క ఒక్కసారిగా వెనకాలున్న ఫె పెద్దబావిల! పడిపోయిందీ. దాని పీడ విరగడైనందుకు కుందేళ్లన్నీ సంబరపడ్దాయి.

22. తండ్రి కొడుకు

Telugu moral stories for kids

ఓ యువకుడైన తండ్రి తన చిట్టిబాబును వొళ్ళో కూర్చో పెట్టుకుని ఆడిస్తున్నాడు, ఇంతలో ఎక్కడినుండో ఓ కాకివచ్చి

ఎదురింటి పెంకులపై వాలింది, బాబు తండ్రిని “నాన్నా అదేమిటి” ? అని అడిగాడు తండ్రి అది “కాకి” అని చెప్పాడు, కొడుకు

తండ్రిని మళ్ళీ అడిగాడు, నాన్నా “అదేమిటి? తండ్రి మళ్ళీ అడిగాడు – నాన్నా, అది ఏమిటి?తండ్రి మళ్లీ చెప్పాడు -అది కాకి,

కొడుకు పదేపదే అడగసాగాడు. అదేమిటి? అదేమిటి? అని. తండ్రి ఓపిగ్గా మళ్ళీమళ్ళీ అది కాకి అని బదులిస్తూ ఉండేవాడు.

కొన్నేళ్ళు గడిచాయి. బాబు పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు. తండ్రేమో ముసలివాడయ్యాడు.ఓ రోజు తండ్రికి చాపమీద కూర్చున్నాడు

ఎవరో అతని కొడుకును చూడాలని వచ్చినట్లుంది.తండ్రి కొడుకును అడిగాడు- యెవరు బాబు వచ్చింది? కొడుకు

వచ్చినతని పేరు చెప్పాడు. కొంతసేపటికి మరొకరు వచ్చారు. ఎవరు వచ్చారు? అని తండ్రి అడిగాడు.విసుగ్గా కొడుకు

బదులిచ్చాడు, మీరు ఓచోట ఊరకే పడివుండకూడదూ?పని పాట లేదు కాని, యెవరు వచ్చారు? ఎవరు పోయారు?

అంటూ దినమంతా వొకటే ఆరాలు తీస్తుంటారు?తండ్రి గట్టిగా నిట్టూర్చాడు. చేత్తో తలపట్టుకొన్నాడు.ఎంతో బాధతో

శేమెల్ల ల్లమెల్లగా కొడుకుతో ఇలా అన్నాడు- నేను నిన్ను ఓసారి అడిగితే ఇంతగా విరుచుకు పడుతున్నావే ?ఇదేమిటి?ఇదేమిటి?

అని నీవు వందలాదిసార్లు వేధించేవాడివే! నేను నిన్నెప్పుడైన కసురుకొన్నానా?నేను నీకు వోపిగ్గా బాబు అదికాకి అని

 చెప్పేవాడినిగా! తల్లితండ్రులను కసిరేవారు మంచివాళ్ళు కాదు సుమా[మిమ్మల్ని పెంచిపెద్ద చేయడంలో మీ అమ్మానాన్నలు

ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారో , మిమ్మల్ని ఎంతగా ప్రేమించారో, ఓసారి ఆలోచించండి.

23. ఆశపోతు నక్క

Niti kathalu Telugu

ఆనగనగా ఓ, అడవి.:ఆ అడవిలో నక్క. దాని జిత్తుల గురించి తెలిసిన జంతువులు దాని కంటబడకుండా అది అకులు అలములు తింటూ ఎలాగో బతకసాగింది.

ఓ రోజు నీరుంతో నడవలేక నడవలేక ఆహారం కోసం; వెతుకుతుండగా దానికి జక పిల్లి ఎదురై “ఎలాఉన్నావు పెద్దమ్మా!” అని’షలకరించింది. మీద జాలేసింది,

“అలా అయితే నాతో రా పెద్దమ్మా, ఇక్కడికి దగ్గరలో ఓ ఇంట విందు జరుగుతోంది. ఎవరె.కంటా పడకుండా ఆ ఇంట్లో దూరి కావలసినంత తిని గుట్టు చవ్పుడు కాకుండా బయట పడదాం’”

రెండూ కలిసి విందు జరిగే ఇంటి కిటికీలోంచి నెమ్మదిగా.

24. డేగ – శిబిచక్రవర్తి

Telugu moral stories on friendship

శిబిచక్రవర్తి ఆపదలో ఉన్నవారికి సాయం చేసేవాడు, ఎవరు ఏది అడిగినా దానం చేశేవాడు, ఒక రోజున ఒక

పావురం వచ్చి ఆయన దగ్గర వాలింది, తనను కాపాడమని బతిమాలింది, సరే కాపాడతాను అని ఆయన మాట

ఇచ్చాడు, ఇంతలో ఒక డేగ వచ్చింది, ఈ పావురం నా ఆహారం, నేను తినాలి దాన్ని నాకు ఇచ్చేయ్‌ అని

కోపంగా అదిగింది డేగ, పావురాన్ని ఇవ్వను దానికి బదులు ఇంకేదయినా అడుగు అన్నాడు, శిబిచక్రవర్తి,

‘ అయితే పావురం అంత బరువుగల నీ తొడమాంసం ఇయ్యి, అని అడిగింది డేగ, శిబిచక్రవర్తి త్రాసు తెప్పింది

ఒకవేపు పళ్ళెంలో తన తొడమాంసం కోసివేశాడు, ఎంత మాంసం కోసి వేసినా పావురంతో సమానం కాలేదు.

చివరికి తానే త్రాసులో రెండో పళ్ళెంలో కూర్చు స్పిన్నాడు, పావురానికి బదులుగా మొత్తం తన శరీరాన్నంతా

తినెయ్యమని డేగను వేడుకున్నాడు, వెంటనే డేగ ఇంద్రుణిగా మారింది, పావురం అగ్ని దేవుడిగా మారింది,

వాళ్ళను చూసి శిబి ఆశ్చర్యపోయాడు, ఇంద్రుడు, అగ్నిదేవుడు ఇలా అన్నారు, శిబిచక్రవర్తి! మేం నిన్ను

పరీక్షించాలని వచ్చాం, ఈ  మీరిద్టలో నీవే గెలిచావు, నీ దానగుణమూ, త్యాగగుణమూ చూసి సంతోషించాం

గొప్ప దాతగా భువిలో నీపేరు నిలిచిపోతుంది అని దీవించి అదృశ్యమైనారు.

25. కోపం వచ్చిన కోతులు

moral stories in Telugu for students to write

‘ అనగనగా ఒక అడివిలో ఒక పెద్ద వృక్షముండేది. ఆ వృక్షంలో చాలా పిట్టలు, పక్షులు గూళ్ళు “కట్టుకుని సంతోషంగా వుండేవి.

వృక్షం వాటికి గాలి, చలి, యెొండా తగలకుండా కాపాడేది. ఒక రోజు ఆకాశమంతా మబ్బు కాసి హోరున వర్షం కురిసింది.

అడివంతా తడిసిపోయింది. వృక్షం పక్కనే ఆడుకుంటున్న కొన్ని కోతులు వానలో తదిచి గడ గడ వణుకుతున్నయి.

వాటిని చూసిన పక్షులు నవ్వుతూ వాటితో వెటకారంగా మాట్లాడేయి. మేము ఇంత చిన్నగా ఉన్నామా ముక్కులతో గడ్డి, చితుకులు సమకూర్చుకుని గూళ్ళు కట్టుకున్నాము,

మీకు రెండు కాళ్ళు, నేతులు. సురు ఇళ్ళు కట్టుకోలేదని ఎగతాళి

26. కోతి చెప్పిన నీతి

Small moral stories in Telugu to write

రామచంద్రపురంలో రంగయ్య అనే రైతు ఉండేవాడు. ఆవు పాలను పట్నం తీసుకెళ్లి అమ్మేవాడు. చిక్కనైన ఆవు పాలు అమ్ముతాదని ఖ్యాతి తెచ్చు కున్నాడు రంగయ్య.

పట్నంలోని ఒక వీధిలో అందరూ రంగయ్య దగ్గరే పాలు కొనేవారు. రంగయశళకి ఓరోజు

పొలంలో పని ఉండ కొడుకు య్యని పాలు తీసుకెళ్లమన్నాడు.

సుబ్బయ్య పాలు తీసుకొని వొళ్తూ దాహం న్‌ ఓ బావి దగ్గర ఆగాదు. అప్పుడు అతడికి ఓ దురొలోచన వచ్చింది.

తన దగ్గరి అయిదు లీటర్లమ అయిదు లీటర్ల నీరు కలిపాడు. తండ్రి మీద నమ్మకం ఉంది కాబట్టి తాను నీళ్లు కలిపీనా ఈ ఒక్కరోజుకీ ఎవరికీ అనుమానం రాదనుకున్నాదు.

ఆ పాలను పట్టుకెళ్లి అందరికీ పోశాడు. తంద్రికంటే రెట్టింపు దబ్బు సంపాదించినందుకు గర్వపడ్డాదు.

తిరిగి వస్తున్నపుడు సుబ్బయ్య మళ్లీ బావి దగ్గర నీరు తాగాలని ఆగాదు. డబ్బు సంచి పక్కనపెట్టి నీరు తాగుతుందగా ఎక్కణ్నుంచో కోతి ఒకటి వచ్చి ఆ సంచి పట్టుకొని పక్కనున్న చెట్టెక్కికూర్చుంది.

సుబ్బయ్య చూస్తుండగానే సంచిలోని రూపాయి నాణేలను బావిలో ఒకటి, నేల మీదకి ఒకటి చొప్పున విసర సాగింది. దాన్ని బెదరగొట్టేందుకు ఎంత ప్రయత్ని చినా స వల్ల కాలేదు.

కాసేపటికి సంచిని ఖాళీ చేసి కింద పడేసింది. ఆ సంచిలోకి రూపాయి నాణేల్ని పరుకొని విచారంగా తంట్రీ రంగయ్య దగ్గరికి చ నాకా చెప్పాదు మర్యు గయ్య సంచి తీసి చూస్తే కవు అయిదు లీటర్లకు సరిపోయే దబ్బు ఉంది.

‘కోతి నీకు మంచి పాఠమే చెప్పింది. ఈ సంచిలో అయిదు లీటర్ల పాల దబ్బు విడిచిపెట్టి, నువ్వు కలిపిన నీళ్లకు సరిపడా డబ్బుని బావిలో పదేసింది.

పాల దబ్బు మనకి, నీళ్ల దబ్బు బావికి. లెక్క ంవశయింద. మరెప్పుడూ ఇలాటి పని చేయకు’ అని హితవు చెప్పాడు.

27. బంగారు పషక్షి

panchatantra kathalu telugu

అనగా అనగా ఒక ఊళ్ళో మల్లయ్య అనే రైతు ఉండేవాడు, అతని భార్య సుబ్బమ్మ ఒకరోజున, మల్లయ్య పొలానికి వెళ్తుండగా అతనికి ఒక బంగారు పక్షి కనబడ్డది,

అది ఒక అరుగు మీద కూర్చొని ఉన్నది. మల్లయ్యకు దాన్ని చూస్తే ముచ్చట వేసింది. అయితే అదే ట్రరాళ గుంటన ఒకటి ర క వెనకగా వంద కన తన కతు జారగా నక్కమిదికి విసిరేసాడు. బంగారు క పడి చూసేసరికి గుంటనక్క తన వెనుకనే ఉన్నది.

వెంటనే అది ఎగిరిపోయింది; గుంటనక్క కూడా అడవిలోకి పరుగుతీసింది.

28. గుడ్డిగా అనుసరించడం మంచిదికాదు!

ఒక రోజు ఒక సన్యాసి తన శిష్యులను వెంటబెట్టుకుని ఎటో బయలుదేరాడు. దారిలో శిష్యులకు చేపలతో నిండిన ఒక కొలను కనిపించింది.

గురువు ఆగి చేప తోసహా ఆ సీళ్లను నోటి నిండా తీసుకు న్నాడు. అలా కొన్ని దోసిళ్ల తీసు కథ కక కున్నాడు. శిష్యులూ తను గురువు చేసి నట్టు చేశారు.

కాని గురువు ఏమీ అన కుండా ముందుకు వెల్లిపోయాడు. అలా వెపతూండగా మరో చెరు వును చేరుకున్నారు. అయితే అందులో చేపలు లేవు.

అప్పుడు గురువుగారు చెరువు ఒడ్డున నిలబడి తాను మింగిన చేపల్ని ఒకొక్కక్కటి బయటికి తీసి చెరువులో వేయడం మొదలు. పెట్టాడు. శిష్యులు ఇది చూశారు.

వారూ అలా చేయడానికి (ప్రయత్నించారు. చాలా (ప్రయత్నాల తర్వాత కేనలం చచ్చిపోయిన చేపల్ని బయటికి తీసుకురాగలిగారు.

అప్పుడు గురువు ఇలా అన్నాడు, “ఓరి బుద్ధిహీను ల్లారా! కడుపులో చేసల్ని సజీ వంగా ఉంచడం చేతకాలేదా.

అలాంటప్పుడు నన్నెందుకు అనుసరించారు ?”‘అందుకే అన్నారు, దేన్నీ గుడ్డిగా అను సరించరాదు అని!

29. అన్న- తములు

విశ్వనాథపురంలో రామలక్ష్మణులనే అన్నదమ్ములు ఉండేవారు. చీ ఇద్దరూ అన్యోన్యంగా పెరిగారు. జం కు చాలా ప్రేమ. అన్నంటే తమ్ముడికి ఎంతో గౌరబేం.

ఇద్దరి పెళ్లిళ్ణయ్యాయి. ఆ తర్వాత కొన్నాళ్ల శ్రకు వారి తల్లిదండ్రులు చని కూల రాముడికి ఇద్దరు పిల్లలు, లక్ష్మణుడికి పిల్లలు లేరు.

రామలక్ష్మణుల భార్యలు తరచూ పోట్లాడుకునేవారు. దాంతో ఇష్టంలేకపోయినా తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో గ్లో రామలక్ష్మణులు విడి పోవాలని నిశ యించుకున్నా రు.

వోరసత్వ 0గా వచ్చిన పదెకరాల పొలాన్ని చెరో అయిదేసీ ఎకరాల చొప్పున పంచుకున్నారు. కుటుంబాలు విడిపోయినా అన్నీ చు అం అన్నదమ్ముల మధ్య ప్రేమాను రాగాలు తగ్గలేదు.

“నాకు వీల్లలు లేరునా భొర్యా నేనూ ఉన్నక దాంతో సర్దుకోగలం. లా అన్నయ్యకు? ఇద్దరు పిల్లలు. ఉన్న దాంతో బతకడం , అన్నీ కుటుంటానికే కష్టం…

భావన లక్ష్మణుడికీ ఉందేది. అందుకనీ పంట చేతికొచ్చిన ప్రతిసారీ ఎవరూ లేని సమయంచూసి పది బస్తాల ధాన్యాన్లి అన్న ధాన్యపుకొట్టులో వేసేవాడు.

‘నా కొడుకులు ఏదో ఒకరోజు అందివస్తారు. తమ్ము డికి పిల్లలు లేరు. వాదికి వయసు పెరిగేకొద్దీ బతుకు భారకువుతంది అని ఆలోచించేవాడు రాముడు.

అంతేకాదు, పంట చేతికి రాగానే తమ్ముడికి తెలియకుండా అతడి ధాన్యపురాశిలో పది బస్తాల ధాన్యాన్ని వేసేవాడు.

ఇలా ఒకరికి తెలియకుండా ఒకరు ఎదుటివారి ధాన్యపు కొట్టులో ధాన్యం వేయడం ఎన్నో పళ్లపాటు కొనసాగింది.

అన్నదమ్ములిద్దరూ ఒకరి ధాన్యవుకొట్టులో మరొకరు ధాన్యం వేయడానికి వేళ్తూ ఎదురుపడ్దారు. కోన్నేళ్లుగా జరుగుతున్న

ఈ విషయం ఇద్దరూ ) తెలుసుకొని ఆత గర్యపోయారు, ఎంతో ఆనందిం చారు. వారి “ప్రమానురాగాలకు ఊరంతా ముచ్చ! టపడద్నారు.

30. దర్దీవాడు – ఏనుగు

ఒకఊిళ్ళో రహీమ్‌ అనే దర్జీవాడు ఉండేవాడు. అతడు దుస్తుల్ని చక్కగా వాడు. అందుచేత అతని, ‘దుకాణమెప్పుడూ.

జనంతో రద్దీగా ఉండేది. ఆ ఊళ్ళో ‘పెద్దదేవాలయమొకటి ఉంది. ఆ దేవాలయానికి ఒక ఏనుగు ఉంది. “దానిపై దేముళ్ళను బెట్టి పండుగ, దినాలలో ఊరేగించేవారు.

ఆ ఏనుగు ప్రతిరోజూ నదిలో స్నానం చేయడానికి రహీమ్‌ దుకాణం ముందునుండే వెళ్తుందేది. రహీమ్‌కు ఆ ఏనుగుతో ఎక్కువ చనువు ఏర్పడింది.

‘ప్రతీరోజూ దానికి ఏదో పండుగాని, చెణకు ముక్కగాని పెడ్తూండేవాడు. అది. అలవాటుగా మారి వేళతప్పకుందా ప్రతీసారీ వచ్చి అతని దుకాణంముందు నిలబడేది.

ఏదో ఒకటి అతను యిచ్చిన తర్వాతనే అక్కడినుండి వెళ్ళేది. ఒకరోజున రహీమ్‌ తనభాతాదారులు ఎవరితోనో గొడవపడ్డాడు. ఆ

రోజు అతని మనస్సు ఏమీ బాగోలేదు. పాపం! దానికి ఆ విషయాలేవీ తెలియవుకదా! ఏనుగు మాత్రం మామూలుగావచ్చి నిలబడింది.

ఎంతసేపైనా రహీమ్‌ దానికేదీ పెట్టలేదు. తనను చూడలేదేమోనని ఏనుగు ఒకసారి పెద్దగా ‘ఘీంకరించింది.

దాని అరుపుకు చికాకుపడి రహీమ్‌ తన చేతిలోని సూదితో ‘దాని చెవిమీద గుచ్చేడు. దానికి చాలా బాధఅన్పించింది.

ఆ బాధతో అది “వెంటనే అక్కడినుండి వెళ్ళిపోయింది. నదిలో స్నానంచేస్తూ రహీమ్‌కు బుద్ధిచెప్పడానికి ఒక ఆలోచనచేసింది.

తన తొండం నిండా మురికి నీళ్ళను పీల్చుకొని రహీం షాపువద్దకు వచ్చింది. వెంటనే ఆ బురదనీటిని అక్కడఉన్న కొత్తబట్టలపైనా, రహీంపైనా కూడా.

న్‌ కుమ్మరించి వెళ్ళిపోయింది. కై తానుచేసిన పనికి దానికి కోపమొచ్చిందని గ్రహించాడు రహీం. ఆ రోజు తర్వాతనుండి మరలా ఆ ఏనుగుతో స్నేహం పెంచుకోవాలని ఎన్నోవిధాల

‘ ప్రయత్నాలు చేశాడు. అరటిపళ్ళు, చెజకుముక్కలూ మొదలైనవి ఎన్ని పెట్టినా ‘అదిమాత్రం అతని స్నేహాన్ని యిష్టపడలేదు.

“చక్కటి స్నేహాన్ని చేతులారా పాడుచేసుకొన్నాను” అని రహీం తరచూ బాధపడేవాడు.

నీతి :- అమాయకులపై ప్రతాపం చూపరాదు.

Table of Contents