కృతజ్ఞతగల ఎలుగుబంటి | Moral stories in Telugu PDF

కృతజ్ఞతగల ఎలుగుబంటి | Moral stories in Telugu PDF

Moral stories in Telugu PDF

ఒక పెద్ద అడవిలో, సౌమ్య హృదయం కలిగిన బెర్నీ అనే ఎలుగుబంటి నివసించేది. ఒక చల్లని శీతాకాలం, బెర్నీ ఆహారం కోసం వెతుకుతున్నప్పుడు మంచులో పడి ఉన్న గాయపడిన పక్షి కనిపించింది. అతను ఆమెను మెల్లగా ఎత్తుకుని తన గుహకు తీసుకెళ్లాడు.

బెర్నీ పక్షిని చూసుకున్నాడు, అతని ఆహారాన్ని పంచుకున్నాడు మరియు ఆమెను వెచ్చగా ఉంచాడు. రోజులు గడిచేకొద్దీ, పక్షి నయమైంది మరియు వారు మంచి స్నేహితులయ్యారు. బెల్లా అనే పక్షి, బెర్నీ దయకు కృతజ్ఞతతో ఉంది.

వసంతకాలం వచ్చినప్పుడు, బెల్లా యొక్క మంద అడవికి తిరిగి వచ్చింది. ఆమె తన కుటుంబాన్ని కలవమని బెర్నీని ఆహ్వానించింది. బెర్నీ మొదట సంకోచించాడు, ఇతర పక్షులు తనను అంగీకరించవని భయపడి, బెల్లా అతనికి భరోసా ఇచ్చింది.

సమావేశంలో, బెల్లా తన మందకు బెర్నీ దయ గురించి చెప్పింది. పక్షులు ఆశ్చర్యపడి కృతజ్ఞతలు తెలిపాయి. వారు ప్రతిఫలంగా బెర్నీకి సహాయం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. వసంత ఋతువు మరియు వేసవి కాలం అంతా, పక్షులు బెర్నీని ఉత్తమ బెర్రీ పాచెస్ మరియు తేనెగూడులకు మార్గనిర్దేశం చేస్తాయి.

బెర్నీ యొక్క దయ స్నేహం మరియు కృతజ్ఞత యొక్క బంధాన్ని సృష్టించింది, అది ఎలుగుబంటి మరియు పక్షి ప్రపంచాలను వంతెన చేసింది.

కథ యొక్క నీతి

ఈ కథ యొక్క నైతికత ఏమిటంటే, దయతో కూడిన చర్యలు ఎప్పటికీ మరచిపోలేవు మరియు అవి తరచుగా అద్భుతమైన మార్గాల్లో మనకు తిరిగి వస్తాయి.

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment