ది రిసోర్స్‌ఫుల్ బీవర్ | New moral stories in Telugu

ది రిసోర్స్‌ఫుల్ బీవర్ | New moral stories in Telugu

New moral stories in Telugu

అడవిలో ఒక నిశ్శబ్ద ప్రాంతంలో, బెన్నీ అనే ఒక కష్టపడి పనిచేసే బీవర్ నివాసం ఉండే ఒక ప్రవాహం ఉంది. అతను ఆనకట్టలు నిర్మించడంలో తన వనరులకు మరియు నైపుణ్యానికి ప్రసిద్ధి చెందాడు.

ఒక వేసవిలో, వర్షం లేకపోవడంతో వాగు ఎండిపోవడం ప్రారంభించింది. ఇతర జంతువులు ఆందోళన చెందడం ప్రారంభించాయి, ఎందుకంటే ప్రవాహమే వాటి ప్రధాన నీటి వనరు. అయితే, బెన్నీ సహాయం చేసే అవకాశాన్ని చూశాడు.

అతను తన స్నేహితులను, ఓటర్స్, బాతులు మరియు చేపలను సేకరించి, ఎగువన కొత్త ఆనకట్టను నిర్మించడానికి ఒక ప్రణాళికను ప్రతిపాదించాడు. ఈ ఆనకట్ట ఎండా కాలంలో అన్ని జంతువులకు తగినంత నీటిని నిలుపుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.

కలిసి పనిచేసి దుంగలు, రాళ్లు, మట్టిని సేకరించారు. బెన్నీ తన నైపుణ్యాన్ని ఉపయోగించి ఆనకట్ట బలంగా మరియు ప్రభావవంతంగా ఉండేలా పనిని నిర్దేశించాడు. పని సవాలుగా ఉంది, కానీ వారి జట్టుకృషి మరియు బెన్నీ యొక్క వనరుల ప్రణాళిక ఫలించాయి.

కొత్త ఆనకట్ట ఒక చిన్న రిజర్వాయర్‌ను సృష్టించింది, అన్ని జంతువులకు ఎండా కాలం వరకు తగినంత నీరు ఉండేలా చూసింది. బెన్నీ యొక్క వనరు మరియు నాయకత్వం రోజును కాపాడాయి.

కథ యొక్క నీతి

ఈ కథ యొక్క నైతికత ఏమిటంటే, వనరుల మరియు జట్టుకృషి క్లిష్ట సవాళ్లను కూడా పరిష్కరించగలవు.

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment