బెంగళూరు స్థితిస్థాపకతను నిలుపుకుంది – ది హిందూ

ఎనిమిది ప్రధాన మార్కెట్లలో 2020 రెండవ భాగంలో నగరం మొత్తం ఆఫీసు స్థలంలో 34% అద్దెకు తీసుకుంది. రచన ఎం.ఏ సిరాజ్ లాక్డౌన్ తరువాత, బెంగళూరు QoQ ప్రాతిపదికన 459% జంప్‌తో…

ఆర్థిక భద్రత యొక్క కంచెను ఎలా నిర్మించాలి

మీరు భారీ గృహ loan ణం తీసుకుంటే, గడిచిన సంవత్సరం నుండి కొన్ని పాఠాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. రచన బాలాజీ రావు 2020 సంవత్సరం మర్చిపోలేనిది కాని పాఠాలు మరచిపోకూడదు. సంక్షోభం…