“ది ఫ్రెండ్లీ ఫాక్స్ అండ్ ది లోన్లీ హెడ్జ్హాగ్” | Big moral stories in Telugu

“ది ఫ్రెండ్లీ ఫాక్స్ అండ్ ది లోన్లీ హెడ్జ్హాగ్” | Big moral stories in Telugu

Moral Stories In Telugu

Big moral stories in Telugu

అడవిలోని ఒక నిశ్శబ్ద భాగంలో, ఫియోనా అనే స్నేహపూర్వక నక్క మరియు హెన్రీ అనే ఒంటరి ముళ్ల పంది నివసించాయి. హెన్రీ సిగ్గుపడేవాడు మరియు తరచుగా ఇతర జంతువులకు దూరంగా ఉండేవాడు, అయితే ఫియోనా తన స్నేహపూర్వకత మరియు సాంఘికతకు ప్రసిద్ధి చెందింది.

ఒకరోజు, హెన్రీ విచారంగా మరియు ఒంటరిగా కనిపించడం ఫియోనా గమనించింది. ఆమె తన వెచ్చదనం మరియు దయతో అతని సిగ్గును ఛేదిస్తూ అతనిని సంప్రదించాలని నిర్ణయించుకుంది. ఫియోనా హెన్రీని అడవిలో తన నడకలో చేరమని ఆహ్వానించింది.

క్రమంగా, హెన్రీ తెరవడం ప్రారంభించాడు. అతను ఫియోనాను ఆకర్షించిన వివిధ మొక్కలు మరియు కీటకాల గురించి తన జ్ఞానాన్ని పంచుకున్నాడు. వారి స్నేహం చిగురించింది, మరియు అవి విడదీయరానివిగా మారాయి.

ఫియోనా యొక్క సాహచర్యం హెన్రీకి తన ఒంటరితనాన్ని అధిగమించడంలో సహాయపడింది మరియు అతను ఇతర జంతువులతో ఎక్కువగా సంభాషించడం ప్రారంభించాడు. ప్రతిగా, హెన్రీ యొక్క ప్రత్యేక జ్ఞానం మరియు దృక్పథం ఫియోనా జీవితాన్ని మరియు అడవిలోని ఇతరుల జీవితాలను సుసంపన్నం చేసింది.

వారి స్నేహం ఇతర జంతువులకు ఎవరినైనా చేరుకోవడం వారి జీవితంలో భారీ మార్పును కలిగిస్తుందని చూపించింది.

కథ యొక్క నీతి

ఈ కథలోని నీతి ఏమిటంటే స్నేహం మరియు దయ ఒంటరితనం యొక్క అడ్డంకులను ఛేదించగలవు మరియు ఇతరుల జీవితాలలో ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి.

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment