Akbar and Birbal Tales in Telugu | Story 16 to 20

Akbar and Birbal stories, Akbar and Birbal short stories, Akbar and Birbal tales, Akbar Birbal short stories, Akbar Birbal tales, Akbar and Birbal stories in English, Akbar and Birbal stories in Hindi, Akbar Birbal short stories in English, Akbar and Birbal short stories in English, Birbal stories, Birbal tales, Short stories of Akbar and Birbal in Hindi, Small story of Akbar and Birbal in English

16. తివాచీ మీద వున్న కానుక | Akbar and Birbal Tales in Telugu Akbar and Birbal Tales in Telugu సభాసదుల తెలివితేటలు తెలుసుకొవాలన్న ఆలోచన కలిగిందొకనాడు. అక్బరుపాదుషావారికి. దర్బారు సభాసదులతో నిండి ఉన్నది. అధికారఅనధికారులు, మంత్రిసామంతులు, బీర్బల్ ఆందరు సముచిత ఆసనాల మీద కూర్చుని ఉన్నారు. అక్బరు వారు నౌకర్లను పిలిచి ఒక తివాచీని తీసుకువచ్చి సభామధ్యగా వెయ్యమన్నారు. వారలావెయ్యగా, ఒక వెండి పళ్ళెంలో రత్నాలు, బంగారు నాణాలు ఉంచి, ఆ … Read more

Akbar and Birbal Small Stories in Telugu | Story 11 to 15

Akbar and Birbal stories, Akbar and Birbal short stories, Akbar and Birbal tales, Akbar Birbal short stories, Akbar Birbal tales, Akbar and Birbal stories in English, Akbar and Birbal stories in Hindi, Akbar Birbal short stories in English, Akbar and Birbal short stories in English, Birbal stories, Birbal tales, Short stories of Akbar and Birbal in Hindi, Small story of Akbar and Birbal in English

11. శిక్ష అమలు తప్పిన తీరు | Akbar and Birbal Small Stories in Telugu Akbar and Birbal Small Stories in Telugu అక్బరు పాదుషా వారికి భోజనానంతరం తాంబూలం వేసుకోవడం అలవాటుండేది. ఇందు నిమిత్తం పాదుషావారికి ఆకు, సున్నం, వక్క, సుగంధద్రవ్యాలు సమపాళ్ళలో అమర్చిఅందించే నిమిత్తం ఒక నౌకరుండేవాడు. అతడుకూడా ఎంతో జాగ్రత్తగా తాంబూలాన్ని తయారు చేసి అక్బరువారికి అందిస్తుండేవాడు. అతనికి అంతఃపురంలోని ఒక చెలికత్తె పరిచయమయ్యింది. వాళ్ళిద్దరు అక్బరువారి అనుమతితో … Read more

Akbar and Birbal Short Stories in Telugu | Story 6 to 10

6. దేముడు చేయలేని పని | Akbar and Birbal Short Stories in Telugu Akbar and Birbal Short Stories in Telugu ఒకనాటి రాత్రిపాన్పుపై పరున్న అక్బరు పాదుషా వారికి ఒక ఆలోచన కలిగింది. దేముడు సర్వసమర్థుడు ఆయన చేయలేని పనంటూఉండదు. అట్లాగుననే తానుకూడా సర్వసమర్ధుడు. తనకంటూ అసాధ్యమైన పనిలేదు. కాని సృష్టి మాత్రం తనకు అసాధ్యం. అల్లాగుననే భగవంతునకు అసాధ్యమైన పనేదయినా ఉన్నదా అని అనుమానం కలిగింది. ఎంతగా ఆలోచించినా అక్బరుకు కలిగిన ఈ శంక తీరలేదు. మర్నాడు దర్బారులో యుక్తాయుక్తంగా బీర్బల్న ప్రశ్నించేడు అక్బరు. “బీర్బల్ నేను సమస్తమైన పనులను చేయగలవాడనుగదా! మరి నావలె భగవంతుడు అన్ని పనులు చేయగలడా?” అని సగర్వంగా ప్రశ్నించేడు “చిత్తం తమరు సర్వసమర్థులు దేముడు మీకు సరిగాడు.. మీరు చేయగల పనులు కొన్ని ఆయన చేయలేడు. మీకున్న అవకాశం ఆయనకు లేదన్నాడు. తనను అధికుడ్ని చేసిపలికిన బీర్బల్ పలుకులలో తాను చేసేది. భగవంతుడు చేయలేనిది యేమిటో తోచలేదు. తాను గ్రహించలేకపోయిన విషయం వెల్లడికాకూడదన్న ఆసక్తితో బీర్బల్ నాకు మాత్రమే సాధ్యమయ్యే పనేమిటో తోచక తికమక పడుతున్న సభికుల సంశయాన్ని తీర్చు” అన్నాడు అక్బరు. చిత్తం జహాపనా! సువిశాల ప్రపంచము అంతా ఆయనదే. తమకున్న సామ్రాజ్యమంతా తమదే. తమకు ఎవరి మీదనైనా అగ్రహంవస్తే తమరు తమ రాజ్యాన్ని విడిచిమరెక్కడికైనా పొమ్మని శాసించగలరు. ఇది దేవునకు సాధ్యంకాదు – పరాయితావుకు తన జగత్తులో ఎక్కడికని పొమ్మనగలదు జహాపనా! మీరుచేయగల ఈపని దేవుడు చేయలేడు అని ప్రభువుకు జ్ఞానోదయమయ్యేలా సున్నితంగా వివరించాడు బీర్బల్. 7. వంకాయవంటి కూర Akbar and Birbal Short Stories in Telugu ఒకప్పుడు అక్బరాపాదుషావారి వంటవాడు లేతవంకాయలతో మషాలా పెట్టి గుత్తివంకాయకూర చేసేడు. అది తిన్న పాదుషావారు. దాని రుచికి పరవశించి పోయేరు. … Read more

Akbar & Birbal Stories in Telugu | Story 1 to 5

akbar & birbal stories

1. అక్బర్ – బీర్బల్ పరిచయం | Akbar & Birbal Stories in Telugu Akbar & Birbal Stories in Telugu భారతదేశాన్ని పరిపాలించిన మొగలాయి చక్రవర్తులలో అక్బర్ గొప్పవాడు. మతసామరస్యంలో అక్బరచక్రవర్తి చరిత్ర చాలా గొప్పది. అక్బరు పుట్టినప్పుడు, తండ్రి హుమయూన్ రాజ్యాన్ని కోల్పోయి అడవుల్లో ఉన్నాడు. 1542 లో హుమయూన్ చక్రవర్తి తన కుమారుడు అక్బరు జన్మించిన సందర్భంలో తన వద్దవున్న సుగంధద్రవ్య కస్తూరిని తన వారందరికి పంచిపెట్టాడు. తన కుమారుని … Read more

10 Best Moral Stories in Telugu For Kids | Neethi Kathalu in Telugu

moral stories for kids

1. అత్యాశ ఫలం | Moral Stories in Telugu Moral Stories in Telugu ఒక ఊల్లో గోవిందునే యువకుడు ఉండే వాడు. అతను ఆవులు, గేదెల మందను కొండ ప్రాంతానికి తీసి కెపతూండేవాడు. అయితే అవి గడ్డీ మేస్తూ చుట్టుపక్కల పడితీ అటు వెళిపోతూండేవి. తప్పిపోతే గోవిందుడు వాటికి చిన్న చిన్న గంటలు మెడకు కట్టాడు. వాటిని మేతకు వదిలేసి తాను కట్టెలు కొడుతూండేవాడు. సాయంత్రం. అన్నింటిని ఇంటికి మళ్లించే వాడు. గంటలు కట్టడంతో … Read more

10 Best Neethi Kathalu for Kids | Moral Stories in Telugu

1. రామలింగని తెలివి | Neethi Kathalu for Kids Neethi Kathalu for Kids విజయనగర సామ్రాజ్యంలో వికటకవిగా ప్రసిద్ధిచెందిన తెనాలి రామలింగని గూర్చి విననివారు ఉండరు. తెలివితేటలు, హాస్యము-అతనిసాత్తు! ఆ రాజ్యంలోని ఒక ఊరులో ఒకముసలమ్మ నివసిస్తూండేది. ఒకరోజున ముగ్గురు దొంగలు ఆమెవద్దకు వచ్చి “అవ్వా! మేము యాత్రీకులము. చాలాదూరం ప్రయాణం చేయుటచే బాగా అలసిపోయి ఉన్నాము. దయతో మాకొక గదిని అద్దెకు ఇస్తే యిక్కడ విశ్రాంతి తీసుకొంటూ కొన్నాళ్ళు ఉంటాము” అన్నారు. ఆమె … Read more

10 Best Moral Stories For Kids | Neeti Kathalu in Telugu

moral stories for kids

1. శమ – పావురము ఘట | Moral Stories For Kids Moral Stories For Kids ఒక నది ఒడ్డున ఉన్న మర్రిచెట్టుపై ఒక పావురం నివసిస్తూంది. దానికి నదిలోని నీటి ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతున్న ఒక చీమ కనబడింది. ఆ చీమను ఎలాగయినా కాపాడాలి అనికున్నది పావురము. వెంటనే ఒక మర్రి ఆకును త్రుంది. చీమకు దగ్గరగా నీళ్ళలో వేసింది పావురం. ఆ ఆకుపై చీమ ఎక్కి కూర్చుంది. తేలుతున్న ఆ ఆకు ఓడ్డుకు … Read more