“ది బ్రేవ్ లిటిల్ పారెట్” | God stories in Telugu PDF

“ది బ్రేవ్ లిటిల్ పారెట్” | God stories in Telugu PDF

Moral Stories In Telugu

God stories in Telugu PDF

శక్తివంతమైన వర్షారణ్యంలో, పాలీ అనే చిన్న చిలుక ఉండేది, అది అడవిలోని చాలా పక్షుల కంటే చిన్నది. ఆమె పరిమాణం ఉన్నప్పటికీ, పాలీ పెద్ద హృదయాన్ని కలిగి ఉంది మరియు ఆమె ధైర్యానికి ప్రసిద్ధి చెందింది.

ఒక వేడి మధ్యాహ్నం, అడవిలో మంటలు ప్రారంభమయ్యాయి. జంతువులు భయాందోళనకు గురయ్యాయి మరియు ఏమి చేయాలో అర్థం కాలేదు. ప్రమాదాన్ని గమనించిన పాలీ చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించారు.

ఆమె సమీపంలోని నదికి ఎగిరి, తన ఈకలను నీటిలో నానబెట్టి, ఆపై మంటలపైకి ఎగిరి, నీటి బిందువులను మంటలపై పడేలా చేసింది. ఆమె అలసిపోయినప్పటికీ, పదేపదే చేసింది.

పాలీ యొక్క ధైర్యసాహసాలతో ప్రేరణ పొందిన ఇతర జంతువులు సహాయం చేయడానికి చేరాయి. వారు కలిసి పనిచేశారు, మరియు క్రమంగా, వారు మంటలను నియంత్రించగలిగారు మరియు వారి అటవీ ఇంటిని కాపాడుకున్నారు.

పాలీ ధైర్యం మరియు శీఘ్ర ఆలోచన రెయిన్‌ఫారెస్ట్‌లోని ప్రతి ఒక్కరినీ ప్రేరేపించింది. ఎంత చిన్నవాడైనా ధైర్యం, దృఢ సంకల్పంతో పెద్ద మార్పు సాధించగలనని ఆమె చూపారు.

కథ యొక్క నీతి

ఈ కథ యొక్క నీతి ఏమిటంటే, ధైర్యం మరియు చొరవ తీసుకోవడం ఇతరులకు స్ఫూర్తినిస్తుంది మరియు ఒకరి పరిమాణంతో సంబంధం లేకుండా గొప్ప విజయాలకు దారి తీస్తుంది.

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment