ది హానెస్ట్ ఫాక్స్ | Moral stories in Telugu for students

ది హానెస్ట్ ఫాక్స్ | Moral stories in Telugu for students

Moral stories in Telugu for students

ఒక దట్టమైన అడవిలో ఫ్రెడ్డీ అనే నక్క ఎప్పుడూ నిజమే మాట్లాడేవాడు. మోసపూరితంగా పేరుగాంచిన ఇతర నక్కల మాదిరిగా కాకుండా, ఫ్రెడ్డీ అన్నింటికంటే నిజాయితీకి విలువనిచ్చాడు.

ఒకరోజు, ఫ్రెడ్డీకి అడవి మార్గం దగ్గర పోయిన నెక్లెస్ కనిపించింది. అది గ్రామపెద్ద కూతురిది అని అతనికి తెలుసు. దానిని ఉంచడానికి బదులుగా, ఫ్రెడ్డీ దానిని గ్రామానికి తిరిగి ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.

అతను రాగానే హారంతో ఉన్న నక్కను చూసి గ్రామస్తులు ఆశ్చర్యపోయారు. చీఫ్ కుమార్తె తన విలువైన హారాన్ని తిరిగి పొందడం పట్ల సంతోషంతో ఫ్రెడ్డీకి బహుమతి ఇవ్వాలని కోరుకుంది.

అయితే ఫ్రెడ్డీ ఎలాంటి రివార్డును నిరాకరించాడు. పారితోషికం కోసం కాకుండా అది సరైన పని కాబట్టి నెక్లెస్ తిరిగి ఇచ్చాను’’ అని వివరించాడు.

ఫ్రెడ్డీ నిజాయితీకి గ్రామస్తులు హత్తుకున్నారు మరియు అతనిని విశ్వసించడం ప్రారంభించారు. ఫ్రెడ్డీ తన చిత్తశుద్ధి మరియు నిజాయితీకి ప్రసిద్ధి చెందిన అడవి మరియు గ్రామంలో ప్రియమైన వ్యక్తి అయ్యాడు.

కథ యొక్క నీతి

ఈ కథలోని నీతి ఏమిటంటే నిజాయితీ అనేది ఇతరుల నుండి గౌరవం మరియు నమ్మకాన్ని సంపాదించే విలువైన లక్షణం.

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment