“తెలివైన రాబిట్ మరియు గ్రీడీ వోల్ఫ్” | Neethi Katha in Telugu

“తెలివైన రాబిట్ మరియు గ్రీడీ వోల్ఫ్” | Neethi Katha in Telugu

Moral Stories In Telugu

Moral Stories In Telugu

ఒక దట్టమైన అడవిలో, రూబీ అనే తెలివైన కుందేలు మరియు విల్‌ఫ్రెడ్ అనే అత్యాశతోడేలు ఉండేవి. విల్‌ఫ్రెడ్ ఎల్లప్పుడూ రూబీని భోజనం కోసం పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు, కానీ రూబీ అతనికి చాలా తెలివైనది.

ఒకరోజు, విల్ఫ్రెడ్ రూబీని ఒక నది దగ్గరకు తీసుకెళ్ళాడు మరియు చివరకు తనకు అవకాశం వచ్చిందని అనుకున్నాడు. అయితే, రూబీకి ఒక ప్లాన్ వేసింది. ఆమె నది వైపు చూపిస్తూ, “మీకు పెద్ద, లావుగా ఉన్న కుందేలు తినేటప్పుడు నాలాంటి చిన్న భోజనం ఎందుకు? నదిలో చూడండి, అక్కడే ఒకటి ఉంది!”

విల్ఫ్రెడ్ నదిలోకి చూసాడు మరియు ఒక పెద్ద కుందేలు ప్రతిబింబాన్ని చూశాడు. ఇది నిజమే అనుకుని, దానిని పట్టుకోవడానికి నదిలోకి దూకాడు, ఏమీ కనిపించలేదు. రూబీ తప్పించుకోవడానికి ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుంది.

విల్ఫ్రెడ్, తడి మరియు సిగ్గుపడ్డాడు, అతను మోసపోయానని గ్రహించాడు. అతను రూబీ యొక్క తెలివిని మెచ్చుకున్నాడు మరియు అతను చాలా అత్యాశ మరియు మూర్ఖుడని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఆ రోజు నుండి, విల్‌ఫ్రెడ్ రూబీని వెంబడించడం మానేశాడు, మరియు వారు చివరికి స్నేహితులయ్యారు, తరచుగా అడవిలో వారి సాహసాల కథలను పంచుకుంటారు.

రూబీ యొక్క తెలివి ఆమె ప్రాణాలను కాపాడడమే కాకుండా విల్‌ఫ్రెడ్‌కు దురాశ మరియు జ్ఞానం గురించి విలువైన పాఠాన్ని నేర్పింది.

కథ యొక్క నీతి

ఈ కథ యొక్క నీతి ఏమిటంటే, తెలివితేటలు దురాశను అధిగమించగలవు మరియు కొన్నిసార్లు మన శత్రువులను అర్థం చేసుకోవడం మరియు గౌరవించడం నేర్చుకుంటే మన స్నేహితులు కావచ్చు.

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment