ధైర్యవంతుడైన కుందేలు | Panchatantra moral stories in Telugu

ధైర్యవంతుడైన కుందేలు | Panchatantra moral stories in Telugu

Panchatantra moral stories in Telugu

ప్రశాంతమైన గడ్డి మైదానంలో రోసీ అనే పిరికి కుందేలు నివసించేది. ఆమె పిరికి మరియు సులభంగా భయపడే వ్యక్తిగా ప్రసిద్ధి చెందింది. అయితే, రోజీకి పచ్చికభూమికి మించి అన్వేషించాలనే రహస్య కోరిక ఉంది.

ఒకరోజు గడ్డి మైదానం అంచున మంటలు చెలరేగాయి. జంతువులలో భయాందోళనలు వ్యాపించాయి మరియు అందరూ తప్పించుకోవడానికి గిలకొట్టారు. రోసీ, తన భయం ఉన్నప్పటికీ, చిన్న జంతువులు చిక్కుకున్నాయని మరియు సహాయం అవసరమని గ్రహించింది.

రోజీ తన ధైర్యాన్ని కూడగట్టుకుని మంటల వైపు దూసుకుపోయింది. ఆమె దృఢ నిశ్చయంతో పొగ మరియు మంటలను ఎగరవేస్తూ యువ జంతువులను సురక్షితంగా మార్గనిర్దేశం చేసింది. ఆమె ధైర్యం ఆ రోజు చాలా మంది ప్రాణాలను కాపాడింది.

ప్రమాదం దాటినప్పుడు, గడ్డి మైదానంలో ఉన్న జంతువులు రోజీని కొత్త గౌరవంతో చూశాయి. అత్యంత ముఖ్యమైనప్పుడు పిరికివాడు కూడా ధైర్యంగా ఉంటాడని ఆమె చూపించింది.

రోసీ యొక్క ధైర్యసాహసాలు గడ్డి మైదానంలో ఉన్న ఇతరులకు వారి భయాలను ఎదుర్కోవటానికి మరియు కొత్త సవాళ్లను స్వీకరించడానికి ప్రేరేపించాయి.

కథ యొక్క నీతి

ఈ కథ యొక్క నీతి ఏమిటంటే ధైర్యం అంటే భయం లేకపోవడం కాదు, అది ఉన్నప్పటికీ నటించగల సామర్థ్యం.

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment