జాక్ మారియో మాజికల్ బీన్స్ | Neethi kathalu in telugu with moral

జాక్ మారియో మాజికల్ బీన్స్

Moral stories in Telugu for students

ఒక్క అని ఒక పట్టి విషయం ఇది ఒక పేద విదవ తన కొడుకుతో కలిసి ఉండేది ఆమె కొడుకు జాక్ ఏ పని చేసేవాడు కాదు ఎందుకంటే తను చాలా బద్ధకస్తుడు అందువల్ల ఆమె వద్ద డబ్బు ఉండేది కాదు

జాక్ : అమ్మ ఏమైనా తినడానికి ఉందా నాకు చాలా ఆకలేస్తుంది రోజులు గడుస్తున్నాయి కానీ వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు ఆ రోజు రానే వచ్చింది తన మొబైల్కి ఇచ్చే ఆవు ని అమ్మ చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే దానిని మేపడానికి కూడా వాళ్ల దగ్గర డబ్బులు లేవు జాగ్రత్తల్ని అతనితో చెప్పి ఆవు ని తీసుకువెళ్లి మంచి ధరకు అమ్మ ఏమని

బహుశా దాని అమ్మిన తరువాత అయినా వాళ్ళకి తినడానికి కొన్ని డబ్బులు వస్తాయి ఏమో అని అయితే ఆవును తీసుకొని బజారుకి వెళ్తుండగా మధ్యలో అతనికి ఒక విచిత్రమైన ముసలాయన కనిపించాడు ఆ ముసలాయన జాక్ తో కలిసి ఇలా అన్నాడు

ముసలాయన : హలో అబ్బాయి నువ్వు నీ గనక నాకు ఇస్తే నేను ఈ ఆవు కి బదులుగా నీకు బోలెడు అయిన వస్తువులు ఇస్తాను జాక్ ఇది విని ఎంతో సంతోషించాడు ముసలాయన తన్  జేబులోంచి తీసి బీన్స్ ఇచ్చాడు

జాక్ : బీన్స్!!!!

ముసలాయన : అవును ఇవి మాజిక్ బీన్స్  జాక్ కి ముందు ఈ విషయం పైన నమ్మకం కలగలేదు

ముసలాయన : చూడు బాబు నువ్వు చాలా మంచి పిల్లాడివి లాగా కనిపిస్తున్నావు భయపడకుండా నా మీద నమ్మి నువ్వు తీసుకో నాపై నమ్మకం ఉంచుకో జాక్ ఆ ముసలి వ్యక్తి నమ్మాడు ఇంకా ఆ బీసీలు బదులుగా అతనికి ఇచ్చేశాడు తన పనితో  సంతోషించి జాక ఇంటి వైపుకి  వెళ్ళాడు

జాక్ : అమ్మ ఇటు చూడు నేను ఏం తెచ్చాను జాక్ ఇంత సంతోషంగా రావడంతో తన అమ్మ ఏమనుకుంటారంటే జాక్ ఆవుని చాలా మంచి ధర పలికే ఉంటుందని  ఏపుడ్ అయితే జాక్ తన మేజిక్ బీన్స్ చూపించాడు తన తల్లికి చాలా కోపం ఇచ్చింది. ఆమె బీన్స్ నీ బైట గార్డెన్ లోకి విసిరేసింది  జాక్ నీ అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపొమ్మని చెప్పింది

అమ్మ : నువ్వు నీకు అది లోపలికి వెళ్ళు నేను బయటికి రమ్మని పిలిచి వరకు నువ్వు బయటకు రావద్దు నీకు ఈ రోజు భోజనం లేదు ఉదయ్యం జాక్ కిటికీలో నుంచి బయటకి చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు అతని ఇంటి పక్కన ఉన్న కిటికీ దగ్గర మొక్కలు ఎంతో వేగంగా చాలా ఫాస్ట్ గా పెరిగిపోతున్నాయి

అవి సాధనమైన మొక్కలు కావు అది అవసరమైన ఇచ్చిన మ్యాజిక్ బీన్స్ చాలా వేగంగా పెరిగి పోతున్నాయి అవి వంకరటింకరగా పెరుగుతూ చాలా పైకి ఆకాంక్ష లోకి వెళ్ళిపోయి అది చూసిన జాక్ వంకర టింకర ముక్కల్ని ఒక్కొక్కటిగా ఎక్కడ మొదలు పెట్టాడు ఆ వ్యక్తి అతను పైకి వెళ్ళి పోగానే అక్కడ ఒక విచిత్రమైన చోటికి వెళ్ళి పోయాడు

అక్కడ ప్రతి ఒక్కటి చాలా పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయి అతను ఒక పూల తో నిండిన మార్గాన్ని చూశాడు దాని పక్కన ఒక చాలా పెద్ద ఇల్లు ఉండేది అక్కడ ఇంటికి వెళ్లి ఆ తలుపు తట్టాడు ఉన్న మహిళ లోపం నుండి జవాబు ఇచ్చింది

జాక్ : ఆ ఏమీ లేదు నేను మీ దగ్గర తినడానికి ఉందేమో అని అడగడానికి వచ్చాను

పొడువైన మహిళ : ఆ అంతే కానీ ఇప్పుడు మా భర్త వచ్చే సమయం అయ్యింది నువ్వు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపో ఎందుకంటే నా బర్త్ డే కి చిన్న పిల్లలంటే చాలా ఇష్టం అతను నేను తినేస్తాడు

జాక్ భయపడ్డాడు కానీ ఆకలితో ఉన్నాడు తినడానికి టేబుల్ పైన కూర్చోబెట్టాడు అని అతనికి ఏదో గంభీరమైన గొంతు బయట నున్డి వినిపించింది

పోడవైన మనిషి : నాకు పిల్లల వాసన వస్తుంది అతను ఎక్కడున్నా కానీ నేను అతని తప్పకుండా వెతికి తినేస్తాను అప్పుడే ఆ పొడవైన మహిళ జాతి ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా ఉంటది నువ్వు త్వరగా వెళ్లి అక్కడ ఓవెన్ దాకో  అక్కడ ఉన ఒవెన్లో వెళ్లి దాక్కుంటాడు  ఆ రాక్షసుడు కిచెన్ లోకి వెళ్లి వాసన చూస్తున్నాడు

రాక్షసుడు : నాకు చిన్న పిల్లల వాసన వస్తుంది

పోడువైన మహిళ : మీరు ఏమంటున్నారు అండి బహుశా మీకు టివి వాసన వస్తుందేమో భోజనం అయ్యాక ఆ రాక్షసుడు తన బంగారాన్ని లెక్కించే సాగాడు కొంతసేపటి తర్వాత కలిసిపోయాడు నిద్రపోయాడు

ఏ కవి నుండి బయటికి వచ్చాడు అతను బంగారం ఉన్నా బాగానే తీసుకున్నాడు ఆ బ్యాగ్ నీ మొక్కలకి విసిరేశాడు నెమ్మదిగా చెట్టు ని పట్టుకొని కిందకు వచ్చేసాడు బంగారం తో నీడిన బాగా తీసుకొని ఇంటి లోపలికి పరిగెత్తాడు

జాక్ తల్లి బంగారాన్ని చూసి చాలా సంతోషించింది ఆ తర్వాత వాళ్లు ఎప్పుడూ పేదరికాన్ని చూడలేదు అయితే కొన్ని నెలల తరువాత తెచ్చినా బంగారం అంత అయిపోయింది

ఇంకో దారి లేనట్టు జాక్ మళ్లీ బీన్ మొకల్ని ఎక్క సగడు మళ్లీ a రాక్షసుడి ఇంటికి వెళ్ళాడు 

పోదువైన మహిళ : ఇంతకు ముందు నువ్వు వచ్చినప్పుడు బంగారం బాగా ఒకటి దింగలించబడింది 

అయినా కూడా ఆమె జాక్ నీ లోపలికి రాణించింది కొద్దిసేపటికి రాక్షసుడు వచ్చాడు

రాక్షసుడు : నాకు పిల్లల వాసన వస్తుంది పచ్చివాసన పండినవా ఏదైనా పర్లేదు నేను తప్పక తినేస్తాను

రాక్షసుడు గొంతు వినగానే ఓమిని లోపలికి వెళ్లి దాక్కున్నాడు భోజనంఅయ్యాక రాక్షసుడు తన భార్యని కోడిని తెమ్మని అడిగాడు

ఆవిడ కోడి ని తీసుకుని రాగానే ఆ రాక్షసులు ఆ కోడిని గుడ్డు పెట్టమని అడిగాడు జాకిర్ అంతా చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది ఆ కోడి బంగారు గుడ్డు పెడుతుంది

ఇంకా ఆ రాక్షసుడు నిద్ర లోపలికి వెళ్ళి పోగానే జాక్ ఓవెన్  నుంచి బయటికి వచ్చి ఆ కోడిని తీసుకొని పరిగెత్తాడు

ఆ బంగారం గుడ్డు ఇచ్చే కోడిని వల్ల జాక్ ఇంకా వాళ్ళ అమ్మ మళ్లీ ధనవంతులు అయిపోయారు 

కానీ కొంత కాలం తర్వాత మళ్ళీ తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి జాక్ బీన్ మొకల్ పైకి ఎక్కాడు

కానీ ఈసారి అతను డోర్ లో నుంచి వెళ్ళకుండా రాక్షసులు ఇంటి లోపలికి వెళ్ళి దాక్కున్నాడు ఆమె భార్యకి కూడా కనిపించలేదు ఒక పెద్ద కోపర్ పాట లోకి వెళ్లి దాక్కున్నాడు

కొద్దిసేపటి తరువాత రాక్షసులు వచ్చాడు వచ్చి నాకు పిల్లల వాసన వస్తుంది అని అరుస్తున్నాడు

అప్పుడు ఆ పొడవైన ఆవిడ వచ్చింది ఆ రాక్షసుల తో ఇలా అంటుంది ఒకవేళ ఆ పిల్ల ఉంటే అవి లో దాక్కున్నాడు ఏమో చూడు అక్కడ అని అంటుంది

కానీ జాగ్ ఈసారి అవెన్లో దక్కలేదు

రాక్షసుడు మరి ఇంకా అతని భార్య ఇల్లు మొత్తం వెతుకుతారు కానీ వాళ్ళ కి వెళ్ళాడు దొరకలేదు

భోజనం అయిపోయాక రాక్షసుడు బంగారు వీణ అని పైకి పెట్టి దానిని మోగమనడు 

అ వినా మోగుతూనే ఉంది రాక్షసుడు నిద్రపోయాడు ఈసారి ఈ బంగారపు వినను జాక్ ఎలా అయినా తీసుకొని వెళ్ళాలి అని అనుకున్నాడు అతను రాక్షసుడు మోకాళ్లపైకి టేబుల్ వద్దకు చేరుకున్నాడు

అయితే అప్పుడే ఉంహిన్చకూడదు ఒకటి జరిగింది వీణ అరిచింది నడుముకి బిగించి జాక్ అకడ్ నుంచి పరిగేగుతునడు  రాక్షసుడు కూడా వెనకాల వస్తున్నాడు అతను బియన్ మొక్క నుంచి కిందకి ఓస్తున్నాడు అతను తో పాటు అ రాక్షసుడు కూడా వెనకాలే ఓస్తున్నాడు

జాక్ : అమ్మ అమ్మ త్వరగా రా గోడల తీస్కొని ర 

వాళ్లు ఐదర్ కల్సి ఆ బీన్ చెట్టు నీ నర్కుతురు దానితో ఆ రాక్షసుడు కిందకి పడిపోతాడు ఎలా వాలు ఇద్దరు రాక్షసుడు నుంచి తపిపోటరు 

అపుడు జాక్ ఇలా అంటాడు 

జాక్ : హమాయ తపిపోయమి లేదా ఆ రాక్షసుడు చేతిలో లో చంపోయే వలన

జాక్ కి తన అతి ఆశ వల్ల మంచి గుణపాఠం దొరికింది అ త్టర్వత అతను అతను తల్లి తో పాటు చాలా సంతోషం గ జీవితాన్ని గడిపాడు 

neethi: అతి ఆశ అంతానికి సమీపం 

Neethi kathalu in telugu with moral

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment