ఘటన | New moral stories in Telugu

ఘటన

New moral stories in Telugu: చాలా కాలంగా కరిముల్లా మోటార్ మెకానిక్ షెడ్డులో పని చేస్తున్నాడు. అక్కడే మంచి మెకానిక్ గా ఎదిగాడు. జీత రోజుకి వంద రూపాయలు తీసుకుంటున్నాడు.

అబ్దుల్లా పెళ్ళిచేసుకుని మొదలు పెట్టాడు. జీతం సరి పోవడంలేదు. దాంతో తన యజమాని కరిముల్లాని రోజు వారీ జీతం, బేటా పెంచమని కోరాడు.

కుర్రాళ్ళతో కరిముల్లా సాధ్యమైనంత ఎక్కువ పని చేయించుకుని పా రెండ్రూపాయలు ఇచ్చి చేతులు దులుపుకునే రకం. దాంతో అబ్ధుల్లా జీతం పెంచ డానికి ఏమాత్రం అంగీకరించ లేదు సరికదా

“ఈ వందరూ కొత్తకాపురం పాయలే నీకు ఎక్కువరా! అంటూ కసురుకు న్నాడు. అబ్దుల్లా ఈ విషయం భార్యతో చెప్పి బాధపడ్డాడు. అతని భార్య రజియా కాస్తో కూస్తో చదువుకు న్నది, తెలివైంది.

ఆ రోజు నుంచి భర్తని కరిముల్లా షెడ్లో పనికి వెళ్ళొద్దని లో చెప్పింది. తన దగ్గరున్న కాస్త బంగారం అమ్మించి, భర్తతో మెకానిక్ సామాన్లు కొనిపించి నెల తిరక్కుండానే చిన్నపాటి మెకానిక్ షెడ్ పెట్టించే సింది.

అ స్వంతగా పని చేసుకుంటూ రోజుకి రెండొందలు సంపా దిస్తున్నాడు. ఓ పాతిక రూపాయలు జీతం పెంచితే అబ్దుల్లా తనదగ్గరే పడుండేవాడు, మంచి మెకానిక్కుని కోల్పో యానని కరిముల్లా విలవి.. ల్లాడిపోయాడు. ఏదైనా ఒక ఘటన జీవితాన్నే మార్చేస్తుం దని గ్రహించాడు అబ్దుల్లా.

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment