తెనాలి రామకృష్ణ మరియు సంతోష రహస్యం | నీతి కథ

tenali ramakrishna kathalu in telugu: విజయనగర రాజ్యంలో, తెలివి మరియు వివేకానికి ప్రసిద్ధి చెందిన తెనాలి రామకృష్ణ అనే జ్ఞాని ఉండేవాడు. ఒక రోజు, రాజు కృష్ణదేవరాయలు తీవ్ర అసహనంతో బాధపడుతూ, మార్గదర్శకత్వం కోసం తెనాలిని పిలిచాడు. “తెనాలి,” అతను అన్నాడు, “ఒక మనిషి కోరుకునే ప్రతిదీ – సంపద, అధికారం మరియు గౌరవం నా దగ్గర ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ, నేను సంతోషంగా లేను. నిజమైన ఆనందానికి రహస్యం చెప్పగలరా?”

తెనాలి రాజు ప్రశ్నను ఆలోచించి ఒక సవాలును ప్రతిపాదించాడు. “మహారాజు, నాకు ఒక వారం సమయం ఇవ్వండి, నేను సమాధానంతో తిరిగి వస్తాను” అని అతను చెప్పాడు. తెనాలి ఏమి కనుగొంటుందో చూడాలనే ఆసక్తితో రాజు అంగీకరించాడు.

తెనాలి విజయనగర ప్రజలను సందర్శించడం ద్వారా తన అన్వేషణను ప్రారంభించాడు. రైతులు, వ్యాపారులు, పండితులతో పాటు పేదవారితో కూడా మాట్లాడారు. అతను వారి కథలు, వారి సంతోషాలు మరియు వారి బాధలను విన్నాడు. ప్రతి వ్యక్తి ఆనందం గురించి వారి స్వంత ఆలోచనను పంచుకున్నారు, అయినప్పటికీ తెనాలి కోరిన సార్వత్రిక సత్యాన్ని ఎవరూ పట్టుకోలేదు.

వారం ముగుస్తున్న కొద్దీ తెనాలి నది ఒడ్డున కూర్చుని ఆలోచనలో పడింది. అప్పుడే అతను ఒక చిన్న అమ్మాయి ఒక సాధారణ మట్టి బంతితో ఆడుకోవడం చూశాడు. దాని సాదాసీదాగా ఉన్నప్పటికీ, ఆమె పూర్తిగా సంతృప్తి చెందింది. ఈ దృశ్యం తెనాలి మనసులో ఒక ఆలోచనను రేకెత్తించింది.

ఏడవ రోజు, చేతిలో ఒక చిన్న, సాధారణ మట్టి బంతితో తెనాలి కోర్టుకు తిరిగి వచ్చాడు. ఏదో గొప్పగా ఆశించిన రాజు కంగారు పడ్డాడు. “తెనాలి, ఈ సాదా బంతి ఆనంద రహస్యాన్ని ఎలా వెల్లడిస్తుంది?” అతను అడిగాడు.

తెనాలి చిరునవ్వుతో ఇలా వివరించాడు, “మహారాజు, ఆనందం అనేది సంపదలో, అధికారంలో లేదా ఆస్తులలో లేదు. ఈ యువతి తన మట్టి బంతితో ఆడుకోవడం గమనించినప్పుడు, జీవితంలోని సాధారణ విషయాలను మెచ్చుకోవడం ద్వారా ఆనందం వస్తుందని నేను గ్రహించాను. ఇది కనుగొనడం గురించి. సాధారణ ఆనందం మరియు మనం తరచుగా పట్టించుకోని క్షణాలను ఆదరించడం.”

రాజు శ్రద్ధగా విన్నాడు మరియు అతనిలో ఒక అవగాహన స్ఫురిస్తుంది. అతను తన గొప్పతనాన్ని సాధించడంలో, జీవితం అందించే సాధారణ ఆనందాలను విస్మరించాడని అతను గ్రహించాడు.

ఆ రోజు నుండి, రాజు కృష్ణదేవరాయలు జీవితంలోని సాధారణ ఆనందాలలో ఆనందాన్ని పొందడం ప్రారంభించాడు – తన తోటల అందం, అతని ప్రజల నవ్వు మరియు రోజువారీ జ్ఞానం. జీవితంలోని సాధారణ క్షణాలను ప్రశంసించడంలోనే నిజమైన ఆనందం ఉందని అతను తెలుసుకున్నాడు.

కథ యొక్క నైతికత: నిజమైన ఆనందం గొప్పతనాన్ని సాధించడంలో కాదు కానీ జీవితంలోని సాధారణ మరియు తరచుగా పట్టించుకోని ఆనందాలను ప్రశంసించడంలో కనుగొనబడుతుంది.

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment