“ది కన్సిడరేట్ బేర్ అండ్ ది లాస్ట్ ఫాక్స్ కబ్స్” | Story in telugu for kids

“ది కన్సిడరేట్ బేర్ అండ్ ది లాస్ట్ ఫాక్స్ కబ్స్” | Story in telugu for kids

ఒక విశాలమైన అడవిలో బ్రూనో అనే పేరుగల ఎలుగుబంటి ఉండేది. బ్రూనో పెద్దవాడు మరియు బలంగా ఉన్నాడు, కానీ సున్నితమైన హృదయం కలిగి ఉన్నాడు. ఒక రోజు, అతను అడవిలో నడుచుకుంటూ వెళుతుండగా, ఒక పొదలో నుండి మెత్తని ఊళలు వినిపించాయి. పరిశోధిస్తూ, అతను భయపడిన మరియు ఒంటరిగా ఉన్న రెండు తప్పిపోయిన నక్క పిల్లలను కనుగొన్నాడు.

వారు తమను తాము రక్షించుకోవడానికి చాలా చిన్నవారని తెలుసుకున్న బ్రూనో సహాయం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అతను వాటిని మెల్లగా తన గుహకు తీసుకువెళ్లాడు మరియు ఆహారం మరియు వెచ్చదనాన్ని అందించాడు.

పిల్లలు తమ కుటుంబాన్ని కోల్పోయాయని బ్రూనోకు తెలుసు, కాబట్టి అతను వారి తల్లిని కనుగొనడానికి బయలుదేరాడు. అతను ఇతర జంతువులను అడిగాడు మరియు అడవిలో శోధించాడు, అన్నీ పిల్లలను చూసుకుంటున్నాయి.

చివరగా, అతను భయపడిన తల్లి నక్క తన పిల్లల కోసం వెతుకుతున్నట్లు గుర్తించాడు. ఈ పునఃకలయిక సంతోషకరమైనది మరియు బ్రూనో యొక్క దయ మరియు పరిగణనకు తల్లి నక్క చాలా కృతజ్ఞతతో ఉంది.

బ్రూనో చర్యలు నక్క కుటుంబాన్ని తిరిగి కలపడమే కాకుండా అడవిలోని వివిధ జంతువుల మధ్య బంధాన్ని బలపరిచాయి. దయకు హద్దులు లేవని అతని శ్రద్ధ మరియు శ్రద్ధ చూపించింది.

కథ యొక్క నీతి

ఈ కథలోని నైతికత ఏమిటంటే, ఇతరుల పట్ల తేడాలు లేకుండా వారి పట్ల శ్రద్ధ మరియు దయ, సానుకూల మరియు హృదయపూర్వక ఫలితాలను తీసుకురాగలవు.

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment