Salman Khan apologized to them

Due to the corona, Bhaijan needed to break his phrase to them. On this context, Salman apologizes.

Source link