మాయ నెమలి Neethi kathalu in Telugu with Moral | Telugu moral Stories

మాయ నెమలి Neethi kathalu in Telugu with Moral Telugu Moral Stories అనగనగ ఒక దేశం లో తాహెర్ అనే ఒక చిన్న పిల్లడు తన నానామాతో కల్సి ఉండే వాడు ప్రతి రాత్రి తన నానమ్మ తనిఖీ కథలు చెప్తూ ఉండేది అలాగే తాహెర్ కూడా చాల శ్రాధ గ వినేవాడు. ఇలాంటి ఎన్నో కధలలో ఒక కదా మాయ నెమలి ఖదః అది ఒక పెద్ద దవిలో ఉండేది ఈ నెమలికి … Read more

మాయల ఎద్దు Telugu Moral story | Neethi Kathalu In Telugu

మాయల ఎద్దు Telugu Kids stories  | Moral story for kids in Telugu Telugu Kathalu Neethi Kathalu ఒక ఊరిలో భోళా అనే రైతు దెగర ఒక ఎద్దు ఉడేది అతనికి ఒక చిన్న పొలం కూడా ఉండేది. అక్కడ తాను ప్రతి రోజు కష్టపడి పంట పండించే వాడు. భోళా దిగారు పొలం దున్నడానికి కళ్ళు అనే ఒక ఎద్దు ఉండేది కళ్ళు పొలం నాగలి తో  డునెడి రోజంతా కష్టపడి … Read more

రాణి ఒక మంచి ఆవు Neethi Kathalu in Telugu For kids

రాణి ఒక మంచి ఆవు Telugu Kathalu | Telugu Moral stories for kids Moral stories in Telugu for kids ఒక ఊర్లో ధరమ్ అనే ఒక రైతే ఉండే వాడు అతని దెగర చాల డబ్బు ఉండేది ఇంకా చాల ఆవులు కూడా ఉండేవి ధరమ్ ఆ ఆవుల పాలుని వెతికి వాటిని అమ్మి డబుల్ సంపాదించేవాడు. కానీ ధరమ్ తన ఆవుల్ని సరిగా చూసుకునేవాడు కాదు ఒక రోజు ధరమ్ … Read more

బంగారు ఆవు Telugu Moral stories for kids | Neethi Kathalu

బంగారు ఆవు Telugu Neethi kathalu | Moral stories in Telugu సుమేరు అనే ఒక గ్రామం ఉండేది తనతో పటు తన భార్య కంచం కూడా ఉండేది వాళ్లకి  మెగా పిల్లలు పుట్తరు హరీష్ కి వయసు బాగా ఎక్కువ అయిపోయాక తాను ఇనాక్ పొలం లో పని చేయడం పోరేటుగా మానేసాడు హరీష్ : ఇక నేను మునపటి లాగా పనులు చేయలేకపోతున్నాను. రోజంతా నీరసంగా ఉణ్టు ఉంది కంచం : ఇదే సరి … Read more

మేజిక్ పెరల్స్ Telugu Neethi Kathalu | Moral Stories in Telugu

మేజిక్ పెరల్స్ Telugu Neethi Kathalu | Moral Stories in Telugu  Telugu Moral Stories రాజస్థాన్ లో ఒక గ్రామం లో ఒక ముసలావిడ ఉండేది ఆవిడకి ఇదాహృ వయసుకొచ్చిన కొడుకులు ఉన్నారు ముసలావిడ ఆరోగ్యం అసలు బాగాలేదు  ఐన కానీ తాను కుట్లు అల్లికలు అని పనులు చేస్తూ ఇంటి ఖర్చుల్ని సరిపెటేది కొడుకులు ఇద్దరు పని కోసం వెతుకుతూ దూరం దూరం వరకు వెళ్లే వాలు కానీ వాళ్లకి ఎపుడు ఒక … Read more

బంగారు కడియం మాలా VS విద్య Telugu Kathalu Neethi kathalu

బంగారు కడియం మాలా VS విద్య Telugu Neethi kathalu  Telugu Moral stories | Moral stories in Telugu అనగా అనగా ఒక ఊరు లో ఆశ ఏ ఒక ఆవిడా ఉండేది ఆమెకి ఇద్దరు కూతుర్లు మల ఇంకా విద్య వాలు ఇద్దరు ఇపుడు పెళ్లి చేసుకునే వయసు కి ఒచ్చేసారు ఆశ  కోరిక ఏంటిది అంటే తాను తన కూతుర్ల పెళ్లిళ్లు పెద్ద ఇంట్లో చేయాలి అని ఆశ : నేను మీ … Read more

చూపుడు మాటలు విని చెడిపోయినా ధనవంతుడు | Neethi Kathalu | Telugu moral stories

చూపుడు మాటలు విని చెడిపోయినా ధనవంతుడు | Telugu Moral stories | Telugu Kathalu  Moral stories in Telugu  భీంగడ్ లో ఒక ధన వంతుడు ఉండేవాడు అతనికి చాల పొలాలు ఉండేవి ఇంకా దయ గారాలు కూడా ఉండేవి అతనికి పెళ్లి అయిపోయి ఎన్నో ఏలు గడిచి పోయాయి కానీ అతనికి పిల్లలు మాత్రం పుట్టలేదు ఒకరోజు అతనికి కాల్వద్నికి తెల్సిన ఒకవ్యక్తి ఒచ్చాడు వ్యక్తి : చూడు బాబు నే దెగర … Read more

మాయ కుండా అతి ఆశ శాంతా | Neethi kathalu | moral stories in Telugu

మాయ కుండా అతి ఆశ శాంతా Telugu Neethi kathalu | Telugu Moral stories Moral stories in Telugu For kids Telugu Neethi kathalu చాల అందమైనాయక్ ఊరు ఉండేది అక్కడి పొలాల లో అక్కడ పొలాల ఎవుడు బాగా పంటలు పఁడుతూ ఉండేది వీటిలోని ఒక పంట షాంపూ కి చెడింది శంబు 3 నెలల పటు పంటని బాగా కస్టపడి పండించే వాడు పంట చేతికి ఒకే సమయం లో … Read more

రాధా లాడు షాప్ | Moral stories In Telugu For kids Neethi Kathalu

రాధా లాడు షాప్ Telugu Neethi kathalu  Telugu Moral stories For students and kids రాధా ఒక పేదరాలు కానీ చాలా నిజాయితీరలు bఅందుకే కష్టపడి పని చేసేది తనిఖీ ఒక చిన్న వ్యాపారం ఉండేది అక్కడ తను లడ్డూలు తయారు చేసి అమ్ముతూ ఉండేది అప్పుడు ఒక ముసలావిడ రాధా లడ్డు షాప్ కు వచ్చి ఇలా అంటుంది నువ్వు చేసే లడ్డూలు చాలా రుచిగా ఉంటుంది నాకు తెలిసి నీ చేతిలో … Read more

close